Bilişim Sistemleri Ve Lojistik 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en yoğun olarak kullanılan barkod türlerinden birisi değildir?

A
EAN/UPC
B
Interleaved 2of5
C
(AS/RS)
D
Code 39
E
Codabar
1 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde en yoğun kullanılan barkod sistemleri aşağıda sıralanmıştır: EAN/UPC Interleaved 2 of 5 Code 39 Codabar
Soru 2

Bilgi Yönetim Sistemleri (BYS) amacı ve tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Üretim yapan işletmelerin üretimlerini ve üretim süreçlerini optimize etmek amacıyla kullandıkları sistemlerdir.
B
İşletmenin üretim, yatırım, dağıtım vb. tüm süreçlerinin planlanmasında gereksinim duyulan veri ve bilgilerin karar alma süreçlerine doğrudan bir şekilde akmasını sağlayan sistematize edilmiş veri işleme sistemidir.
C
Mağaza yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde kullanılan ve yönetim kararlarının alınması için gereksinim duyulan bilgilerin süreç içerisinden temin edilmesini amaçlayan bir sistemdir.
D
Depo sahasına gelecek ya da depodan sevk edilecek ham madde, yarı mamul veya mamullerin akışlarını otomatik/yarı otomatik bir çerçevede düzenleyen sistemlerdir.
E
Depo içerisinde hareketli ve hareketsiz stokların izledikleri süreçleri,sistemin doğru işlemesi ve olası aksaklıkların ortadan kaldırılabilmesi için raporlama yapabilen bilgi işlem sistemidir.
2 numaralı soru için açıklama 
Yabancı dilde Information Management System (IMS) olarak bilinen, bilgi yönetim sistemleri sıklıkla mağaza yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde kullanılan bir sistemdir.
Soru 3

I. Mal kabul ve sevk arasında ürün akışlarının belirli bir süre kesintiye uğradıkları süreçlerdir.
II. Tedarik zinciri içerisinde stratejik ve taktik düzeyde öneme sahip fonksiyonları bulunmaktadır.
III. Yalnızca mal kabul, istifleme ve sevkiyat fonksiyonlarına sahiptirler.
Hangisi ya da hangileri depolara ilişkin doğru ifadelerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I, II
D
II, III
E
I, II, III
3 numaralı soru için açıklama 
Depolar mal kabul, istifleme ve sevkiyat fonksiyonlarının yanı sıra ayırma, birleştirme, konsolidasyon, etiketleme, paketleme, paletleme vb. türde çok sayıda lojistik aktivitenin gerçekleştirilmesi potansiyeline sahip yerlerdir.
Soru 4

I. Hizmet kalitesi
II. Üretilen depo hizmetinin sürekliliği
III. Maliyetlerin düşmesi
Hangisi ya da hangileri depo yönetiminin hizmet açısından yaratacağı katma değerlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I, II
D
II, III
E
I, II, III
4 numaralı soru için açıklama 
Depo yönetiminin hizmet açısından yaratacağı katma değer, hizmet kalitesi ve üretilen depo hizmetinin sürekliliği olarak sayılabilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi depo otomasyon sistemlerinin içerisinde yer aldığı depolama faaliyetlerinden biri değildir?

A
Aktarma faaliyetleri
B
Montaj ve demontaj uygulamaları
C
Ürün birleştirme uygulama ve süreçleri
D
Hesap faaliyetleri
E
Tamir, bakım ve onarım süreçleri
5 numaralı soru için açıklama 
Hesap faaliyetleri, depo otomasyon sistemlerinin içerisinde yer aldığı depolama faaliyetlerinden biri değildir.
Soru 6

Endüstrilerde ve lojistik süreçlerde en yoğun kullanılan barkod sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
RFID
B
EAN/UPC
C
Interleaved 2 of 5
D
Code 39
E
Codabar
6 numaralı soru için açıklama 
EAN/UPC olarak tanımlanan barkodlar endüstrilerde ve lojistik süreçlerde en yoğun kullanılan barkod sistemlerinin başında gelmektedir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kararlarının alınması için gereksinim duyulan bilgilerin süreç içerisinden temin edilmesini amaçlayan depo yönetim sistemidir?

A
Mağaza Yönetim Sistemleri
B
Bilgi Yönetim Sistemleri
C
Üretim Planlama ve Kontrol Sistemleri
D
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri
E
Depo Kontrol Sistemleri
7 numaralı soru için açıklama 
Bilgi yönetim sistemleri sıklıkla mağaza yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde kullanılan bir sistemdir. Sistem; yönetim kararlarının alınması için gereksinim duyulan bilgilerin süreç içerisinden temin edilmesini amaçlamaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin temel göstergeleri arasında değildir?

A
Arz ve talep arasında görülebilen sapmaların en düşük seviyede gerçekleşmesi
B
Üretilen hizmet ile talep edilen hizmetin aynı olması
C
Müşteri gereksinimlerinin bütünüyle karşılanması
D
Gerekli olmayan tüm süreç ve aktivitelerin süreçten çıkarılmış olması
E
İyileştirme uygulamalarının süreklilik kazanmış olmaması
8 numaralı soru için açıklama 
Hizmet kalitesinin temel göstergeleri; arz ve talep arasında görülebilen sapmaların en düşük seviyede gerçekleşmesi, üretilen hizmet ile talep edilen hizmetin aynı olması, müşteri gereksinimlerinin bütünüyle karşılanması, gerekli olmayan tüm süreç ve aktivitelerin süreçten çıkarılmış olması, iyileştirme uygulamalarının süreklilik kazanmış olması gibi parametrelerdir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi depo otomasyon sistemlerini oluşturan parçalar arasında değildir?

A
Otomatik raflama sistemleri (AS/RS)
B
Lojistik destek
C
Taşıyıcı sistemler
D
Tanımlama sistemleri
E
Barkod sistemleri
9 numaralı soru için açıklama 
Depo otomasyon sistemlerini oluşturan parçalar aşağıdaki gibi tanımlanabilmektedir. • Otomatik Raflama Sistemleri (AS/RS) • Taşıyıcı Sistemler • Tanımlama Sistemleri • Barkod Sistemleri • RFID Sistemleri
Soru 10

Depo otomasyon sistemleri depo sahalarında farklı birtakım görevleri yerine getirmektedir. Bu tür sistemlerin içerisinde yer aldığı depolama faaliyetlerinin sıralamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Dökme yüklerin paketleme veya paletleme yapılarak birimleştirilmesi ya da birimleştirilmiş yüklerin dökme hâle getirilmesi
B
Çapraz sevkiyat (Cross Docking) operasyonları ve süreçleri
C
Taşıyıcı sistemelr
D
Aktarma faaliyetleri
E
Montaj ve demontaj uygulamaları
10 numaralı soru için açıklama 
Depo otomasyon sistemleri depo sahalarında farklı birtakım görevleri yerine getirmektedir. Bu tür sistemlerin içerisinde yer aldığı depolama faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralandırılabilmektedir: • Dökme yüklerin paketleme veya paletleme yapılarak birimleştirilmesi ya da birimleştirilmiş yüklerin dökme hâle getirilmesi • Çapraz sevkiyat (Cross Docking) operasyonları ve süreçleri • Aktarma faaliyetleri • Montaj ve demontaj uygulamaları • Ürün birleştirme uygulama ve süreçleri • Geri dönen veya toplanan ürünlerin depolanması • Tamir, bakım ve onarım süreçleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Depo otomasyon sistemlerinde içerisinde yer alan depolama faaliyetlerinden birisi değildir?

A
Çapraz sevkiyat süreçleri
B
Aktarma faaliyetleri
C
Montaj ve demontaj uygulamaları
D
Ürün birleştirme uygulama ve süreçleri
E
Milk run operasyonlar
11 numaralı soru için açıklama 
Depolama faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralandırılabilmektedir: Dökme yüklerin paketleme veya paletleme yapılarak birimleştirilmesi ya da birimleştirilmiş yüklerin dökme hâle getirilmesi Çapraz sevkiyat (Cross Docking) operasyonları ve süreçleri Aktarma faaliyetleri Montaj ve demontaj uygulamalarıÜrün birleştirme uygulama ve süreçleriGeri dönen veya toplanan ürünlerin depolanması Tamir, bakım ve onarım süreçleri'dir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en yoğun olarak kullanılan barkod türlerinden birisi değildir?

A
EAN/UPC
B
Interleaved 2of5
C
(AS/RS)
D
Code 39
E
Codabar
12 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde en yoğun kullanılan barkod sistemleri aşağıda sıralanmıştır: EAN/UPC Interleaved 2 of 5 Code 39 Codabar
Soru 13

Klasik barkod sistemlerinden farklı olarak, algoritma ile kodlanmış çubuklar yerine elektronik etiketlerin kullanıldığı barkod türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Codabar
B
Interleaved 2of5
C
Code 39
D
EAN/UPC
E
RFID
13 numaralı soru için açıklama 
RFID olarak kısaltılan radyo frekansları ile tanımlama sistemleri klasik barkod sistemlerinden farklı olarak, algoritma ile kodlanmış çubuklar yerine elektronik etiketlerin kullanıldığı tanımlama sistemleridir.
Soru 14

Özellikle üretim yapan işletmelerin üretimlerini ve üretim süreçlerini optimize etmek amacıyla kullandıkları depo yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretim Planlama ve Kontrol Sistemleri (ÜPKS)
B
Mağaza Yönetim Sistemleri (MYS)
C
Bilgi Yönetim Sistemleri (BYS)
D
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (KKPS)
E
Materyal Akış Kontrol Sistemleri (MAKS)
14 numaralı soru için açıklama 
Üretim planlama ve kontrol sistemleri özellikle üretim yapan işletmelerin üretimlerini ve üretim süreçlerini optimize etmek amacıyla kullandıkları sistemlerdir.
Soru 15

I. Mal kabul ve sevk arasında ürün akışlarının belirli bir süre kesintiye uğradıkları süreçlerdir.
II. Tedarik zinciri içerisinde stratejik ve taktik düzeyde öneme sahip fonksiyonları bulunmaktadır.
III. Yalnızca mal kabul, istifleme ve sevkiyat fonksiyonlarına sahiptirler.
Hangisi ya da hangileri depolara ilişkin doğru ifadelerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I, II
D
II, III
E
I, II, III
15 numaralı soru için açıklama 
Depolar mal kabul, istifleme ve sevkiyat fonksiyonlarının yanı sıra ayırma, birleştirme, konsolidasyon, etiketleme, paketleme, paletleme vb. türde çok sayıda lojistik aktivitenin gerçekleştirilmesi potansiyeline sahip yerlerdir.
Soru 16

Tüm birimlerin katılımıyla en az maliyet ve en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacak sürekli iyileştirmeyi amaçlayan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çapraz sevkiyat
B
Tam Zamanında Üretim (JIT)
C
Döngüsel Sefer (Milk Run)
D
Otomasyon
E
İnovasyon
16 numaralı soru için açıklama 
JIT felsefesi, tüm birimlerin katılımıyla en az maliyet ve en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacak sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir stratejidir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi depo otomasyon sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?

A
Otomatik Raflama Sistemleri
B
Taşıyıcı Sistemler
C
İletişim sistemleri
D
Barkod Sistemleri
E
RFID Sistemleri
17 numaralı soru için açıklama 
İletişim sistemleri, depo otomasyon sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir.
Soru 18

Algoritma ile kodlanmış çubuklar yerine elektronik etiketlerin kullanıldığı tanımlama sisteml aşağıdakilerden hangisidir?

A
RFID
B
EAN/UPC
C
Interleaved 2 of 5
D
Code 39
E
Codabar
18 numaralı soru için açıklama 
RFID olarak kısaltılan radyo frekansları ile tanımlama sistemleri klasik barkod sistemlerinden farklı olarak, algoritma ile kodlanmış çubuklar yerine elektronik etiketlerin kullanıldığı tanımlama sistemleridir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kararlarının alınması için gereksinim duyulan bilgilerin süreç içerisinden temin edilmesini amaçlayan depo yönetim sistemidir?

A
Mağaza Yönetim Sistemleri
B
Bilgi Yönetim Sistemleri
C
Üretim Planlama ve Kontrol Sistemleri
D
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri
E
Depo Kontrol Sistemleri
19 numaralı soru için açıklama 
Bilgi yönetim sistemleri sıklıkla mağaza yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde kullanılan bir sistemdir. Sistem; yönetim kararlarının alınması için gereksinim duyulan bilgilerin süreç içerisinden temin edilmesini amaçlamaktadır.
Soru 20

Depo içerisinde hareketli ve hareketsiz stokların izledikleri süreçleri, mevcutdurumlarını ortaya koyan, sistemin doğru işlemesi ve olası aksaklıkların ortadan kaldırılabilmesi için raporlama yapabilen bilgi işlem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Materyal Akış Kontrol Sistemleri
B
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri
C
Üretim Planlama ve Kontrol Sistemleri
D
Bilgi Yönetim Sistemleri
E
Depo Yönetim Sistemleri
20 numaralı soru için açıklama 
İngilizcesi Warehouse Management Systems (WMS) olarak ifade edilen bu sistem Depo Yönetim Sistemleridir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...