Bilişim Sistemleri Ve Lojistik 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bulut bilişim hizmetlerinin dağıtımında kaç tane model söz konusudur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
1 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim hizmetlerinin dağıtımında 4 model söz konusudur. Bunlar; genel bulut, özel bulut, topluluk bulutu ve karma bulut olarak sayılabilir.
Soru 2

Bulut bilişim platformu kaç katmandan oluşmaktadır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
2 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim platformu altyapı katmanı, uygulama katmanı ve hizmet katmanı olmak üzere üç katmandan oluşmaktadır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Konulardan biri değildir?

A
Dikkatli Seçim
B
Mevcut Uygulamaları Kullanma veya Kendi Uygulamasını Geliştirme Kararı
C
Faaliyetlerin Uyumlaştırılması
D
Medya Plan Entegrasyonu
E
Müşterilerle bire bir iletişim
3 numaralı soru için açıklama 
Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular:Dikkatli Seçim,Mevcut Uygulamaları Kullanma veya Kendi Uygulamasını Geliştirme Kararı,Faaliyetlerin Uyumlaştırılması,Medya Plan Entegrasyonu,Her Kullanıcının Erişiminin Sağlanması,Sosyal Medyada Aktif Olunması,Sosyal Medyada İlginç Olunması,Sosyal Medyada Mütevazı Olunması,Sosyal Medyada Profesyonel Olunmaması,Dürüst olunması.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Bulut bilişimin özelliklerinden birisi değildir?

A
Talebe bağlı hizmet
B
Geniş ağ erişimi
C
Tutarlılık
D
Kaynak havuzu
E
Hız ve esneklik
4 numaralı soru için açıklama 
Bulut Bilişimin 5 özelliği bulunmaktadır. Bunlar;Talebe bağlı hizmet,Geniş ağ erişimi,Kaynak havuzu,Hız ve esneklik,Ölçeklenebilirlik'tir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin özelliklerinden birisi değildir?

A
Talebe bağlı hizmet
B
Geniş ağ erişimi
C
Kaynak havuzu
D
Hız ve esneklik
E
Ölçeklenemezlik
5 numaralı soru için açıklama 
Bulut Bilişimin 5 özelliği bulunmaktadır. 1. Talebe bağlı hizmet 2. Geniş ağ erişimi 3. Kaynak havuzu 4. Hız ve esneklik 5. Ölçeklenebilirlik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Bulut bilişim hizmetlerinin kullanım modellerinden birisi değildir?

A
Genel Bulut
B
Özel Bulut
C
Topluluk Bulutu
D
Karma Bulut
E
Sosyal Bulut
6 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim hizmetlerinin kullanım modelleri Genel Bulut,Özel Bulut,Topluluk Bulutu,Karma Bulut olarak sıralanmıştır.
Soru 7

Diğer kullanıcılara bireysel içeriğin aktarımı ve diğer kullanıcılarla iletişim sağlanması için kullanıcıların kendi web sitelerini yapmalarını sağlayan platformlar aşağıda verilen hangi web 2.0 uygulama türünü ifade etmektedir?

A
Sosyal Ağlar
B
Blog
C
İçerik Toplulukları
D
Forumlar
E
İçerik Bütünleştiriciler
7 numaralı soru için açıklama 
Doğru seçenek A seçeneğidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi facebookla ilgili elde edilebilecek verilerden biridir?

A
Aile ve ilişkiler
B
Çağrı zamanı
C
IP adresi
D
Arama sorguları
E
Çağrı zamanı
8 numaralı soru için açıklama 
A seçeneği doğru seçenektir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0’da kullanılan teknolojilerden biridir?

A
Kurumsal Kaynak Planlama
B
Aktif RFID
C
Wiki
D
BARKOD
E
Code 39
9 numaralı soru için açıklama 
WB 2.0 Teknolojileri; Açık Kaynak,RSS,Wiki,Widget,Mashup,AJAX,RIA şeklinde sıralanabilir.
Soru 10

Aşağıda verilen genel tanımlardan hangisi yanlıştır?

A
Bulut bilişim mimarisi müşteriler, veri merkezî ve dağınık sunucular olmak üzere üç ana unsurdan oluşur.
B
Bulut hizmetleri, yazılım, platform ve altyapı hizmetlerini içermektedir.
C
Bulut bilişim hizmetlerinin dağıtımında genel bulut, özel bulut, topluluk bulutu ve karma bulut olarak 4 model söz konusudur.
D
Esneklik,işletmenin zamanla ihtiyaç duyabileceği kapasitenin önceden planlanma düzeyini ifade etmektedir.
E
Bulut bilişim; hizmet sağlayıcıya bağımlılık, veri güvenliği ve gizliliği, performans, hizmet kalitesinin öngörülemezliği ve verilerin konumunun bilinmemesi konularında risklere sahiptir.
10 numaralı soru için açıklama 
D şıkkında verilen tanım Ölçeklenebilirlik ifadesinin tanımıdır.
Soru 11

Kullanıcı ve iş dünyası düzeyinde bilişim teknolojisi ürün, hizmet ve çözümlerinin İnternet üzerinden gerçek zamanlı alındığı ve kullanıldığı hizmete ne denir?

A
Yazılım Hizmeti
B
Bulut bilişim
C
Veri Merkezleri
D
Platform Hizmeti
E
Altyapı Hizmeti
11 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim; kullanıcı ve iş dünyası düzeyinde bilişim teknolojisi ürün, hizmet ve çözümlerinin İnternet üzerinden gerçek zamanlı alındığı ve kullanıldığı hizmet olarak tanımlanmaktadır.
Soru 12

Kullanıcıya, hizmet sağlayıcı tarafından desteklenen ve uygun programlama dilleri, hizmetleri ve araçları kullanarak kendi geliştirebileceği uygulamaları çalıştırabileceği bir platform sunan hizmete ne denir?

A
Yazılım Hizmeti
B
Platform Hizmeti
C
Altyapı Hizmeti
D
Genel Bulut
E
Özel Bulut
12 numaralı soru için açıklama 
Platform Hizmeti (PaaS): Bu hizmet modelinde kullanıcıya, hizmet sağlayıcı tarafından desteklenen ve uygun programlama dilleri, hizmetleri ve araçları kullanarak kendi geliştirebileceği uygulamaları çalıştırabileceği bir platform sunulmaktadır.
Soru 13

Hangi bulut modelinde, bulut altyapısı tüm kamunun kullanımına sunulmaktadır?

A
Genel bulut
B
Özel Bulut
C
Topluluk Bulutu
D
Karma Bulut
E
Bulut Bilişimi
13 numaralı soru için açıklama 
Genel bulut modelinde, bulut altyapısı tüm kamunun kullanımına sunulmaktadır.
Soru 14

Bulut Bilişimin kaç özelliği bulunmaktadır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
14 numaralı soru için açıklama 
Bulut Bilişimin 5 özelliği bulunmaktadır. Bulut bilişim talebe bağlı hizmet, geniş ağ erişimi, kaynak havuzu, hız ve esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlama özelliklerine sahiptir.
Soru 15

İşletmenin plansız ve öngörülemeyen değişimlere cevap verme kapasitesini anlatan bulut bilişim avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyet
B
Esneklik
C
Ölçeklenebilirlik
D
Karmaşıklığın azaltılması
E
Kaynak havuzu
15 numaralı soru için açıklama 
Esneklik, plansız ve öngörülemeyen değişimlere cevap verme kapasitesidir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi WEB 2.0 uygulama türleri arasında yer almaz?

A
Sosyal Ağlar
B
Forumlar
C
Bloglar
D
İçerik Toplulukları
E
Wiki
16 numaralı soru için açıklama 
WEB 2.0 uygulama türleri; Bloglar, Sosyal Ağlar, İçerik Toplulukları, Forumlar ve İçerik Bütünleştiriciler'dir.
Soru 17

Kullanıcıların erişmek istedikleri içeriği kendi istekleri doğrultusunda düzenlemelerini sağlayan WEB 2.0 uygulamasıdır?

A
İçerik Birleştiriciler
B
Bloglar
C
Forumlar
D
Sosyal Ağlar
E
İçerik Toplulukları
17 numaralı soru için açıklama 
İçerik Birleştiriciler: Kullanıcıların erişmek istedikleri içeriği kendi istekleri doğrultusunda düzenlemelerini sağlamaktadır. Örnek olarak www.my.yahoo.com, ve www.google. com/ig verilebilir.
Soru 18

Sosyal medya kullanımı temel ilkelerinden mevcudiyet ilkesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Kullanıcıların kendisini göstermesi
B
Kullanıcıların birbirleriyle iletişimi
C
Kullanıcıların içerik oluşturması
D
Kullanıcıların diğer kullanıcılardan haberdar olması
E
Kullanıcıların oluşturulması
18 numaralı soru için açıklama 
MEVCUDİYET, kullanıcıların diğer kullanıcılardan haberdar olması anlamına gelmektedir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi akıllı parçalarla elde edilen faydalardan biri değildir?

A
Bilgi Depolama
B
Demokratikleşme
C
Bilgi İşleme
D
İletişim
E
Bilgi Toplama
19 numaralı soru için açıklama 
Akıllı parçaların sağladığı faydalar 5 grupta açıklanmaktadır: Bilgi Depolama Bilgi Toplama İletişim Bilgi İşleme Performans İzleme'dir.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...