Bireysel İş Hukuku 2017-2018 Final Sınavı

Bireysel İş Hukuku 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İş sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kamu hukuku sözleşmesidir.
B
Sürekli borç ilişkisi yaratan bir sözleşmedir.
C
işveren tarafı tüzel kişi olamaz.
D
işçinin şahsına bağlı bir sözleşme değildir.
E
Tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
Soru 2

I. Toplu iş sözleşmelerinden yararlanabilirler.
II. işçi niteliği taşırlar.
III. iş kazası ve meslek hastalığı riskine karşı 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleriyle güvence altına alınmıştır.
IV. Mesleğin özelliğine göre haftada sekiz saatten az olmamak üzere genel ve mesleki eğitim görürler.
Çıraklar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 3

'Yönetim hakkı' iş hukukunun hangi kaynakları arasında yer alır?

A
Yasama kaynakları
B
Yargı kaynakları
C
Yürütme kaynakları
D
Özel kaynaklar
E
Uluslararası kaynaklar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işverenin borçları arasında yer almaz?

A
Ücret ödeme
B
Sadakat
C
iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
D
işçinin kişiliğinin korunması
E
Eşit davranma
Soru 5

Bir işçinin iş güvencesi kapsamına girebilmesi için kıdem süresi en az ________ olmalıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
1 ay
B
2 ay
C
3 ay
D
4 ay
E
6 ay
Soru 6

Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az kaç yıl çalışmış olması gerekir?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
Soru 7

İş Kanunu kapsamında olan işçiye ödenecek kıdem tazminatının yıllık miktarının tavanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçinin son aldığı aylık brüt ücret
B
işçiye yıl içinde ödenen ikramiyelerin toplamı
C
işyerindeki en kıdemli işçinin brüt ücreti
D
Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi
E
işçinin 24 aylık ücreti
Soru 8

I. işçinin, ortalama olarak benzer iş görenlerden daha az verimli çalışması
II. işçinin işyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemesi
III. işçinin işe yoğunlaşmasının giderek azalması
IV. Sürüm ve satış olanaklarının azalması
V. işyerinde yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması VI. işçinin çalışma saatleri dışında sendikal faaliyetlere katılması
Yukarıdakilerden hangileri işverenin bildirimli fesihte göstereceği geçerli fesih sebepleri arasında yer alır?

A
I, II ve IV
B
II, III ve IV
C
I, II, III, IV ve V
D
I, II, III, IV ve VI
E
II, III, IV, V ve VI
Soru 9

Kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde iş sözleşmesi sona eren işçiye çalıştığı her yıl karşılığında ________ günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
10
B
15
C
20
D
25
E
30
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz?

A
iş sözleşmesi iş Kanunu 25/l'de belirtilen sağlık sebepleri nedeniyle işverence feshedilen işçi
B
iş sözleşmesi ölüm nedeniyle sona eren işçi
C
iş sözleşmesi muvazzaf askerlik sebebiyle feshedilen işçi
D
iş sözleşmesi emeklilik nedeniyle feshedilen işçi
E
iş sözleşmesi işveren tarafından ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketi nedeniyle feshedilen işçi
Soru 11

Primlerini ödemediği için işverenini SGK'ya şikâyet eden ve bu nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçinin, işverenden alacağı tazminat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendikacılık tazminatı
B
Kıdem tazminatı
C
ihbar tazminatı
D
Kötüniyet tazminatı
E
Manevi tazminat
Soru 12

Günlük çalışma süresi 6 saat olan bir işyerinde verilecek ara dinlenme süresi kaç dakikadır?

A
15
B
20
C
30
D
45
E
60
Soru 13

İş Kanunu'na göre günlük çalışma süresi en çok kaç saattir?

A
11
B
13
C
14
D
15
E
16
Soru 14

50 veya daha fazla işçinin çalıştığı bir kamu işyerinde, işverenin eski hükümlü işçiyi istihdam etme zorunluluğu yüzde kaçtır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
işveren eski hükümlü istihdam etmek zorunda değildir.
Soru 15

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz en az kaç saat olmak zorundadır?

A
12
B
24
C
36
D
40
E
48
Soru 16

Bar, kabare, gazino, dans salonları, hamam ve kahvehaneler gibi yerlerde onsekiz yaşından küçük kişilerin çalıştırılmasını yasaklayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
B
Mesleki Eğitim Kanunu
C
Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu
D
Borçlar Kanunu
E
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Soru 17

I. Yıllık iznin kullanılma tarihini belirleme yetkisi, yönetim hakkı çerçevesinde işverene aittir.
II. iş Kanunu yıllık ücretli izin hakkını işyerinde en az bir yıl çalışmış olanlara tanımıştır.
III. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri, işyerlerindeki kıdemlerine bağlı olarak onar gün artırılarak uygulanır.
Yıllık ücretli izin ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden sayılan hâllerden biri değildir?

A
işin niteliğinden doğmayıp, işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler
B
Emzirme izni sırasında geçen süreler
C
işçinin işverenin buyruğu altında asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler
D
işçinin işe hazır hâlde beklediği süreler
E
Yer veya su altına iniş ve çıkışlarda geçen süreler
Soru 19

I. Emziren kadın işçiler 1 yıl boyunca gece çalıştırılamaz.
II. Gebe veya emziren kadın çalışan, günde 7,5 saatten fazla çalıştırılmaz.
III. Kadınların doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta kanuni izinleri vardır.
IV. Kadın işçinin istemesi halinde doğum izinlerinin tamamlanmasından sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir
V. Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için verilen süt izni günlük çalışma süresinden sayılmamaktadır.
Kadın işçiler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I, II ve IV
B
II, III ve V
C
I, II, III ve IV
D
I, III, IV ve V
E
II, III, IV ve V
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...