Bireysel İş Hukuku 2018-2019 Final Sınavı

Bireysel İş Hukuku 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi toplu iş hukukunun konuları arasında yer almaz?

A
Grev ve lokavt
B
Sosyal güvenlik kurumunun görevleri
C
Sendikal hak ve özgürlüklerin korunması
D
işçi sendikasına üyelik
E
Toplu iş sözleşmesinin yapılması
Soru 2

I. Yönetim hakkının sahibidir.
II. Hukuki, idari ve cezai sorumlulukların muhatabıdır.
III. Şirket, dernek, vakıf gibi özel hukuk tüzel kişileri işveren olamaz.
İşveren ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

iş Kanunu'nun 30. maddesine göre; işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde ________ engelli ve yüzde ________ eski hükümlü işçiyi çalıştırmakla yükümlüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
2, 4
B
3, 1
C
4, 2
D
4, 3
E
5,3
Soru 4

İşveren tarafından işçinin yaptığı işten duyulan memnuniyeti ya da işçi-işveren bağlılığını göstermek için yılbaşı, evlenme gibi bazı özel nedenlerle verilen ek ücrete ne ad verilir?

A
Bahşiş
B
Yüzde usulü ücret
C
Götürü ücret
D
ikramiye
E
Aracılık ücreti
Soru 5

İhbar tazminatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ihbar tazminatı, hem işçi hem de işveren bakımından söz konusudur.
B
ihbar tazminatı, bildirim önellerine ilişkin ücret tutarındadır.
C
ihbar tazminatı talep edilmesi, işçinin varsa kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz.
D
işçinin ihbar tazminatı talep edebilmesi için işyerinde en az 50 işçi çalışmalıdır.
E
ihbar tazminatının hesaplanmasında işçinin giydirilmiş son ücreti esas alınır.
Soru 6

4857 sayılı İş Kanunu'na göre; iş güvencesi tazminatının üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşçinin 8 aylık ücreti
B
İşçinin 7 aylık ücreti
C
İşçinin 6 aylık ücreti
D
İşçinin 5 aylık ücreti
E
İşçinin 4 aylık ücreti
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz?

A
işçinin öğrenme ve kendini geliştirme yetersizliğinin artması
B
işçinin, işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılması
C
işçinin işe yoğunlaşmasının giderek azalması
D
işyerinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi
E
işyerinde yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması
Soru 8

X işyerinde beş yıldır çalışmakta olan bir işçinin bildirimli fesih ile sözleşmesi feshedilmek istendiğinde bildirim süresi kaç haftadır?

A
2
B
4
C
5
D
6
E
8
Soru 9

Kıdem tazminatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hâkim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.
B
Kıdem tazminatı hesaplanırken yıldan arta kalan süreler, orantılı olarak kıdem tazminatında dikkate alınır.
C
Aynı işverenin değişik işyerlerinde geçen çalışmaların kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabilmesi için, ilgili işyerlerinin aynı işkolunda faaliyet gösteriyor olması gerekir.
D
Kıdem tazminatının bir yıllık tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
E
Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt (giydirilmiş) son ücretidir.
Soru 10

I. iş sözleşmesi iş Kanunu m. 25/l'de belirtilen sağlık sebepleri nedeniyle işverence feshedilen işçi
II. iş sözleşmesi muvazzaf askerlik sebebiyle feshedilen işçi
III. iş sözleşmesi ölüm nedeniyle sona eren işçi
Yukarıdakilerden hangileri (diğer zorunlu koşulları sağlamak koşuluyla) kıdem tazminatı almaya hak kazanır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

İş sözleşmesi sona eren işçinin kıdem tazminatını talep hakkı kaç yıllık zamanaşımı süresine tâbidir?

A
10
B
8
C
7
D
6
E
5
Soru 12

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmek isteyen kadın işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, iş sözleşmesini evlenme tarihinden itibaren en geç kaç yıl içinde sonlandırması gerekir?

A
1
B
1,5
C
2
D
3
E
4
Soru 13

Turizm sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde toplu iş sözleşmesiyle kararlaştırabilecek denkleştirme süresi en cok kaç aydır?

A
12
B
10
C
9
D
8
E
6
Soru 14

4857 sayılı İş Kanunu'na göre; telafi çalışmaları günde en çok kaç saat yapılabilir?

A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 15

Y işyerinde altı yıldır çalışmakta olan 60 yaşındaki bir işçinin yıllık ücretli izin süresi en az kaç gündür?

A
11
B
12
C
14
D
15
E
20
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden sayılan hâllerden biri değildir?

A
işçinin işe hazır hâlde beklediği süreler
B
işçinin işverenin buyruğu altında asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler
C
Yer veya su altına iniş ve çıkışlarda geçen süreler
D
işin niteliğinden doğmayıp, işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler
E
Emzirme izni sırasında geçen süreler
Soru 17

İş Kanunu'na göre; bir yaşından küçük çocuğu olan kadın işçilerin çocuğunu emzirmesi için kendilerine verilecek süt izni günde toplam kaç saattir?

A
1,5
B
2
C
3
D
3,5
E
4
Soru 18

işverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli ve eski hükümlüleri ________ aracılığıyla sağlarlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Sosyal Dayanışma Vakfı
B
Türkiye iş Kurumu
C
Belediyeler
D
il Özel idareleri
E
Valilik
Soru 19

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre; çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz en az kaç saat olmak zorundadır?

A
40
B
38
C
36
D
34
E
32
Soru 20

4857 sayılı İş Kanunu'na göre; doğum izni biten kadın işçiye isteği halinde en cok kaç aya kadar ücretsiz izin verilir?

A
6
B
7
C
8
D
9
E
10
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...