Bizans Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Bizans Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Asırlar içinde değişik anlamlar kazansa da daha çok maliye bakanları tarafından kullanılan, 10. yy’dan sonra askeri görevleri azalırken mali sorumluluk alanı genişlemiş olan unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Magistrianos
B
Vassal
C
Stratigos
D
Kuvikularios
E
Sakelarios
Soru 2

1014 yılında on beş bin kişilik Bulgar ordusunun büyük bir bölümünü bozguna uğratarak Bulgarların Bizans hâkimiyeti altına girmesini sağlayan imparator aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romanos Lakapinos
B
Aleksios Komnenos
C
I.Nikiforos
D
II.Mihail
E
II.Vasil
Soru 3

Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda İznik’ten Konya’ya nakledilmiştir?

A
IV. Haçlı Seferi
B
Hıttin Savaşı
C
Miriokefalon Savaşı
D
II. Haçlı Seferi
E
I. Haçlı Seferi
Soru 4

Latinler tarafından işgal edilen İstanbul’u geri alan VIII. Mihail aşağıdaki hanedanlıklardan hangisinin kurucusudur?

A
Paleologos
B
Komnenos
C
Nikephoros
D
Leon
E
Makedon
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopos ve din bilginlerinden oluşan kuruldur?

A
Konsil
B
Ermogenianos
C
Konsül
D
Corpus canonum
E
Narratio
Soru 6

Bizans’ın son imparatorluk sülalesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herakleioslar
B
Lakapenoslar
C
Paleologoslar
D
Komnenoslar
E
Laskarisler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi toprakla birlikte alınıp satılan kölelerdir?

A
isavros
B
Dulopariki
C
Studitis
D
Damnatio
E
Eklogi
Soru 8

Dioklitianos’un emirnamelerinin derlenmesiyle oluşturulmuş yasa derlemesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gaius Derlemesi
B
Theodosios Kanunları
C
iustinianos Yasa Derlemesi
D
Grigorianos Derlemesi
E
Ermogenianos Derlemesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yasaların uygulanmasıyla ilgili olarak imparatorun memurlarına yönelik yazılı talimatlarıdır?

A
Rescripta
B
Principum
C
Mandata
D
Decreta
E
Edicta
Soru 10

Hıristiyan ________ yaşamının özünde manevi hayatı kazanabilmek için bu dünyadan el çekme anlayışı yatmaktadır?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kışla
B
ikonoklazm
C
Konsül
D
Manastır
E
Devlet
Soru 11

I. Aleksios döneminde, aile ve miras hukuku ile ilgili konularda yüksek yargı mercii olarak aşağıdaki mahkemelerden hangi yetkilendirilmiştir?

A
Patrikhane mahkemeleri
B
Metropolitlik mahkemeleri
C
Piskoposluk mahkemeleri
D
Sinod mahkemeleri
E
Olağanüstü mahkemeler
Soru 12

Bizans imparatorluğu'nda hizmet karşılığı tahsis edilen devlet arazilerine ________ adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hartularii
B
Eparhia
C
Pronoia
D
Logotetis
E
İlirya
Soru 13

Bizans imparatorluğunda ipek imalatı aşağıdakilerden hangisi döneminde devlet tekeline girmiştir?

A
VI. Leon
B
I. İustinianos
C
I. Vasil
D
Anastasios
E
Zenon
Soru 14

Sarayın, ordunun, halkın ihtiyaçlarına cevap vermek ve bunun yanında zanaatkar ile tacirlerin menfaatlerini korumak amacı taşıyan teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eparhos
B
iperpiron
C
Thiva
D
Lonca
E
Tessera
Soru 15

Nümismatik alanında Bizans sikkelerinin başlangıç yılı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Codex Theodosiasnu’un ilanı
B
I. Anastasios’un sikke reformu
C
I. Vasil zamanında çıkarılan Epanagogi
D
Dioklitianos döneminde ilan edilen Maksimum Fiyat Fermanı
E
Konstantinos (306-337) döneminde yapılan para reformu
Soru 16

İmparatorluğun her yerinde ticari faaliyetlerden doğan gümrük vergilerini ________ olarak adlandırılan vergi memurları topluyordu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dimos
B
Vraveion
C
Logotetis
D
Komerkiaros
E
Protosrator
Soru 17

Bizans sanatında 726-840 yılları arasında hâkim olan ve tasvir kırıcı dönem olarak da tanımlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rotonda
B
Maniyerizm
C
ikonoklazma
D
Empresyonizm
E
Kübizm
Soru 18

Kiliselerin doğusunda bulunan ve ibadetin yönünü gösteren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atrium
B
Kubbe
C
Nef
D
Apsis
E
Narteks
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Erken Hıristiyanlık dönemi mimarisinin ilk örneği olarak tanımlanır?

A
Suriye’de Dura Evropos’taki ev kilise
B
Roma’da katakomplar
C
İznik Elbeyli Hipojesi
D
İstanbul Büyük Saray
E
Kudüs Kutsal Ölüm Kilisesi
Soru 20

İsa’nın yaşamı ile ilişkili bir olayın geçtiği bir yerde ya da bir din şehidinin mezarı üzerine inşa edilen genellikle merkezi plan özelliği taşıyan Erken Hıristiyan yapılarına ne ad verilir?

A
Kastron
B
Martirum
C
Kripta
D
Katedra
E
Manastır
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x