Bizans Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Bizans Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orta Bizans olarak adlandırılan dönem aşağıdaki hanedanlıkların hangisi ile başlar?

A
Laskaris
B
Leon
C
Makedonya
D
Paleologos
E
Heraklios
Soru 2

Bizans Devleti’nin son imparatorluk hanedanlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heraklios
B
Makedonya
C
Komnenos
D
Laskaris
E
Paleologos
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, 6.yüzyılda Bizans'a ait bir bölge değildir?

A
Hazar
B
Suriye
C
Mısır
D
Kartaca
E
Balkanlar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, I. Konstantinos’un Milvian Köprüsü Savaşı’nda ordusuna taşıttığı bayrağın adıdır?

A
Plep
B
Daia
C
Latrina
D
Potent
E
Labarum
Soru 5

Hıristiyanlık inancının ilkelerini belirlemeye yönelik olarak, yetkili tüm dini otoritelerin katıldığı toplantıya ne ad verilir?

A
Peder
B
Konsül
C
Havari
D
Sinod
E
Kiril
Soru 6

Corpus luris Civilis adı ile bilinen yasalar külliyatı aşağıdaki imparatorlardan hangisinin döneminde oluşturuldu?

A
iustinianos
B
Konstantinos
C
Ti beri us
D
Anastasios
E
Dioklatianos
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Orta İtalya’da merkezi Roma olan ve günümüzde Lazio olarak adlandırılan bölgenin adıdır?

A
Ravenna
B
Vatikan
C
Latium
D
Latin
E
Venedik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi M.Ö. III. yüzyılda Mısır’a hakim bulunan Hellenistik krallıktır?

A
İskenderiye
B
Selefkos
C
Makedonya
D
Ptolemeos
E
Bergama
Soru 9

Peçenekler Bizans’a karşı aşağıdakilerden hangisi ile ittifak kurmuştur?

A
Ruslar
B
Franklar
C
Tatarlar
D
Oğuzlar
E
Çaka Bey
Soru 10

Bulgarlar aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde Bizans İmparatoru IV. Konstantinos’u yenilgiye uğratıp Bizans toprakları üzerinde bağımsız bir Bulgar devleti kurulmasını kabul ettirmişlerdir?

A
isperih
B
irnek
C
Dulo
D
Kubrat
E
Batbayan
Soru 11

“Sâife”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dört Halife döneminde Bizans’a yönelik deniz seferleri
B
Bizans’ın hemen her yıl İslâm topraklarına yönelik saldırıları
C
Mısır ve Kuzey Afrika’da yapılan fetihler
D
Emeviler ve Abbasiler dönemindeki İstanbul seferleri
E
Emeviler döneminden itibaren Bizans hakimiyetindeki Anadolu topraklarına hemen her yıl düzenlenen seferler
Soru 12

Aşağıdaki devletlerden hangisi İslâm öncesi dönemde Bizans’ın vassalı bir devlettir?

A
Gassâniler
B
Kureylliler
C
Himyeriler
D
Lahmîler
E
Mainliler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Oğuzların (Uzlar) Rus kaynaklarında rastlanan isimlerinden biri değildir?

A
Torki
B
Kuman
C
Tork
D
Toruki
E
Torkmen
Soru 14

Geç Roma döneminde sivil idarenin başı olarak kullanılan, Bizans döneminde sarayın korunmasından, ordunun silahlanmasından, istihbaratın sağlanmasından ve diplomatik ilişkilerin belirlenmesinden sorumlu kişilere verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tema
B
Magistrianos
C
Kuvikularios
D
Stratigos
E
Sakelarios
Soru 15

Bizans’ın İstanbul’dan sonra ikinci büyük şehri olan Amorion’u fetheden Abbasi halifesi kimdir?

A
Ebû Ca’fer el-Mansûr
B
Harun er-Reşid
C
Mu’tasım-Billah
D
Mütevekkil-Alellah
E
Me’mun
Soru 16

Prut ve Dinyester nehirleri arasında kalan Güney Besarabya Bizans kaynaklarında Onglos, Türk literatüründe ise Bucak olarak bilinmektedir. Bölgenin günümüzdeki adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğu Mözya
B
Bulgaristan
C
Moldova
D
Hırvatistan
E
Sırbistan
Soru 17

Büyük Selçuklu Devleti döneminde Bizans İmparatorluğu’nu idare eden hanedanlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada ve doğru olarak verilmiştir?

A
Komninos-Angelos
B
Makedon-Dukas
C
Dukas-Angelos
D
Makedon-Komninos
E
İsaurya-Paleologos
Soru 18

I. Haçlı Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Seferin sonunda İslâm dünyası içinde Antakya, Urfa, Trablusşam ve Kudüs’te haçlı şehir devletleri kurulmuştur.
B
Bizans tebası Hristiyan halk da bu seferden zarar görmüştür.
C
Pierre l’Ermite’nin başında olduğu haçlı grubu Selçuklular tarafından yenilgiye uğratılmışlardır.
D
Haçlıları yenilgiye uğratan Selçukluların Anadolu’daki egemenlikleri de güçlenmiştir.
E
I. Haçlı seferi Avrupa’da büyük heyecan uyandırdı ve yeni haçlı seferleri için cesaret verdi.
Soru 19

Eyyubi Sultanı Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü ele geçirmesinden sonra aşağıdaki haçlı seferlerinin hangisi düzenlenmiştir?

A
V.Haçlı Seferi
B
III.Haçlı Seferi
C
II.Haçlı Seferi
D
I.Haçlı Seferi
E
IV.Haçlı Seferi
Soru 20

Antep, Antakya ve Malatya civarında fetihler yapan Selçuklu Beyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hanoğlu Harun Bey
B
Alp Arslan Bey
C
Afşin Bey
D
Erbasan Bey
E
Salar-ı Horasan Bey
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x