Büyük Selçuklu Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Büyük Selçuklu Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Serahs Savaşı hangi yıl yapılmıştır?

A
1010
B
1025
C
1031
D
1038
E
1040
Soru 2

Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ilan edilirken Çağrı Bey'e verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vezir
B
Amîd
C
Şahne
D
Melik
E
Lala
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey'in Birinci Bağdat Seferi'nin nedenlerinden biridir?

A
Büveyhoğullarının Mısır'ı işgal etmesi
B
Bizans'ın Halep'e saldırması
C
Halifenin Rey'i kuşatması
D
İbrahim Yınal'ın isyan etmesi
E
Abbasi halifesinin Büveyhoğullarına karşı yardım istemesi
Soru 4

Dandanakan Savaşı sonrası Selçuklu aile mensuplarının ülkenin yönetimini paylaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tuğrul Bey'e, Nişabur başkent olmak üzere Horasan'ın batı bölgesi verilmiştir.
B
Çağrı Bey'e, Merv merkez olmak üzere Horasan'ın doğu bölgesi verilmiştir.
C
Tuğrul Bey'e, Merv merkez olmak üzere İran'ın tamamı verilmiştir.
D
Musa Yabgu'ya, Herât'tan itibaren Afganistan yönünde zaptedeceği yerler verilmiştir.
E
Kavurt Bey'e, Kirman bölgesi verilmiştir.
Soru 5

Çağrı Bey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vefat ettikten sonra topraklarının idaresi Alp Arslan'a intikal etmiştir.
B
Taht konusunda kardeşi Tuğrul Bey'in lehine hareket etmiştir.
C
Herat, Sistân ve Büst'ü ele geçirmiştir.
D
Devlet kurulurken, Merv'den Herat'a kadar olan yerler kendisine verilmiştir.
E
Amcası Musa Yabgu ile mücedele etmiştir.
Soru 6

İbrahim Yinal'ın isyanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Son isyan teşebbüsünde kardeşi Ertaş'ın oğullarından yardım almıştır.
B
Fetih hakkı olarak toprak isteği reddedildiği için isyan etmiştir.
C
1059 yılında Rey civarında meydana gelen savaşı kazanmıştır.
D
Fatîmilerle işbirliği yapması nedeniyle 1059 yılında öldürülmüştür.
E
Hemedan önünde Sultan Tuğrul ile 1050 yılında yaptığı savaşı kaybetmiştir.
Soru 7

Tuğrul Bey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bağdat'a düzenlediği seferlerle Şiflerin baskısına son vermiştir.
B
1061 yılında vefat etmiş ve Cend şehrinde gömülmüştür.
C
isyan eden kardeşi İbrahim Yınal'ı öldürtmüştür.
D
Halifenin kızı ile evlenmiştir.
E
1054 yılında Anadolu üzerine sefere çıkmıştır.
Soru 8

Karahanlıların, Selçukluları Maveraünnehir'de tehlike olarak görmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Tegin ile işbirliği yapmayı kabul etmemeleri
B
Karahanlıların tahtını ele geçirmek istemeleri
C
Sâmânoğullarına yardım etmeleri
D
Aynı müslüman Oğuz kitlesine hitap etmeleri
E
Gazne topraklarına sık sık akınlar düzenlemeleri
Soru 9

Musul Seferi'ne çıkan Melikşah'ın, Musul valisi Müslim b. Kureyş'i affetmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karmatîlerin isyan etmesi
B
Harran muhasarasının başlaması
C
Bazı kabilelerin isyan etmesi
D
Haçlı tehdidinin belirmesi
E
Kardeşi Tekiş'in isyan etmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A
Bizans imparatorluğu'nun Anadolu'yu tamamen kaybetmesi
B
Türklerin, Anadolu'ya güven içerisinde yerleşmesi
C
Doğu Anadolu'da beyliklerin kurulması
D
Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinin önünün açılması
E
Bizans ordularının büyük ölçüde imha edilmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Alp Arslan'ın Anadolu Seferi sırasında fetihleri yürüten komutanlardan biri değildir?

A
Sâlâr-ı Horasan
B
Afşin
C
Gümüştegin
D
Kızılarslan
E
Ahmedşah
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Alp Arslan'ın Anadolu Seferi sırasında, Anadolu topraklarına sık sık akınlar düzenlemesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Ganimet elde etmek
B
Bizans'a esir düşen şehzade Melikşah'ı kurtarmak
C
Bizans kalelerinin savunmasını zayıflatmak
D
Askeri sefer yollarını ele geçirmek
E
Mümkün olduğunca az kayıpla işi bitirmek
Soru 13

Melikşah'ın tahta geçişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Babası tarafından veliaht tayin edildiği için sorunsuz bir şekilde tahta çıkmışıtr.
B
Amcası Kavurt, Melikşah'a karşı isyan etmiştir.
C
Ordunun desteğini sağlamak isteyen Melikşah, komutanlara hediyer dağıtıp askerlerin maaşını yükseltmiştir.
D
Abbasi halifesi tereddütsüz bir şekilde Melikşah'ın saltanatını onaylamıştır.
E
Tahta çıkış sürecinde en büyük destekçisi Nizamülmülk olmuştur.
Soru 14

Melikşah'ın, Doğu Arabistan siyaseti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yemen ve Aden Selçuklu hâkimiyetine girmiştir.
B
el-Ahsa ve Bahrey'ndeki Sünnilik karşıtı hareketler bastırılmıştır.
C
Fatimîler, Suriye ve Filistin'de ağır yenilgiye uğratılmıştır.
D
Karmat'îler el-Ahsa'da bertaraf edilmiştir.
E
Mekke emiri görevinden alınarak yerine şehzade Tekiş görevlendirilmiştir.
Soru 15

Süleyman Şah'ın, Halep'i kuşatmasına sessiz kalmayarak savaşla karşılık veren Suriye meliki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutuş
B
Tekiş
C
Rıdvan
D
Kavurt
E
Dukak
Soru 16

Devlet memurlarının görevleri sırasında makamlarının gücünü kötüye kullanarak haksız kazanç edindikleri gerekçesi ile servetlerine el konulmasına ne ad verilir?

A
Pençik
B
Müsadere
C
Gulâm
D
Mukasseme
E
İktâ
Soru 17

Berkyaruk'un tahta geçişi sırasında karşılaştığı başlıca sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haçlılar'ın Antakya'yı işgal etmesi
B
Batıni suikastlerinin artması
C
Terken Hatun'un oğlu Mahmud için saltanat mücadelesine girmesi
D
Muhammed Tapar'ın isyan etmesi
E
Nizamülmülk'ün tahtı ele geçirmek istemesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi uzun süren taht mücadeleleri sonunda Berkyaruk ve Muhammed Tapar arasında imzalanan antlaşmanın maddelerinden biri değildir?

A
Aralarındaki resmi işlemler vezirleri aracılığıyla yapılacaktır.
B
Berkyaruk Cibal, Rey, İsfahan, Hemedan ve Bağdat bölgelerine hakim olacaktır.
C
Askerler istedikleri kişinin tarafına geçebilecektir.
D
Azerbaycan, Diyarbekir, el-Cezire ve Musul bölgeleri Muhammed Tapar'a bırakılacaktır.
E
Berkyaruk'tan sonra tahta Sancar geçecektir.
Soru 19

Berkyaruk'un taht mücadelesindeki en güçlü rakibi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutuş
B
Mahmud
C
Sancar
D
Muhammed Tapar
E
Arslan Argun
Soru 20

Berkyaruk'un saltanatını korumak için kardeşleri ve amcaları ile kıyasıya mücadele ettiği dönemde, İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı en önemli tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

A
Salgın hastalıklar neticesinde nüfusun büyük ölçüde azalması
B
Haçlı Seferleri'nin başlaması
C
Bâtınîlerin faaliyetlerinin artması
D
Doğudan gelen büyük göç dalgalarının sorunlar yaratması
E
Fatımî halifeliğinin Hicaz bölgesini ele geçirmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x