Büyük Selçuklu Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Büyük Selçuklu Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Abbasi Halifeliği'nin bazı emirliklerin varlığını onaylamasının ardından Horasan’da ortaya çıkan hanedanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahiroğulları
B
Şeddadoğulları
C
Hamdaoğulları
D
Büveyhoğulları
E
Ukayoğulları
Soru 2

Tuğrul Bey'in II. Bağdat Seferi'nin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arslan Besâsiri ve Kureyş'in, Bağdat'ı istila etmesi
B
Abbasi halifesinin kızını Tuğrul Bey'le evlendirmek istememesi
C
Selçukluların Bağdat şahnesinin halife tarafından öldürülmesi
D
Bağdat halkının Selçuklu hakimiyetine karşı isyan etmesi
E
İbrahim Yinal adına Bağdat'ta hutbe okutulması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular ile Gazneliler arasında gerçekleşen savaşlardan biri değildir?

A
Serahs
B
Dandanakan
C
Talh-âb
D
Nesâ
E
Harizm
Soru 4

Selçuklular, Oğuzların hangi boyuna mensuptur?

A
Kınık
B
Kayı
C
Afşar
D
Bayat
E
Yazğır
Soru 5

İlk Selçuklu-Bizans savaşı kaç yılında yapılmıştır?

A
1038
B
1040
C
1041
D
1043
E
1045
Soru 6

Yusuf Kadir Han ve Gazneli Mahmud’un 1025 yılında Semerkant yakınlarında buluşarak konuştukları mesele aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yer değiştirme politikası
B
Fetihler için izlenecek yol haritası
C
Rum ülkesinin durumu
D
Çağrı Bey’in gerçekleştirdiği seferlerin durumu
E
İran-Turan meselesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmud'un, Selçuklu ve Oğuz tehlikesine karşı aldığı tedbirlerden biridir?

A
Maveraünnehir'deki bazı şehirlerin tahkim edilmesi
B
Arslan Yabgu'nun yakalanarak hapsedilmesi
C
Selçuklulara karşı Abbasi halifesiyle ittifak yapılması
D
Çağrı Bey'in oğulları Alparslan ve Kavurd'un rehin alınması
E
Tuğrul Bey'in Horasan'a sürülmesi
Soru 8

Pasinler (Hasankale) Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Savaş sonucunda İstanbul'daki camide Tuğrul Bey adına hutbe okutulmuştur.
B
Selçuklular ile Bizans imparatorluğu arasındaki ilk savaştır.
C
Selçuklu ordusuna İbrahim Yinal komuta etmiştir.
D
Bizans'ın yenilgisiyle sonuçlanmıştır.
E
1048 yılında gerçekleşmiştir.
Soru 9

Alp Arslan'ın tahta çıktıktan sonra gerçekleştirdiği ilk sefer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkistan Seferi
B
Deşt-i Kıpçak ve Cend Seferi
C
Azerbaycan ve Kafkasya Seferi
D
Suriye ve Anadolu Seferi
E
Bağdat Seferi
Soru 10

Alp Arslan’ın Suriye Seferi’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haçlılarla savaşmak
B
Halep emirini cezalandırmak
C
Fatîmileri cezalandırmak
D
Ermenilerin elinde bulunan Urfa’yı geri almak
E
Bizans’ın ele geçirdiği Menbic’i geri almak
Soru 11

XI. yüzyıl sonlarına doğru Batı Avrupa’da özellikle kilisenin yönlendirmesi ile oluşan, Haçlı Seferleri adı verilen büyük hareketin başlıca propaganda malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adalet
B
Din
C
Özgürlük
D
Doğruluk
E
Bağımsızlık
Soru 12

Berkyaruk'un tahta geçişi sırasında karşılaştığı başlıca sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haçlıların Antakya'yı işgal etmesi
B
Batıni suikastlerinin artması
C
Terken Hatun'un oğlu Mahmud için saltanat mücadelesine girmesi
D
Muhammed Tapar'ın isyan etmesi
E
Nizamülmülk'ün tahtı ele geçirmek istemesi
Soru 13

Alp Arslan’ın ölümünden sonra yerine kim geçmiştir?

A
Kavurt Bey
B
Melikşâh
C
Çağrı Bey
D
Emirânşâh
E
Kirmanşâh
Soru 14

Vezir Nizamülmülk’e göre, Melikşâh Dönemi’nde Türkistan'daki Çiğil ve Yağmaların ayaklanmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizamülmülk'ün, Çiğil ve Yağmaların topraklarını oğullarına iktâ olarak dağıtması
B
Melikşah'ın, Çiğillerin reisini idam ettirmesi
C
Yağmaların, Selçuklu ordusuna alınmaması
D
Türkistan seferi sırasında Melikşah'ın, Türk töresi gereği Çiğil ve Yağmalara ziyafet vermemesi
E
Melikşah'ın, Çiğillerin yardım isteğine karşılık vermemesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A
Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinin önünün açılması
B
Türklerin, Anadolu'ya güven içerisinde yerleşmesi
C
Doğu Anadolu'da Türkmen beyliklerinin kurulması
D
Bizans imparatorluğu'nun Anadolu'yu tamamen kaybetmesi
E
Bizans ordularının büyük ölçüde imha edilmesi
Soru 16

Melikşah'ın Suriye (Antakya) Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ca'ber ve Menbiç kaleleri ele geçirilerek, Halep valiliğine Aksungur tayin edilmiştir.
B
Türkiye Selçuklu sultanı hayatını kaybetmiş, oğulları da hapsedilmiştir.
C
Antakya Süleymanşah'a bırakılarak iki devlet arasında sınır kabul edilmiştir.
D
Suriye meliki Tutuş'un bölgede güçlenmeye başlamasının önüne geçilmek istenmiştir.
E
1086 yılında gerçekleşmiştir.
Soru 17

Şia’nın bir koluna mensup olan, Berkyaruk ve Muhammed Tapar Dönemleri’nde gücünü artırarak faaliyetlerine devam eden topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Melamiler
B
Tapınak Şövalyeleri
C
Kalenderîler
D
Karmatiler
E
Bâtıniler
Soru 18

Muhammed Tapar’ın, tahta geçtikten sonra bozulan devlet otoritesini yeniden sağlamak adına attığı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı sınırlarının güvenliği için Bizans ile antlaşma yapmak
B
Kardeşi Sancar'ı veliaht ilan etmek
C
Haçlılar ile yoğun bir mücadeleye girişmek
D
Melikşah’ın atabeyi Ayaz’ı öldürtmek
E
Kendi sultanlığını tasdik etmeyen halifeyi cezalandırmak
Soru 19

Melikşâh’ın III. Türkistan Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Batı Karahanlı Hükümdarı Ahmed Han tahtına iade edilmiştir.
B
Kaşgar Hanı tahttan indirilmiştir.
C
Doğu Karahanlılar Batı’yı da yönetimi altına almıştır.
D
Batı Karahanlı Hükümdarı Ahmed Han İsfahan’da öldürülmüştür.
E
Doğu Karahanlılar tâbiyetten ayrılmıştır.
Soru 20

Alp Arslan'ın, bazı oğullarını ve hanedan mensuplarını ülkenin belli vilayetlerine tayin etmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkeziyetçiliği ortadan kaldırmak
B
Hanedan üyelerinin başkentten uzak kalmalarını sağlamak
C
Melikler arasındaki çatışmaları sonlandırmak
D
Meliklerin İdarî tecrübe kazanmalarını sağlamak
E
Ülkeyi hanedan mensupları arasında adil bir şekilde paylaştırmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x