Çağdaş Felsefe 1 2015-2016 Vize Sınavı

Çağdaş Felsefe 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Peirce'a göre İnançlarımızın ve kanılarımızın insani olmayan, dışsal olarak kalıcı bir şey olarak sabitlenmesi yöntemine ne ad verilir?

A
inatçılık
B
Bilim
C
Sağduyu
D
Otorite
E
Doğal tercihler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Devvey’in Bilgibilimin Doğallaştırılması ile ilgili varsayımlarından biri değildir?

A
Bilen-bilinen ayrımı, en baştan doğru bir ayrım olmadığından böyle bir varsayıma dayalı bir bilgi anlayışı kabul edilemez.
B
Biz insanlar dünyanın edilgen izleyicileri değilizdir.
C
Kesinliğe farklı ve karşıt yaklaşımları ile birbirlerinden ayrılan ampirisist ve rasyonalist felsefe anlayışlarının her ikisi de sorunludur.
D
Temsile dayalı dilgibilimsel anlayışlara şiddetle karşı çıkmaktayız.
E
Bize verilenin ötesinde varsayımlar öne sürmekten kaçınmalı, savlarımızı ve düşünüş biçimlerimizi doğrudan temas ettiğimiz zihinsel içeriklerle sınırlamalıyız.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Peirce'ın Bir konudaki kanıların ya da inançların muğlaklıkların ya da şüphelerin ortadan kaldırılarak sabitlenmesi konusunda geliştirdiği yöntemlerden biri değildir?

A
Doğal tercihler yöntemi
B
Bilim yöntemi
C
inatçılık yöntemi
D
Otorite yöntemi
E
Sağduyu yöntemi
Soru 4

Peirce’a göre İnatçılık Yönteminde itiraz eden bir kişinin kendisinden şüphe duymasına neden olan temel etken nedir?

A
Eleştirel sağduyuculuk
B
Pratik bir fiil
C
Toplumsal bir dürtü
D
Edimsel bir eylem
E
Düşünsel bir eylem
Soru 5

Aşağıdaki felsefecilerden hangisinin kullandığı araçsalcılık teriminin Peirce’in kullandığı pragmatizim terimiyle çok yakın bağları vardır?

A
Kant
B
Ockham
C
Darwin
D
Dewey
E
Frege
Soru 6

Kant'a göre hangi tür yargılar hem bilgimizi genişletmekte, hem de duyu deneyimine ihtiyaç göstermeksizin doğru olabilmektedir?

A
metafiziksel
B
analitik a priori
C
analitik a posteriori
D
sentetik a posteriori
E
sentetik a priori
Soru 7

Euklidesçi olmayan geometrilerin bir modele sahip olabileceğini ilk kez aşağıdaki hangi bilim adamı ortaya koymuştur?

A
Legendre
B
Gauss
C
Lobachevsky
D
Eugenio Beltrami
E
John Playfair
Soru 8

Analitik felsefenin merkezinde yer aldığı biçimiyle anlambilim, hangi yaklaşımların bir eleştirisine dayanmaktadır?

A
Psikolojist
B
Matematiksel
C
Mantıksal
D
Geometrik
E
Sosyolojisi
Soru 9

Tractatus adlı eseriyle felsefenin dilin sınırları içerisine çekilmesi sürecine son noktayı koyan felsefeci kimdir?

A
Kant
B
Poincare
C
Wittgenstein
D
Hilbert
E
Frege
Soru 10

Henry Poincare geometrinin aksiyomlarının ne olarak düşünülmeleri gerektiğini söyler?

A
Görünün biçimi
B
Sentetik a priori yargılar
C
Örtük tanımlar
D
Mantıksal bir zorunluluk
E
Olgusal içerik
Soru 11

Moore'un karşı çıktığı felsefe geleneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
idealist
B
Pozitivist
C
Dilsel
D
Araçsal
E
Analitik
Soru 12

Analitik felsefenin başlamasıyla birlikte neyi ne ölçüde ifade edebileceğimiz sorusu felsefenin asli konusu haline gelmiştir.
Felsefedeki bu odak kaymasına ne ad verilir?

A
Anlam felsefesi
B
Dilsel felsefeye sapış
C
Mantıksal atomculuk
D
Mantıksal pozitivizm
E
ideal felsefe
Soru 13

Russell'ın küme kuramında yer alan paradoksları çözmek üzere Alfred North Whitehead'le Principia Mathematica da geliştirdiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
idealist kuram
B
Tipler kuramı
C
Çelişki kuramı
D
Bağıntılar kuramı
E
Özgün kuram
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Moore Paradoksu için bir örnek olarak kabul edilebilir?

A
Bu bardağın sarı olduğu öne sürülemez.
B
Ben bu bardağın sarı olduğuna inanıyorum ve inanmıyorum.
C
Bu bardak sarı ise sarı değildir.
D
Bu bardak sarıdır ama ben sarı olduğuna inanmıyorum.
E
Bu bardağın sarı olduğuna da olmadığına da inanıyorum.
Soru 15

Moore a göre iyi nedir?

A
Doğal olmayan bir özellik
B
Bilimsel bir özellik
C
Test edilebilen bir özellik
D
Doğrulanabilir bir özellik
E
Doğal olan bir özellik
Soru 16

Wittgenstein Esasen sözcüklere dökülemeyecek şeyler vardır. Bunlar kendilerini aşikâr kılarlar. derken sözcüklerin ne olduğunu düşünmektedir?

A
Önermeler
B
Resimler
C
Mistik olanlar
D
Nesneler
E
Olgusal olanlar
Soru 17

Wittgenstein, içinde yaşadığı çağın ve geçmiş çağlardan o güne aktarılan felsefi sorunların çözümü için anahtarı aşağıdakilerden hangisinde görmektedir?

A
Tanrı
B
Metafizik
C
Bilim
D
Mantık
E
Akıl
Soru 18

Wittgenstein’in felsefe çalışmaları boyunca etkili olan temel kaygısı nedir?

A
Nasıl değişime açık oluruz? sorusuna bir cevap bulmak
B
Nasıl yaşamalıyız? sorusuna bir cevap bulmak
C
Nasıl konuşmalıyız? sorusuna bir cevap bulmak
D
Nasıl konuşulanları anlayabiliriz? sorusuna bir cevap bulmak
E
Nasıl sessiz kalmalıyız? sorusuna bir cevap bulmak
Soru 19

Wittgenstein Açıktır ki etik sözcüklere dökülemez. derken neyi kastetmektedir?

A
Dünya sınırlı bir bütündür.
B
Etik aşkınsaldır.
C
irademle iyi ve kötüyü ayırt edebilirim.
D
Etik bu dünyaya aittir.
E
Dünya iradem olduğu sürece vardır.
Soru 20

Tractatus’un son önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünyada şeylerin nasıl olduğu değil, onun var olması mistiktir.
B
Dünya irademden bağımsızdır.
C
Bir önerme anlamını gösterir.
D
Dünya olgulara bölünmüştür.
E
Konuşamadığımız hakkında sessizliğimizi korumalıyız.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x