Çağdaş Felsefe 2 2016-2017 Final Sınavı

Çağdaş Felsefe 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bergson sezgi ile yakalanan gerçekliği aşağıdakilerden hangisi ile açıklar?

A
Madde ve evren
B
Varlık ve değişim
C
Değişimin reddi
D
Bilinç ve hafıza
E
Varlığı reddeden değişim
Soru 2

Bergson sürem fikrini aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirir?

A
Gönderim
B
içerik
C
Bütün
D
Zaman
E
Hafiza
Soru 3

Heidegger’de dasein analitiği adlı girişimin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ereignis
B
Aşkın
C
Destrüksiyon
D
Egzistansiyal
E
Yapay
Soru 4

Varlığı anlamanın duygulanımlar ile iç içe geçtiğini savunan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derrida
B
Husserl
C
Bergson
D
Heidegger
E
Descartes
Soru 5

Husserl’in transandantal bir indirgemeyle aşkın egoya ulaşılabileceğini iddia ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mantıksal Araştırmalar
B
Zamanın içsel Bilinci Üzerine Dersler
C
Deneyim ve Yargı
D
Ideen
E
Aritmetik Felsefesi
Soru 6

Husserl’e göre aşağıdakilerden hangisi çeşitli varlıklarla ilişki kurmamızı sağlar?

A
Fenomenoloji
B
Bilinç
C
Söylem
D
Etik
E
Yöneyimsellik
Soru 7

Levinas'a göre kişinin başkasını kabul etmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Erdem sahibi olmak
B
Kendinden sorumlu varlık
C
Ahlaki bilincin başlangıcı
D
Özgürlüğü yitirmek
E
Mutlakla ilişki
Soru 8

Praksisin temel edimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınıfsal koşullara göre davranmak
B
Pratik alanı bütünleştirmek
C
Dışsallığı içselleştirmek
D
iç dünyayı düzenlemek
E
Başkası için varlığı içselleştirmek
Soru 9

Sartre'ın Marksizm ile varoluşçuluğun sentezini yaptığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulantı
B
Varlık ve Hiçlik
C
ÇıkışYok
D
Diyalektik Aklın Eleştirisi
E
Tarihin Sorumluluğunu Almak
Soru 10

Sartre’ın Varlık ve Hiçlik eserinde bilinç nedir?

A
Kendi için varlık
B
Kendinde varlık
C
Olgusallık
D
Aşkınlık
E
Özgürlük
Soru 11

Levinas'ın ontoloji ile metafiziği birbirinden ayırdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütünlük ve Sonsuz
B
Olmaktan Başka Türlü veya Özün Ötesinde
C
Kaçış Üzerine
D
Varoluştan Varolana
E
Zaman ve Başka
Soru 12

Sartre’da bilincin esası, olmasa olmaz özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşkınlık
B
isyan
C
Özgürlük
D
Bunalım
E
Egoizm
Soru 13

Levinas’a göre hakikatin kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanrı fikrinden şüphe edilmemesi
B
Etik öznenin var olana aşkınlığı
C
Yüz yüze ilişkide başkasının anlam ifade etmesi
D
Varlığın anlaşılır hale gelmesi
E
Yasaların uygulanması
Soru 14

Levinas, sonlu ile sonsuz arasındaki ilişkiyi çözümlemede aşağıdaki felsefecilerin hangisinden ilham alır?

A
Bergson
B
Descartes
C
Sartre
D
Heidegger
E
Husserl
Soru 15

Levinas’ın Olmaktan Başka Türlü adlı eserinde açıkladığı etik ilişkide özne aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biri diğeri için
B
Dışkı nlı k
C
Duygulanım
D
Ben
E
Kendi için varlık
Soru 16

Sartre’a göre aynı otobüse binmek üzere aynı durakta bekleyen, aynı gazeteyi okuyan veya aynı radyo programını dinleyen insanların oluşturduğu topluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynaşmış
B
Yakın
C
Komşu
D
Özgür
E
Dizisel
Soru 17

Derrida'nın metafizikte varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başka
B
Differance
C
Dekonstrüksiyon
D
Post yapısalcılık
E
Mevcudiyet
Soru 18

Yazının aşağılanarak konuşmanın yüceltilmesi düşüncesini savunan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derrida
B
Husserl
C
Heidegger
D
Levinas
E
Nietzsche
Soru 19

Konumlar ve Dağılım eserlerinde metafizik sistemi felsefi karşıtlıkların hiyerarşik ve agonistik alanı olarak yorumlayan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heidegger
B
Husserl
C
Levinas
D
Kant
E
Derrida
Soru 20

Derrida’da dekonstrüksiyonun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ses ve görüngü ayrımını getirmek
B
Metafiziksiz bir evren yaratmak
C
Metafiziğin gizli varsayımlarını açığa çıkarmak
D
Metafiziği mistik anlayıştan arındırmak
E
Kültürel araştırmalara yer vermek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x