Çağdaş Türk Dünyası 2016-2017 Final Sınavı

Çağdaş Türk Dünyası 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sovyet Azerbaycan'ı kültür hayatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Din konusunda büyük bir hoşgörü gösterilmiş ve camiler açık tutulmuştur.
B
1939 yılında Kiril alfabesine geçilmiştir.
C
Sovyet idaresi 1937 yılına kadar AzerbaycanlIları Türk kabul ederken, 1937 yılından sonra Azeri ve AzerbaycanlI olarak adlandırmıştır.
D
Sovyetleştirme sürecinde basın-yayın önemli rol oynamıştır.
E
Kariyer yapmak ve devlet organlarında çalışmak isteyenlere Rusça bilme zorunluluğu getirilmiştir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İdil-Ural bölgesindeki kolektifleştirme esnasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A
Köylerden şehirlere göçlerin artması
B
Çiftliklerin bir kısmının sürgün edilmesi
C
Amerika Yardım idaresi'nin maddi yardımda bulunması
D
Kolhoz adı verilen kolektif çiftliklerin kurulması
E
Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması
Soru 3

Aral Gölü'nün kuruması hangi Sovyet politikasının sonucudur?

A
Ulusal sınırları belirleme
B
Ekonomik alanda Sovyetleştirme
C
Hücum politikaları
D
Siyasi alanda Sovyetleştirme
E
Kültürel alanda Sovyetleştirme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Nahçıvan’ın özerk statüsünün devam etmesi kaydıyla Azerbaycan’a bırakıldığı antlaşmalardan biridir?

A
Gülistan
B
İran
C
Türkmençay
D
Kars
E
Ankara
Soru 5

Askar Akayev'i iktidardan uzaklaştıran halk ayaklanmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manas askeri üssünün yabancı güçler tarafından kullanılması
B
Rusya ile ilişkilerin bozulması
C
Akayev'in yönetiminin başarısız olması ve hakkında yolsuzluk iddialarının olması
D
Altın madenleri gelirlerinden halka pay verilmemesi
E
Seçimlere hile karıştırıldığı yolunda iddiaların olması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kırgızistan'ın komşularından biridir?

A
Azerbaycan
B
Tacikistan
C
Türkmenistan
D
Moğolistan
E
Rusya
Soru 7

2009 yılında kurulan, merkezi İstanbul’da olan ve üyelerini Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin oluşturduğu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şangay işbirliği Örgütü
B
NATO
C
Avrupa Birliği
D
AGİT
E
Türk Konseyi
Soru 8

Fergana vadisini paylaşan ülkeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Çin - Tacikistan - Tataristan
B
Türkmenistan - İran - Afganistan
C
Rusya - Kazakistan - Kırgızistan
D
Kırgızistan - Özbekistan - Tacikistan
E
Kazakistan - Kırgızistan - Azerbaycan
Soru 9

Aksakallar Meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkmenistan’ın bütün boy, tire ve tayfalarındaki yaşlılarından oluşan bir meclistir.
B
1990 yılında kurulmuştur.
C
Eski gelenekler çerçevesinde, ülkeyi ilgilendiren konularda son karar merciidir.
D
Yılda bir defa olmak üzere her sene ülkenin farklı bir bölgesinde toplanmaktadır.
E
Daha çok danışma organı görevini yapmaktadır.
Soru 10

Özbekistan coğrafyası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toprakları, Türkiye’nin yarısından biraz fazladır.
B
Güneyinde Afganistan’la sınırı vardır.
C
Dörtte üçü çöl, yarı çöl ve bozkırdır.
D
Orta Asya’nın merkezinde yer alır.
E
Kuzeyinde Rusya ile sınırdaştır.
Soru 11

Sovyet dönemi Özbekistan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ceditçi edebiyatçılar kuşağının tasfiyesinden sonra, kişilikli ve yaratıcı yazarların yerini rejimin hizmetçisi genç edebiyatçılar almıştır.
B
Milliyetçi yazarlar istedikleri konuda eserler vermişlerdir.
C
1925 yılında Özbek Komünist Partisi Merkez Komitesi, edebiyatın sosyalist amaçlara hizmet etmesi yönünde karar almıştır.
D
1934’te Özbekistan Yazarlar Birliği oluşturulmuştur.
E
Sosyalist yazarlar güçlendirilirken, milliyetçi yazarlara karşı karalama kampanyası yürütülmüştür.
Soru 12

Türkmenistan Halk Maslahatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Meclisin yetkilerini önemli oranda artırmıştır.
B
1992-2008 yılları arasında faaliyet göstermiştir.
C
Tamamen Türkmenbaşı’nın kontrolü altındadır.
D
Halk Maslahatı’nın oluşmasıyla meclisin yetkileri sınırlandırılmıştır.
E
Halk Maslahatı’na Meclisi feshetme hakkı tanınmıştır.
Soru 13

Buhara Halk Cumhuriyeti’nde ve Özbek SSC’nde başbakanlık yapan, fakat Stalin’in talimatıyla tutuklanıp 1938’de öldürülen Özbek lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekmel ikramov
B
Yadgar Nasriddinova
C
Feyzullah Hocayev
D
Osman Yusupov
E
Şeref Raşidov
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkmenistan’da yaşayan Rusların SSCB’nin dağılması sonrasında Türkmenistan’dan göç etmelerinin nedenlerinden biri değildir?

A
Bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerin, milli devlet hâline gelmeleri sonucu Rus kültürü, gelenekleri ve dilinden kurtulmak istemeleri
B
Türkmenistan’ın, Rus nüfusun ülkedeki belirleyici hizmetlerini önemli oranda sekteye uğratması
C
Yaşadıkları cumhuriyetlerin dilini öğrenmek istememeleri
D
Yeni düzene ayak uydurmak istememeleri
E
Ekonomik sorunlar yaşamaları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Altay Türklerini oluşturan boylardan biri değildir?

A
Abakanlar
B
Telengitler
C
Teleütler
D
Kumandılar
E
Çalkandılar
Soru 16

Tataristan’daki üniversite ve araştırma merkezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kazan’da Altın Orda Araştırmaları Merkezi açılmıştır.
B
1994 yılında Tatar Ansiklopedi Enstitüsü kurulmuştur.
C
22 devlet üniversitesi ve 11 özel üniversite de eğitim vermektedir.
D
1992’de kurulan Tataristan ilimler Akademisi, maddi sıkıntılar dolayısıyla faaliyetlerini sürdürememiş ve kapatılmıştır.
E
Kazan Federal Üniversitesi, Tataristan’ın en büyük ve itibarlı üniversitelerinden biridir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Altay Cumhuriyeti’ne sınırı olan ülkelerden biri değildir?

A
Tuva
B
Çin
C
Kazakistan
D
Moğolistan
E
Gagavuzya
Soru 18

Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rusya’da çıkartılan elmasların nerdeyse tamamı Saha Cumhuriyeti’nde bulunmaktadır.
B
Devlet organları ve diğer alanlarda Rusça hâkimdir.
C
34 dış ülkeyle ticarî işbirliği geliştirmiştir.
D
Saha Cumhuriyeti’ne en fazla yatırımda bulunan ülkelerin başında Türkiye ve Suudi Arabistan gelmektedir.
E
Maksim Ammosov Yakut Üniversitesi, cumhuriyetin en itibarlı üniversitelerinden biridir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tatar nüfusunun %70’nin Tataristan dışında yaşamasının nedenlerinden biri değildir?

A
1920’lerde Tataristan’da açlık olaylarının yaşanması
B
1950’li yıllarda Tataristan’ın endüstri ülkesine dönüştürülerek buraya çok sayıda Rus işçinin yerleştirilmesi
C
Çarlık rejiminin uyguladığı politikalar sonucu çok sayıda tatarın göçe zorlanması
D
1917 ihtilâli’nden sonra Tatarlara yönelik baskı politikasının uygulanması
E
Tatarların bölgenin coğrafi şartlarından memnun olmayıp başka coğrafyalara göç etmesi
Soru 20

1958’de İskra adı ile kurulan ve günümüzde Rusya liginde önemli bir yere sahip olan Tataristan futbol takımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rubin Kazan
B
Akbars
C
Uniks Kazan
D
Zenit Kazan
E
Salavat Yulaev
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x