Çağdaş Türk Dünyası 2016-2017 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Dünyası 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özbekistan ve Türkmenistan bölgesinde Sovyet yönetimine karşı oluşturulan silahlı halk direnişine ne ad verilir?

A
Sovhoz
B
Basmacılık
C
Kolhoz
D
Korenizatsiya
E
Perestroyka
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da uygulanan Sovyet politikalarının kültürel sonuçlarından biri değildir?

A
Kollektif çiftlikler kurularak üretimin artırılması
B
Hücum politikalarının dini yaşamda büyük rahatsızlıklara yol açması
C
Halkların tarihinin yerine, ülkelerin tarihinin yazılmaya başlanması
D
Her halk için ayrı bir alfabe oluşturularak, ortak bir düşünce ve edebiyatın oluşmasının engellenmesi
E
Milliyetçi aydın sınıfın oluşmasının engellenmesi
Soru 3

'Sovyet' sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplu yaşam
B
Çiftçi birlikleri
C
Askeri birlik
D
Danışma meclisi
E
işçi sendikası
Soru 4

Sovyetler Birliği döneminde, Orta Asya'da ulusal cumhuriyetlerin oluşturulması hangi süreç sonunda gerçekleşmiştir?

A
Rusya'da iç savaşın başlaması
B
Rusya'nın dış siyasette yerini alması
C
Yeni ekonomik düzenin kurulması
D
Rusya'nın, ihracatta birinci sıraya ulaşması
E
Ulusal sınırların belirlenmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Geç Sovyet Döneminde Rus olmayan halklar arasında ana dilini konuşanların sayısının azalmasının, dilsel ve kültürel olarak Ruslaşanların oranının artmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Sanayileşmenin beraberinde kentleşme sürecini başlatması
B
Köylerde tarımsal üretimin kolektif çiftlikler halinde örgütlenmiş olması
C
Stalin döneminden itibaren Rus olmayan halklarda ana dilde eğitimin gerilemeye yüz tutması
D
Ailelerin gelecek kaygısıyla çocuklarını milli okullar yerine Rus okullarına göndermesi
E
Kentlerde milli dilllerden ziyade Ruşça konuşulması
Soru 6

Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti hangi yıl Başkurdistan (Başkortoston) Cumhuriyeti adını almıştır?

A
1988
B
1989
C
1990
D
1992
E
1995
Soru 7

Tatar Özerk Cumhuriyeti'nin topraklarında çok büyük miktarda petrol çıkarıldığı ve önemli ölçüde sanayi üretimi yapıldığı halde, ekonomisinde olumlu gelişmelerin olmaması ve halkın yaşam koşullarının ivilesmemesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alt yapılarının yetersiz olması
B
Cumhuriyet idaresinin hatalı politikalar izlemesi
C
Tatar Cumhuriyeti'nin düşük siyasal statüye sahip olması
D
Petrol üretim maliyetlerinin yüksek olması
E
Tarım ve hayvancılık sektöründe yeterince gelişmemiş olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sovyetlerin 1920'li yıllarda uyguladığı Yerelleştirme politikasının amaçlarından biridir?

A
Yerel dilleri eğitim ortamında ve resmi işlerde kullanmak
B
işçi ve köylü gençler için yüksek okullara bağlı hazırlık fakülteleri açmak
C
Din adamlarını kovuşturmak
D
Komsomol teşkilatını kurmak
E
Okur-yazarlığı yaymaya çalışmak
Soru 9

Haydar Aliyev ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Azebaycan'ın ekonomik alanda büyüme göstermesini sağlamıştır.
B
Hem Sovyet hem de bağımsız Azerbaycan'ın en önemli liderlerinden biridir.
C
Yönetimi döneminde yolsuzluklarla mücadelede oldukça başarılı olmuştur.
D
Önemli devlet görevlerine Gencelileri getirdiği için eleştiri almıştır.
E
Başkanlığı döneminde bakanlıklardaki ve parti yönetimindeki kadroları değiştirmiştir.
Soru 10

Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1928-1930 yılları arasında Bakü-Batum petrol boru hattı inşaa edilmiştir.
B
Azerbaycan Türkçesinin resmi kurumlarda kullanılması konusunu ilk ortaya atan lider imam Mustafayev olmuştur.
C
Hruşov döneminde Azebaycan'da totaliter rejimin etkisi azalmıştır.
D
Ekonomik açıdan kendi kendine yeten bir yapıya sahiptir.
E
Kolhoz ve Sovhozlar bu dönemde kurulmuştur.
Soru 11

Kafkasya'da yaşanan 1905 olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gürcüler ve Azerbaycan Türkleri siyasi, sosyal ve kültürel açıdan teşkilatlanmıştır.
B
Ermeni Hınçak ve Taşnak partileri faaliyetlerini rahatça yürütmüştür.
C
1905 olayları sayesinde Rusya'da Bolşevik idaresi kurulmuştur.
D
Kafkasya halkları arasında genel bir rahatlama ortamı sağlamıştır.
E
Basın ve yayın hayatı canlanmıştır.
Soru 12

Hocalı katliamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Olay Mart 1991'de gerçekleşmiştir.
B
Karabağ, etrafındaki topraklarla beraber tamamen Azerbaycan'ın elinden çıkmıştır.
C
Katliam sonrası Azerbaycan, Karabağı geri almıştır.
D
1918 yılında Bakü yakınlarında gerçekleşmiştir.
E
Katliam üzerine Birleşmiş Mil Metler Ermenistan'a ambargo uygulamıştır.
Soru 13

Azerbaycan hanlıklarının Rusya'ya verilmesini sağlayarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü bozan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkmençay
B
Gülistan
C
Kars
D
Ankara
E
Brest-Litovsk
Soru 14

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bağımsız bir devlettir.
B
Azerbaycan’a bağlı fakat fiziksel bir sınırı yoktur.
C
içişlerinde özerk, savunma ve dış politikasında ise Azerbaycan’a bağlıdır.
D
Ermenistan, İran ve Türkiye ile komşudur.
E
Türkiye’nin de taraf olduğu 1921 Moskova ve Kars anlaşmaları ile yönetimi Azerbaycan’a bırakılmıştır.
Soru 15

Azerbaycan’ın, bağımsızlığını kazandıktan sonraki en ünlü edebiyatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oktay Sadıkzade
B
Musa Mirzayev
C
TahirSalahov
D
Kemal Abdullah
E
Tevfik Bakıhanov
Soru 16

Azerbaycan’ın 1918 yılında başkentini Gence’den Bakü’ye taşımasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Transkafkasya meclisinin dağılması
B
Gence’nin başkent olma özelliklerini taşımaması
C
Bakü’nün Azerbaycan için kutsal sayılması
D
Ermenistan ve Gürcistan’ın Azerbaycan’a karşı olumsuz tavır takınması
E
Nuri Paşa’nın kumandasındaki Kafkas İslam ordusunun Bolşevik, Ermeni ve İngiliz işgal kuvvetlerini bölgeden uzaklaştırmış olması
Soru 17

Kazakistan'ın nüfus yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kazakistan'da yüzden fazla etnik grup yaşamaktadır.
B
Rus işgalinden sonra devamlı surette Slav köylüler gelip yerleşmiştir.
C
Kazaklar her zaman kendi ülkelerinde nüfus çoğunluğuna sahip olmuştur.
D
Kazaklar kendi ülkelerinde nerdeyse azınlık konumundadır.
E
Ahıska Türkleri gibi birçok etnik grup, Stalin tarafından Kazakistan'a sürgün edilmiştir.
Soru 18

Kazakistan’ın petrol konusunda yaşadığı en büyük sıkıntı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeteri kadar petrol çıkarılamaması
B
Çıkarılan petrolün Batı Avrupa, Amerika ve Çin pazarlarına ulaştırılamaması
C
Petrol şirketleriyle anlaşmazlıklar yaşanması
D
Petrol fiyatlarının sabit olmaması
E
Petrol işçilerinin olumsuz şartlardan rahatsızlık duyması
Soru 19

Kazakistan’ın dış politikada iyi ilişkiler yürütmek için izlediği siyaset aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yurtdışındaki Kazak nüfusuna sahip çıkmak
B
Doğu komşusu olan Çin ile kötü giden ilişkilerini düzeltmek
C
Çok vektörlü dış politika planı ile başta Rusya ve ABD olmak üzere tüm küresel ve bölgesel güçlerle ilişkilerini sürdürmek
D
Orta Asya bölgesinde herhangi bir siyasi birliği desteklememek
E
Sovyet dönemindeki siyaseti devam ettirmeye çalışmak
Soru 20

Kazakistan'ın kuzey komşusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırgızistan
B
Türkmenistan
C
Özbekistan
D
Çin Halk Cumhuriyeti
E
Rusya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x