Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2017-2018 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alfabe konusuyla ciddi bir biçimde, ilk ilgilenen şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fethali Ahundzade
B
Ayaz ishaki
C
Cengiz Dağcı
D
İsmail Gaspıralı
E
Bahtiyar Vahabzade
Soru 2

İsmail Gaspıralı’nın Kırım’daki modernleşme hareketini etkileyen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazan Tatar Müslümanları
B
Kırım Tatar Müslümanları
C
Türkiye Müslümanları
D
Azerbaycan Müslümanları
E
Rusya Müslümanları
Soru 3

Şair, eşi Hamide’nin ölümü nedeniyle 1789’da iki mersiye yazmıştır. Bu manzumeler Tatar edebiyatında sıradan insan ya da bir kadın hakkında yazılan ilk mersiyelerdir. Ayrıca manzumeler, bir din adamının sevdiği eşini kaybetmesinden duyduğu samimi duyguları yansıtması bakımından da önemlidir.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şıhabüddin Mercanî
B
Arif Sayranî
C
Şemsetdin Zeki
D
Hibetulla Salıhov
E
Gabdrehim Utız imeni
Soru 4

XX. yüzyıl başlarından itibaren alfabe problemiyle ilgili en çok tartışmaların yaşandığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azerbaycan
B
Türkiye
C
Rusya
D
Özbekistan
E
Tataristan
Soru 5

Osmanlı Türkçesi etkili olmadan önce Kırım’da yaygın olarak kullanılan edebiyat ve yazı dili, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırım Tatarcası
B
Kıpçak Türkçesi
C
Tatar Türkçesi
D
Nogay Türkçesi
E
Çağatay Türkçesi
Soru 6

Sovyet Döneminde aşağıdaki Türk yazı dillerinin hangisinde, Taciklerin etkisiyle ünlü sayısı azaltılmış ve Türkçe kelimelerdeki büyük ve küçük ses uyumu imlâda hemen hemen yok sayılmıştır?

A
Türkmen Türkçesi
B
Kazak Türkçesi
C
Kırgız Türkçesi
D
Özbek Türkçesi
E
Karakalpak Türkçesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Arap harflerinin ıslahına yönelik hareketlere şiddetle karşı çıkmıştır?

A
Ahmet Oevdet Paşa
B
Namık Kemal
C
Şinasi
D
Ebüzziya Tevfik
E
Münif Efendi
Soru 8

XIX. yüzyıl başlarında Slav halkları arasında gelişmeye başlayan, en basit şekilde Slav halklarının siyasi, kültürel birliğini kurmayı arzu eden düşünceye ne ad verilir?

A
Slav kavimleri
B
Slav birliği
C
Panslavizm
D
Slav ırkları
E
Slavizm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Çelil Memmedguluzade’nin eserlerinden biri değildir?

A
Ölüler
B
Nadir Şah
C
Anamın Kitabı
D
Lâl
E
Kâmança
Soru 10

Bahtiyar Vahabzade'nin sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vezne ve kafiyeye şiirin muhtevası kadar değer vermesi
B
Şiirlerinin yanı sıra dram eserler de yazması
C
Millî problemleri cesaretle işlemesi
D
Sovyet yanlısı şiirler yazması
E
Klasik şiir geleneklerini geliştirerek devam ettirmesi
Soru 11

Arapça yazdığı “Esrârü’l-Melekût” adlı astronomiye ait eserini 1846’da İstanbul'a gelerek I. Abdülmecit Han’a takdim eden Azeri yazar ve aydın aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gasımbey Zâkir
B
Necef Bey Veziri i
C
Hacı Zeynelabidin Tagıyev
D
Mirze Feteli Ahundzade
E
Abbasguluağa Bakıhanov Güdsî
Soru 12

1917 İhtilali’nin hemen sonrasında, 28 Mayıs 1918’de Gence’de “Azerbaycan Millî Şurası” adıyla kurulan ilk Türk cumhuriyetinin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eli Nezmi
B
İsmail Gaspıralı
C
Mehmed Emin Resulzade
D
Ayaz ishaki
E
Uzeyir Hacıbeyli
Soru 13

1905 ihtilalinden sonra Azerbaycan kültürel hayatında büyük rol oynayan aydınlar arasında özel bir yeri olan, “Leyli ve Mecnun, Er ve Arvad, O Olmasın Bu Olsun, Arşın Mal Alan” gibi eserlere sahip yazar, gazeteci ve bestekâr aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyn Cavid
B
Üzeyir Hacıbeyli
C
Sabir Ehmedov
D
Neriman Nerimanov
E
Çelil Memmedguluzade
Soru 14

Azeri şiirinde Vâkıf ve Vidadî ile başlayan realizm çağının en önemli temsilcisidir. Sözlü edebiyattaki âşık tarzı şiirden başarıyla yararlanmıştır. Manzum hikâyeleri, temsilleri ve mektuplarıyla Azerbaycan'daki sosyal bozuklukları, adaletsizliği, Rus memurların zulmünü, cahil ve çıkarcı din adamlarını, keyfi hareketleriyle tanınan beyleri sert bir şekilde hicvetmiştir.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirze Şefi Vazeh
B
Seyit Azim Şirvanî
C
Gasımbey Zâkir
D
Heyran Hanım
E
İsmail Bey Kutkaşanlı
Soru 15

Azerbaycan edebiyatının ilk realist romanlarından biri olan iki bölümlük “Mektubât-ı Şeyda Bey Şirvanî” ve ilk realist hikâyelerden kabul edilen “Allah Hovfu” ile “Gurban Bayramı”, “Yahud On Gün Riyazet” gibi eserleriyle modern hikâye ve roman türünün gelişmesine hizmet etmiş yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memmed Said Ordubadî
B
Neriman Nerimanov
C
Çelil Memmedguluzade
D
Sultan Mecid Genizade
E
Eli Abbas Müznib
Soru 16

“Tuhfetü’l-Evlad” manzumesinde Arapçanın fonetik özelliklerinden (Tecvid)’ten, ayrıca “Mecmagı’l-Edeb” (Mecmaü’l-Edeb) adlı dinî-ahlakî eserinde de şeyh ve mürit olmanın şartlarından söz eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şıhabüddin Mercanî
B
Hibetulla Salıhov
C
Abdunnasır Kursevî
D
Nizameddin El-Kuruçî
E
Arif Sayranî
Soru 17

“Heydar Babaya Selam” adlı şiir aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Seyyid Mehemmed Hüseyn Şehriyar
B
Neriman Nerimanov
C
Ehmet Cavat
D
Habib Sahir
E
Behtiyar (Bahtiyar) Vahabzade
Soru 18

Türkiye’de çok iyi bilinen “Çırpınırdın Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına” mısrası ile başlayan milli marşın güftesi aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Mehemmed Hadi
B
M.Sâbir
C
Eli Nezmi
D
Ehmet Cavat
E
Üzeyir Hacıbeyli
Soru 19

Modern Azeri şiirinin önde gelen temsilcilerinden sayılan, orijinal üslubu ile şiirlerindeki felsefi derinlikle ve nazım tekniğinin esnekliğiyle tanınan, devrinin hayatını, özellikle gençlik çağlarında, ideolojik bir açıdan işlese de “partizan” olmayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resul Rıza
B
Eliağa Vahid
C
Nebi Hezri
D
Mirvarid Dilbazi
E
Helil Rıza
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x