Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Muhtar Avezov’un günümüze kadarki Kazakların yalnızca hayatlarını, örf-âdetlerini değil, büsbütün milli ruhlarını bir araya getirdiği romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abay Yolu
B
Kız Cibek
C
Zeval
D
Yassı Burun
E
Sarcan
Soru 2

Dombıra çalınarak söylenen Kazak halk şarkılarına ne ad verilir?

A
Ölen
B
Şeşendik sözler
C
Cır
D
Arnav
E
Tolgav
Soru 3

Kazak edebiyatında Muhtar Avezov ve Cusipbek Aymavıtov’un eserleri ile birlikte psikolojik roman ve hikâye türünün ilk örneklerinden kabul edilen “Şolpan’ın Günahı” adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Mağcan Cumabayev
B
Ömer Karaşi
C
Alimcan İbrahim
D
Köpeyoğlu Yusuf Bek
E
Mircakıp Duvlatov
Soru 4

Milliyetçi fikirleri benimseyerek Rus kültürünün Kazak halkı arasında yayılmasına karşı çıkan ve bunun da ancak eğitim, ilim ve sanat ile mümkün olabileceğini savunan; Birinci Söz ve Ata Konıs Arkada gibi şiirleriyle tanınmış ünlü Kazak şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuramsaulı Akın Sarı
B
Muhammet Ötemisulı
C
Şortanbay Kanaev
D
Murat Monkeev
E
Dulat Babatayulı
Soru 5

Çağdaş Özbek edebiyatındaki Marifetçilik Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Klasiklerin edebî mirasına olan ilgi artmıştır.
B
Yazarların kişisel duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri bir dönemdir.
C
Cehaletle ilgili mücadele ön plana çıkmıştır.
D
Eskiden mevcut olan mektubât türü yeniden canlanmıştır.
E
Bu edebiyat döneminde toplumsal olaylar sade bir dille anlatılmıştır.
Soru 6

“Taşkentnâme” adlı manzum hikâyede vatanseverlik duygularını Özbek destancılık geleneğinden istifade ederek kaleme alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mamarasul Babayev
B
Zülfiye
C
Maksud Şeyhzâde
D
Yemin Kurban
E
Mirtemir
Soru 7

“Türkî Gülistan Yahut Ahlak”, “Gülistani Mekteb”, “Edebiyat Yahut Millî Şiirler” adlı ders kitaplarının yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhamit Çolpan
B
Abdulla Kadirî
C
Sadriddin Ayni
D
Abdulla Avlanî
E
Abdulla Kahhar
Soru 8

Said Ahmed’in Ufk trilojisini oluşturan üç romanı, aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
45 Kün-Sen Yetim Değilsin-Ufk Bosagasida
B
45 Kün-Hicrân Künleri-Ufk Bosagasida
C
Ufk Bosagasida-Hırsız-Hicrân Künleri
D
Hırsız-Hicrân Künleri-Cuvanbaz
E
Yarkınay-Pederküş-45 Kün
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Çolpan’ın tiyatro eserlerinden biri değildir?

A
Dört Aşk
B
Halil Fereng
C
Yene Üylenemen
D
Hücum
E
Çörining isyâni
Soru 10

“Hatarlı Yol”, “Tebessüm Ogrıları” (Tebessüm Hırsızları), “Ogrını Karakçı Urdı” (Hırsızın Üstesinden Eşkıya Gelir) gibi tiyatro eserleriyle okuyucuların sevgisini kazanan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rauf Parfi
B
Abdulla Aripov
C
Şevket Rahman
D
Abdulla Kahhar
E
Şükrullah Yusufoğlu
Soru 11

Yazdığı Cemile, Yüzyüze, Selvi Boylum, Toprak Ana, Beyaz Gemi, Gün Olur Asra Bedel, Dişi Kurdun Rüyaları gibi hikâye ve romanlarıyla sadece Kırgızların ve Türk dünyasının değil dünyanın en önemli romancılarından biri olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kasımalı Tokombayev
B
Cusup Turusbek
C
Cengiz Aytmatov
D
Kasım Tınıstanov
E
Mukay Elebayev
Soru 12

Çağdaş Kırgız edebiyatında Rus çarlığı zamanındaki Kırgızların siyasi hayatını konu alan “Kurmancan Datka” adlı manzum romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alıkul Osmonov
B
Sıdık Karaçev
C
Tölögön Kasımbekov
D
Cengiz Aytmatov
E
Sooronbay Cusuyev
Soru 13

Çağdaş Uygur edebiyatına ait aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Turdi Samsak - Ahirettin Kelgenler
B
Ehmed Ziyai - Yurt-EI Üçün
C
Abdulla Talib - Çala Tekken Ok
D
Abdurehim Ötkür - Kaynam Örkişi
E
Turgun Almas - Uygurlar
Soru 14

Zunun Kadiri’nin en meşhur hikâyesi olan, okuyucunun duygularını derinden etkileyerek ödüle layık görülen, birçok dile çevrilen ve çağdaş Uygur edebiyatının gelişmesinde büyük katkısı bulunan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçükke Hucum
B
Gunçem
C
Çenikiş
D
Gülnisa
E
Uraşkanda
Soru 15

Kırgız sözlü edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan “Manas” destanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alman asıllı Türkolog Radlov önemli Manas araştı rmacılarındandır.
B
Manas destanının ilk nüshalarını yazıya Süyünbay Eraliyev geçirmiştir.
C
Bir halkın millet olma yolunda gerekli olan her türlü özelliğini barındırmaktadır.
D
Dünya edebiyatının en uzun destanıdır.
E
Sözlü olarak “Manasçı” adı verilen şairler tarafından getirilmiştir.
Soru 16

Sahaların (Yakutların) ilk edebî eser olarak kabul ettikleri şiir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyan
B
Olonho
C
Bayanay Algıha
D
Güz
E
Pranga
Soru 17

Tölepbergen Kayıpbergenov’un yazdığı ve Türkiye Türkçesine de çevrilen romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aral Kuşağında
B
Karakalpak Kızı
C
Ak Derya
D
Balıkşının Kızı
E
Maşakatlı Bahıt
Soru 18

İlk “Gagavuzca-Romence” sözlüğü yayımlayan aydın, din adamı ve tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dimitri Karaçoban
B
TodurZanet
C
Nikolay Baboğlu
D
Mihail Çakır
E
Gavril Gaydarcı
Soru 19

Karaçay-Malkar Edebiyatı’nda ilk tiyatro eserlerini aşağıdaki yazarlardan hangisi yazmıştır?

A
Haşan Appa
B
Kerim Otar
C
Bert Gurtu
D
Şaharbiy Ebze
E
Azret Örten
Soru 20

Saha Türklerinin dil ve edebiyatlarıyla ilgili araştırmalarıyla tanınan ve “Yakut Dili Sözlüğü” ile ün kazanan bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. A. Hudyakov
B
E. Pekarskiy
C
M. A. Kastren
D
N. F. Katanof
E
V. I. Verbitskiy
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x