Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2015-2016 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kazak edebiyatının temsilcilerinden Tilenşiulı Şalgez ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirleri sadece Kazaklar arasında değil, Nogaylar ve Karakalpaklar arasında da yayılmıştır.
B
Halk arasında daha çok Şalkiyiz adıyla bilinir.
C
Yazdığı siyasi-hicvi şiirleri ile Kazak halkının en değerli akınlarından biridir.
D
Aspandı bult kursaydı adlı şiiri Emir Timur için yazılmıştır ve oldukça meşhurdur.
E
15 . ve 16 . yüzyılların önemli akınlarındandır.
Soru 2

Kazak edebiyatı hazırlık döneminin önemli ismidir ve Cengiz Han’ın soyundandır. “Manas” destanının ilk nüshalarını yazıya geçirmiştir. 19 . yüzyılda halkın arasında dolaşarak dünyanın bu mühim eserini derlemeyi başarmıştır.
Yukarıda söz edilen Kazak araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abay Kunanbayulı
B
Şokan Velihanov
C
ibray (İbrahim) Altınsarin
D
Cengiz Aytmatov
E
Muhtar Avezov
Soru 3

Kazak Tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
20 . yüzyılın başından itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır.
B
Tiyatronun gelişmesine en çok emeği geçen Beyimbet Maylin’dir.
C
Kazak tiyatrosunun gelişiminde Sheakesper, Molier, Puşkin, Gogol, Ostrovski’den yapılan tercümelerin etkisi olmuştur.
D
II. Dünya Savaşı yıllarında (1941-1945) Kazak drama yazarları, savaşı anlatarak halkın milliyetçi duygularını harekete geçirmeye çalışmışlardır.
E
Sosyalist gerçekliği göstererek yeni devri kötüleyen piyesler yazılmıştır.
Soru 4

Aşağıdaki yazar ve eseri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Mircakıp Duvlatov - Bakıtsız Camal
B
Mağcan Cumabayev - Şolpan’ın Günahı
C
Saken Seyfullin - Tar Col
D
Beyimbet Maylin - Kökserek
E
Muhtar Avezov - Abay Yolu
Soru 5

Gorki’nin “Ölümü Yenen Ana”, “insanoğlunun Anası” hikâyelerini tercüme edip, Kazak hayatının gerçeği ışığında “Annenin Arabuluculuğu”, “Besleyen Ana”, “Anaların Anası” gibi hikâyeler yazmıştır. “Şugıla” ve “Yassı Burun” adlı eserleri ise yazarın usta bir yazar olarak geliştiğini göstermektedir.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhtar Avezov
B
Gabit Musirepov
C
Mağcan Cumabayev
D
Alcabbar Abişev
E
ilyas Esenberlin
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, Şeşendik söz sahibi olan Kazak şahsiyetlerden biridir?

A
Kudatberdiyev
B
Seyfullin
C
Mircakıp Duvlatov
D
Aldar Köse
E
Toraygirov
Soru 7

Çağdaş Kazak edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rus istilasından sonraki ikinci dönemde Kazak edebiyatının konusu hürriyettir.
B
Abay Kunanbayulı, çağdaş Kazak edebiyatı ve dilinin kurucusu sayılır.
C
Çağdaş Kazak edebiyatının ilk dönemi olan Hazırlık Dönemi, Rusların Kazakistan'ı istilası ile başlar.
D
17 . yüzyılda başlar.
E
Bağımsızlıktan önceki son dönemde Kazak edebiyatının önemli eserleri roman türünde görülür.
Soru 8

Kazak dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kazak edebî dilinin başlangıcı 19 . yüzyılın ortalarına rastlar.
B
“ş” yerine “s”, “ç” yerine “ş” kullanılır.
C
Günümüzde Latin alfabesi kullanılır.
D
Türkçenin Kıpçak dil grubuna dahildir.
E
Kazakistan Cumhuriyeti’nin resmi dilidir.
Soru 9

Kazak edebiyatında 16 . yüzyılda yaşamış önemli akınlardandır. Halkın görüşüne göre Kazakların ilk hanı Canıbek zamanında yaşamıştır. Kazak topraklarında gördüklerini şiirlerinde dile getirmiştir ve halkı tehlikelere karşı uyarmıştır.
Yukarıda söz edilen Kazak şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dosmambet
B
Margaska
C
Şalkiyiz
D
Ciyembet
E
Asan Kaygı
Soru 10

Kazak sözlü edebiyatının en eski örneklerinden olan ve Anadolu Türk edebiyatındaki atasözleri ne ve deyimlere karşılık gelen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makal-meteller
B
Anız-Ertegiler
C
Aytıs
D
Tolgav
E
Cır
Soru 11

Aşağıdaki şairlerden hangisi “Çâllar” zadlı manzum hikâyesinde Sovyetlerin emekçi insana verdiği önemi anlatmıştır?

A
Hamid Alimcan
B
Said Ahmed
C
Şükrullah Yusufoğlu
D
Gafur Gulam
E
Osman Naşir
Soru 12

“Marifetçilik” dönemi “Hive” edebî muhitinden olan ve asıl ismi “Pehlivanniyaz” olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukimî
B
Kâmil Harezmî
C
Munis Harezmî
D
Haydar Harezmî
E
Mirhand
Soru 13

Aybek'in tarihî-biyografik romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nevaî
B
Kutlug Kan
C
Öç
D
Kahraman Kız
E
Çoban Koşığı
Soru 14

20 . yüzyılın ilk yarısında yaşamış, Zeki Velidi Togan ve Fıtrat’tan etkilenerek Türkçülük ve Ceditçilik düşünceleri ile tanışmış, 1920’li yıllarda gazetecilik ve dergicilik faaliyetlerinde bulunmuş, “Uyganış” ve “Bulaklar” gibi şiir kitapları da olan Özbek yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Furkat
B
Kamil Harezmi
C
Zevki
D
Anber Hatun
E
Çolpan
Soru 15

Abdurauf Fıtrat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özbek edebiyatının ilk tiyatro yazarıdır.
B
Modern Özbek edebiyatının kurucularından ve ceditçilik hareketinin öncülerindendir.
C
Yetenekli bir edebiyatçı ve güçlü bir dilcidir.
D
“Özbek Dili Grameri” adlı gramer kitabını hazırlamıştır.
E
“Münazara”, “Sayha” ve “Hind Seyyahının Kıssası” adlı eserleri İstanbul’da yayımlanmıştır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Halima Hudayberdiyeva'nın şiirlerinden biri değildir?

A
Hûda Değen Memleketni
B
Vatan Yegânedir
C
Ulug Kun Kelmakda
D
Bular Vatan Karuvulları
E
Yangi Yil Camini İşk Bilan Toldır
Soru 17

“Semerkant” gazetesini ve “Ayna” dergisini aşağıdakilerden hangisi yayımlamıştır?

A
Münevver Kârî Abduraşidhanov
B
Elbek
C
Abdulla Avlânî
D
Mahmudhoca Behbudî
E
Mukimî
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Bağımsızlık Dönemi Özbek Edebiyatında geçmiş hayat ile ulu ecdatların hayatlarının yeni bir anlayışla işlendiği tiyatro eserlerinden biri değildir?

A
Kara Kemer
B
Ecdâdlar Kılıçı
C
Akpeder
D
Piri Kâinat
E
Akrep Yılı
Soru 19

Abdumacid Azim'in “Serbân” destanının konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vatanseverlik
B
Sovyet devri faciaları
C
Sadakat
D
Ahlak
E
Aşk
Soru 20

Çağdaş Özbek dilinin temelleri ve kuruluşu bu dönemde gerçekleşmiştir. Roman, hikâye, drama, tiyatro gibi pek çok edebî tür bu dönemde ortaya çıkmıştır. Özellikle basın-yayın faaliyetlerinin artış gösterdiği dönemdir. Millî bir dil ve millî bir edebiyattan söz etmenin mümkün olduğu yıllardır.
Çağdaş Özbek edebiyatının yukarıda söz edilen edebî dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sovyet Dönemi Edebiyatı
B
Maarifçilik Edebiyatı
C
Hanlıklar Dönemi Edebiyatı
D
Öedit Edebiyatı
E
Bağımsızlık Dönemi Edebiyatı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x