Çağdaş Türk Romanı 2015-2016 Final Sınavı

Çağdaş Türk Romanı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Romantizm-realizm tartışmasında iyice güçlenen realist akımın etkisi altında kaleme alınmış, özellikle kahramanı vasıtasıyla romantik akımla alay eden bir özelliğe de sahip olan roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sergüzeşt
B
Cezmi
C
Zehra
D
Aşk-ı Memnu
E
Araba Sevdası
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Mizancı Mehmet Murat’ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı? adlı romanının edebî özelliklerinden biri değildir?

A
Eserde eski ve yeni olmak üzere iki tip insan profili çizilmesi
B
Dönemin birçok sorununa eleştiri getirilip bu sorunlara çözüm önerilmemesi
C
Kahramanının Cezayir asıllı, Fransa’da tıp öğrenimi görmüş Mansur Bey olması
D
Türk edebiyatında köye yönelişin öncü eserlerinden kabul edilmesi
E
Kalkınmanın köyden başlaması gerektiğinin savunulması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi modern Türk öyküsünün öncüleri arasında yer almaz?

A
Mustafa Nihat Özön
B
Mehmet Celâl
C
Sami Paşazade Sezai
D
Nabizade Nâzım
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Şair Evlenmesi adlı oyunun kahramanlarından biridir?

A
Ali Bey
B
Abdullah Çavuş
C
Felatun Bey
D
ÂkifBey
E
Müştak Bey
Soru 5

Sadık K. Tural’ın, “Konusunun ve dolasıyla mesajının edebli (ahlakî, dinî, tasavvufî, hikemî, fikrî, ulvî, uhrevî...) olma özelliğini yok ederek modern hikâyeye vücut veren ilk kişi” olarak nitelendirdiği yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mithat
B
Sami Paşazade Sezai
C
Nabizade Nâzım
D
Mehmet Celâl
E
Mustafa Reşit
Soru 6

Ahmet Mithat, bu oyununda toplumda yaygın olan muskacılık ve büyücülük entrik yapısını kullanır. Oyundaki şarkıların sözlerini Muallim Nâci yazmış, Haydar Bey bestelemiştir. “Üç perdelik millî oyun” şeklinde takdim edilmiş bu eserin konusu batıl inançlardır. Aklını cinlerle, perilerle bozmuş saf bir genç, eğlence öğesine dönüşmüştür.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hükm-i Dil
B
Çerkeş Özdenler
C
Açıkbaş
D
Çengi yahut Dâniş Çelebi
E
Eyvah
Soru 7

Hiciv edebiyatının yenileşmesi içinde değerlendirilen eserde, Âli Paşa’nın Girit seferi, isyanı bastırma yöntemi şiddetle eleştirilir. Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre bu eser Batılı anlamda satiri getirmiştir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zafernâme
B
Terkib-i Bend
C
Hayal
D
Siham-ı Kaza
E
Risâle-i Tarifât
Soru 8

Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından, Batılı roman tekniğiyle yazılması, realist mekânlara ve tasvirlere yer vermesi, psikolojik tahliller içermesi bakımından Türk edebiyatının ilk romanı olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşahedat
B
Karabibik
C
intibah
D
Sergüzeşt
E
Mai ve Siyah
Soru 9

İbrahim Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı oyunu üzerinde etkili olan Batılı yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pierre Corneille
B
Anatole France
C
Guy de Maupassant
D
Molière
E
Jean Racine
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Seyyareler adlı eserin edebî özelliklerinden biri değildir?

A
Mehmet Eşref Bey tarafından yazılması
B
Olayların masal atmosferinde anlatılması
C
Konusunu Yunan mitolojisinden alması
D
insan gerçekliğini sergilemede esprili ve zarif olması
E
Öykünün sonunda başarısızlığın ortaya çıkması
Soru 11

Kadınların modaya düşkünlüğü, ahlâki değerlerin yozlaşması, ekonomik sorunlar, komik görünen insani zaaflar, toplumda gözlemlenen çarpıklıklar, kelimelerin yazarda bıraktığı izlenimlerle birlikte komik bir dille anlatıldığı eserde, üç yüz elli kelimenin sözlükte olmayan; ama hayatta karşılığı olan mizahi anlamlarına yer verilir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boşboğaz Bir Âdem
B
Lehcetü’l-Hakâyık
C
Çaylak
D
Av’ava-nâme
E
Hırrenâme
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde Türkçe ilk mizah dergisi ve ilk mizah gazetesi sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Meddah-Diyojen
B
Çaylak-Boşboğaz Bir Âdem
C
Terakki-Boşboğaz Bir Âdem
D
Terakki-Çaylak
E
Diyojen-Geveze
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde yazılan hiciv eserlerinden biri değildir?

A
Terkib-i Bend
B
Hırrenâme
C
Av’ava-nâme
D
Zafernâme
E
Makber
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Karabibik adlı öykünün edebî özelliklerinden biridir?

A
Zaman kullanımının rastlantısal olması
B
Türk köyü karşısında Rum köyünün aşağılanması
C
Mekânın insanlardan bağımsız şekilde psikolojileri yansıtmaması
D
Kahramanların mahallî ağızlarıyla konuşturulması
E
Kişiler dünyasının yapmacık olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Şair Evlenmesi adlı oyunun eleştirilen unsurlarından biri değildir?

A
Kadınların bir mal gibi alınıp satılması
B
Mirasyediler
C
Yığın psikolojisi içinde hareket eden kişiler
D
Din tefecileri
E
Suya sabuna dokunmayan kişiler
Soru 16

Av’ava-name (Havlama Kitabı) adlı kitabını, İstanbul sokaklarında sayıları artan başıboş köpeklerin itlafı (öldürülmesi) konusunda İbrahim Şinasi’nin Tasvir-i Efkâr’da çıkan makalesini alaya almak için yazmıştır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ethem Pertev Paşa
B
Musa Paşa
C
Namık Kemal
D
Ziya Paşa
E
Kanlıcalı Nihat
Soru 17

Nabizade Nâzım'ın “Hakikiyyun mesleğinde roman mütâlaa etmemiş iseniz işte size bir tane ben takdim edeyim.” diyerek ifade ettiği edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasisizm
B
Natüralizm
C
Sembolizm
D
Empresyonizm
E
Romantizm
Soru 18

“Şair” lakabıyla tanınan ve manzum hicivleriyle II. Abdülhamit Dönemi içinde yer alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Hayrettin Efendi
C
Kanlıcalı Nihat
D
Direktör Ali Bey
E
Mehmet Eşref
Soru 19

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, Edhem Pertev Paşa’nın Tıfl-i nâim tercümesinden evvel çocuk ve çocuk sevgisi temlerini edebiyata getirdiğini söylediği şair ve eseri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tevfik Fikret-Halûk’un Sesi
B
Recaizade Mahmut Ekrem-Âh Nijad
C
Akif Paşa- Mersiye
D
Abdülhak Hamit Tarhan-Makber
E
Mehmet Akif Ersoy-Asım
Soru 20

İntibah adlı romanda geleneksel kadın tipini temsil eden karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatma Hanım
B
Dilaşup
C
Dilruba Hanım
D
Mehpeyker
E
Dilber
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x