Çağdaş Türk Romanı 2016-2017 Final Sınavı

Çağdaş Türk Romanı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Köy hayatına dair tutulan notlardan oluşan, “ekonomik sıkıntılar”, “ilkel malzeme kullanma”, “toprak meselesi”, “yeni teknolojilere yabancılık” ve “sosyal yardımlaşma ve kooperatifleşme” unsurları üzerinde duran roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A
Ekilmemiş Topraklar - Orhan Hançerlioğlu
B
Bizim Köy - Mahmut Makal
C
Sağır Dere - Kemal Tahir
D
Sarı Traktör - Talip Apaydın
E
Yılanların Öcü - Fakir Baykurt
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrasında Demokrat Parti’nin iktidar sürecini romanlaştıran ve bu dönemdeki siyasal olayları anlatan romanları kaleme alan yazarlardan biri değildir?

A
Attilâ ilhan
B
Samim Kocagöz
C
Tarık Buğra
D
Ayşe Kulin
E
Sevinç Çokum
Soru 3

1990’lı yıllardaki Türk romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sadece köy konulu romanlar yazılmıştır.
B
Romanlarda aydın bakışı egemendir.
C
Ulusçu söylemler ilgi görmüştür.
D
Post modern romanın zafer yıllarıdır.
E
Kutuplaşmalar uç sınırlara varmıştır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türk romanında post modern yöntemler ve eğilimler açısından incelenebilecek romanlardan biridir?

A
Tehlikeli Oyunlar
B
Yaş Ağaç
C
Mahur Beste
D
Ötelerin Çocukları
E
Batık Gemi
Soru 5

“Türk Romanında Postmodernist Açılımlar” adlı kitabında, Türk romanındaki postmodern açılımları sistematize etmenin zor olduğunu hatırlatarak iki ana eğilim tespit eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pınar Kür
B
Berna Moran
C
Yıldız Ecevit
D
Nedim Gürsel
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 6

Genç kuşak romancılardan Haşan Öztoprak’ın 12 Eylül sonrası bağlı bulunduğu örgüt ile özgür yaşamak arasında tercih yapmak zorunda kalan kahramanının iç çatışmalarını, örgüt baskısını konu alan romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ay Şarkısı
B
Ruh Üşümesi
C
Sisli Yaz
D
Devamı Hayat
E
Bir Düğün Gecesi
Soru 7

Erendiz Atasü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Fantastik öğeler eserlerinde geniş yer tutar.
B
“Unutma Bahçesi” adlı romanında dönemin farklı anlatım tekniklerini kullanmıştır.
C
Eserlerinde yalnızca siyasi olaylara yer vermiştir.
D
“Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm” adlı eserinde iki sevgilinin nasıl intihar ettiğini anlatır.
E
“Dağın Öteki Yüzü” romanında, Gumhuriyetin ilk kuşağının aydın ve idealist yönünü ortaya çıkarmak amacındadır.
Soru 8

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Adalet Ağaoğlu - Ruh Üşümesi
B
Ayla Kutlu - Tutsaklar
C
Selami Gürel - Sisli Yaz
D
Füruzan Tekil - 47’liler
E
Süheyla Acar -Yağmur’un Yedi Yüzü
Soru 9

Popüler roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halkın ruhuna, zevkine hitap eden eser anlamındadır.
B
Edebi değeri yüksektir.
C
Halkın dili ve ifadeleriyle dile getirilir.
D
Olay ağırlıklıdır.
E
Ana hedefi arasında halka okuma alışkanlığı kazandırmak da vardır.
Soru 10

Kadın yazar kimliğiyle kendini gösteren yazar, tüm romanlarında tabuları yıkan bir düşünce ile okuyucunun karşısına çıkar, ilk romanı Tuhaf Bir Kadın’da kadının toplumdaki yerini sorgular. Karanlığın Günü’nde, bir kadın dikkatiyle kuşağının yaşadığı acılı ve sıkıntılı dönemi romanlaştırır. Mektup Aşkları, mektuplardan oluşan farklı bir roman denemesidir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayla Kutlu
B
Leyla Erbil
C
Lâtife Tekin
D
Nazlı Eray
E
Nezihe Meriç
Soru 11

Sanat yaşamına öykü yazmakla başlayan yazar, daha sonra öykü ve romanı bir arada yürütür. Romanlarında sosyal ve tarihsel konulara yer verir. Konusunu yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarından alan Zor’un ardından yazdığı belgesel nitelikli Ağustos Başağı’nda Milli Mücadele döneminde cephede ve cephe gerisinde yaşanan olayları; Çırpıntılarda parçalanmış aileleri ve göç dramını Avustralya’da ayakta kalmaya çalışan bir ailenin serüvenini anlatır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevinç Çokum
B
Yahya Akengin
C
Tarık Buğra
D
Adalet Ağaoğlu
E
Erdal Öz
Soru 12

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Münevver Ayaşlı - ibiş’in Rüyası
B
Tarık Buğra - Yalnızlar
C
Samiha Ayverdi - Aşk Bu imiş
D
Safiye Erol - Ciğerdelen
E
Cengiz Dağcı - Üşüyen Sokak
Soru 13

Roman, Mithat Paşa’nın şahsında, çöken bir imparatorluğun çağdaşlaşma çabalarını anlatırken, dönemin baş aktörlerinin bireysel trajedilerini de dikkatlere sunar. Osmanlı devletini çağdaşlaştırmaya çalışan, ancak haksızlıklara uğrayan Mithat Paşa’nın bireysel ve siyasal hayatına, dostluklarına ve aşklarına ayna tutarken, Abdülaziz, V.Murat ve Abdülhamit dönemlerinin siyasal oyunlarını da aksettirir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Taifte Ölüm - Hıfzı Topuz
B
Viran Dağlar - Necati Cumalı
C
Veda-Esir Şehirde Bir Konak - Ayşe Kulin
D
Saraydan Sürgüne- Kenize Murad
E
Kafa Kağıdı - Necip Fazıl Kısakürek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda biyografik romanın Batı’daki temsilcilerinden biridir?

A
AlbertCamus
B
OscarWİld
C
Ernest Hemingway
D
Goethe
E
Irwinge Stone
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi biyografik roman örneklerinden biridir?

A
Kutsal Çile
B
Eşiktekiler
C
Seni Dinleyen Biri
D
Viran Dağlar
E
Sabrın Suskun Sesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi gelenekçi romanın özelliklerinden biri değildir?

A
Tarihten, yaşama tarzından ve inançlardan gelen unsurları taşıması
B
Toplumun değerleriyle barışık olması
C
Romantik değil, gerçekçi olması
D
Olay kurgusunun klasik olması
E
Dün-bugün-yarın şeklindeki kronolojik zamanın kullanılması
Soru 17

1950’li yıllarda hem anlatım hem de içerik bakımından gelenekçi roman sayılabilecek örnekler verir. 2 Dünya Savaşından sonra vatanı Kırım’dan ayrılan yazar, bir daha ülkesine dönmez. Ömrünün altmış yılını Londra’da geçirir. Romanlarında Kırım Türklerinin Ruslardan gördüğü baskı ve zulümleri anlatır. Eserlerini “annemin dili” dediği Türkiye Türkçesiyle kaleme alır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazlı Eray
B
Samiha Ayverdi
C
Hüseyin Nihal Atsız
D
Cengiz Dağcı
E
Safiye Erol
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gelenekçi romanın ilk örneklerinden biridir?

A
Sis Kelebekleri
B
Turfanda mı Yoksa Turfa mı?
C
Yağmurun Yedi Yüzü
D
Yarın Yarın
E
Veda Esir Şehirde Bir Konak
Soru 19

ilk romanı Ölü Erkek Kuşlar ve Yeni Yalan Zamanlarda kadın duyarlığını, kadın kimliğini, geleneksel ahlâkî değerler karşısındaki özgürlük sorunlarını ve erkeklerle olan ilişkilerini yalın, akıcı ve dilsel bir oyun haline getirdiği şiirsel üslupla anlatır. Üç yıl aradan sonra yayımladığı olumlu eleştiriler alan Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm romanı, gençliğini hoyratça harcamış ve yaşlandıkça kendisiyle hesaplaşmaya başlamış bir anne ile aldatıldığı için boşanmanın eşiğinde bulunan kızının kırılma noktasındaki ilişkilerini konu alır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Latife Tekin
B
Bilge Karasu
C
Adalet Ağaoğlu
D
Pınar Kür
E
inci Aral
Soru 20

Pınar Kür’ün “Asılacak Kadın” adlı romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaşadığı bazı olaylar sonucunda cinayete sürüklenen Melek adlı genç bir kadının serüvenini konu alır.
B
Yazar bu romanında, insanların yargılama kolaylığını benimsedikleri için, gerçekte suçsuz birçok kişinin, haksız yere mahkûm edildiği düşüncesinden yola çıkar.
C
Yazar bu romanında Doğuya özgü metaforlardan yararlanarak, düş ile gerçeğin sınırlarını bulmaya çalışır.
D
Yazar, zengin çağrışım dünyasıyla romanına toplumsal eleştiri yükler.
E
Cahillik, bencillik, bağnazlık, kimsesizlik ve çaresizliğin kıskacındaki bir genç kadının hüzünlü yaşamının öyküsüdür.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x