Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk lehçelerinin yönlere göre tasnifinde kullanılan adlardan biri değildir?

A
Orta Doğu grubu
B
Güneydoğu grubu
C
Kuzeybatı grubu
D
Güneybatı grubu
E
Orta grup
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi eklemeli dillerden biri değildir?

A
Tunguzca
B
Türkçe
C
Farsça
D
Moğolca
E
Mançuca
Soru 3

'Bugün yaşayan dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgeye sahip olan dil Türk dilidir. Bunlar Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerdir.' şeklinde önemli bir hüküm veren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nicholas Poppe
B
Pentti Aalto
C
Doğan Aksan
D
Osman Nedim Tuna
E
Talat Tekin
Soru 4

Türkçenin köken bakımından mensup olduğu dil ailesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kafkas dilleri
B
Al tay dilleri
C
Sami dilleri
D
Hint-Avrupa dilleri
E
Ural dilleri
Soru 5

Kâşgârlı Mahmûd, Dîvânü Lügâti't-Türk adlı eserinde Azerbaycan isminin karşılığı olarak hangi ismi kullanmıştır?

A
Atarpatekan
B
Atropetenye
C
Atar Patar
D
Aturpat
E
Âzerbâd
Soru 6

Azerbaycan Türkçesinde 'galemnen, atamnan, yalannan' şeklinde telaffuz edilen kelimelerde hangi ortak ek bulunmaktadır?

A
Ayrılma hâli
B
Yönelme hâli
C
Vasıta hâli
D
Bulunma hâli
E
ilgi hâli
Soru 7

Azerbaycan Türkçesi Kiril Alfabesinde bulunan “bl, P, 3, H” harflerinin Latin alfabesindeki karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A
I, R, S, M
B
i, Z, R, M
C
B, P, S, N
D
I, R, Z, N
E
B, P, Z, M
Soru 8

'Томус ыссa кән бишдим.' cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Yaz ayları oldukça sıcaktır.
B
Yazları sıcak çok yakar.
C
Yazın sıcakta çok yandım.
D
Yaz ayları çok yakıcıdır.
E
Yaz mevsimi sıcak geçer.
Soru 9

'Suvuŋ ortaraagına baranlarında içyaan gurbaagaanıŋ arkasından cazıladıp çakıpdır.' cümlesindeki baranlarında sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
göremeden
B
geldiklerinde
C
görünce
D
gelemeden
E
gidince
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde vasıta hâli bulunmaktadır?

A
göryâârin
B
dokaapdırsıg
C
berdimi
D
kölegeden
E
yuvaşlık bilen
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde 'yazmayaas' kelimesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı doğru olarak verilmiştir?

A
yazıyorsunuz
B
yazmayız
C
yazarsınız
D
yazmıyoruz
E
yazmayınız
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde 'Ғ, Ц, Ў, Ж' harflerinin Latin alfabesindeki karşılıkları sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ğ, Ts, Ö, J
B
G, Ts, Ö, J
C
Ğ, T, Ö, J
D
G, T, Ü, C
E
Ğ, T, Ü, C
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Stefan Wurm'a göre Özbek Türkçesinin dört ağzından biri değildir?

A
Kıpçak Özbekçesi
B
Kuzey Özbekçesi
C
Türkmenceleşmiş Özbekçe
D
Güney Özbekçesi
E
Doğu Özbekçesi
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde 'Toprâqda hâssalar çizgân izgâ qıziqıb qarâymân.' cümlesinin anlamı doğru olarak verilmiştir?

A
Toprakta bastonların izinde bakarak gülüyorum.
B
Topraktan yapılmış bastonların izine sürekli bakıyorum.
C
Toprakta bastonların çizdiği ize merakla bakıyorum.
D
Topraktaki bastonların izine kızgınlıkla bakıyorum.
E
Topraktaki bastonların çizdiği izi karalıyorum.
Soru 15

Türk lehçeleri ile ilgili bilgi veren ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutadgu Bilig
B
Dîvânü Lügâti’t-Türk
C
Atebetü’l-Hakâyık
D
Dede Korkut
E
Orhun Abideleri
Soru 16

Aşağıdaki kelimelerin hangisi ünsüz uyumuna uymmaktadır?

A
ürekden
B
görmüşdü
C
meslekdaş
D
alıbdır
E
tesdig
Soru 17

'Men onu axtardım boranda, garda.' cümlesindeki 'axtardım' kelimesinin anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
aradım
B
aktardım
C
kaybettim
D
buldum
E
değiştirdim
Soru 18

Türkmen Türkçesi aşağıdaki şairlerden hangisinin eserleriyle bir yazı dili hâline gelmiştir?

A
Mollanepes
B
Gurbandurdı Zelilî
C
Miskin Kılıç
D
Berdi Karbabayev
E
Mahtımgulı
Soru 19

“Uzaklardan uçup geldim guş yaalı” cümlesinde 'yaalı' kelimesinin anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
kanatlı
B
gibi
C
yolcu
D
yağlı
E
hızıyla
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Özbek yazar ve şairlerinden biri değildir?

A
Fıtrat
B
Abdülhamit Süleyman Çolpan
C
Mollanepes
D
Elbek
E
Aybek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x