Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2016-2017 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin dar ve geniş anlamlarından biri değildir?

A
Türkçe, toplam 50 civarında tarihî ve çağdaş Türk lehçesinin ortak adıdır.
B
Türkçe sadece Türkiye’de yaşayan Türkler’in ana dilidir.
C
Türkçe, çeşitli Avrupa ülkelerinde de yaşayan Türkler’in konuştukları dildir.
D
Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî dilidir.
E
Türkçe, uzak lehçelerin dışındaki Türk lehçelerinin ortak adıdır.
Soru 2

Aşağıdaki lehçelerden hangisi Talat Tekin’in tasnifinde “adaq” grubunda yer alır?

A
Salarca
B
Çuvaşça
C
Halaçça
D
Yakutça
E
Tuvaca
Soru 3

Tarihî ve günümüz metinlerini bir arada inceleyerek bilinen tüm Türk dili malzemesini tasnife tabi tutan Batılı Türkolog kimdir?

A
Berezin
B
Radloff
C
Korş
D
Kononov
E
Samoyloviç
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tarihî Türk lehçelerinden biri değildir?

A
Çağatay
B
Peçenek
C
Kumuk
D
Göktürk
E
Bulgar
Soru 5

Aşağıdaki dil ailelerinden hangisinin hem Nostratik hem de Avrayistik teorisine göre Ural ve Altay dil aileleriyle aynı kökten geldiği iddia edilir?

A
Hint-Avrupa
B
Kartvel
C
Hâmi-Sâmi
D
Eskimo-Aleut
E
Gilyak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Doğu-Avrupa Türklerindendir?

A
Ahıska Türkleri
B
Yakut Türkleri
C
Özbek Türkleri
D
Kıbrıs Türkleri
E
Çuvaş Türkleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kaşgârlı Mahmûd’un tasnifine göre Batı grubunda yer almaz?

A
Bulgar
B
Karluk
C
Kırgız
D
Peçenek
E
Kıpçak
Soru 8

Aşağıdaki terimlerden hangisi lehçe karşılığında kullanılmaz?

A
ağız
B
dialekt
C
şive
D
yazık
E
nareçie
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Ural dillerinden biri değildir?

A
Mansiy
B
Udmurtça
C
Vepss
D
Ryukyus
E
Macarca
Soru 10

“Molla küncden derini götürüb aralığa atdı.” cümlesinde yer alan götür- fiilinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
taşı-
B
temizle-
C
kaldır-
D
getir-
E
götür-
Soru 11

Azerbaycan isminin “atar” ve “padar” kelimelerinin birleşmesinden meydana geldiğini savunan türkolog kimdir?

A
C. Fegihi
B
E. Demircizade
C
R. Gurban
D
S. Şemşidov
E
A. Caferoğlu
Soru 12

Aşağıdakilden hangisi Azerbaycan roman ve hikâyeciliğinde başta gelen isimlerden biridir?

A
Neriman Nerimanov
B
Üzeyir Hacı Beyli
C
Hüseyin Arif
D
Nebi Hezri
E
Bahtiyar Vahapzade
Soru 13

Veten eşgi daima gelbimizde sönmez bir ateştir.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
1. çoğul kişi iyelik eki
B
Bulunma hâli eki
C
Ayrılma hâli eki
D
Bildirme eki
E
3. tekil kişi iyelik eki
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan Türklerinin halk destanlarından biri değildir?

A
Varka ve Gülşah
B
Kerem ile Aslı
C
Abbas ve Gülgez
D
Âşık Garip
E
Cemşid ü Hurşid
Soru 15

Dede Korkut Hikâyeleri ve Kadı Burhaneddin Divanı gibi eserlerin hem Anadolu hem de Azerbaycan sahasında ortak ürün sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azerbaycan edebî dilinin ağızlarının dört grupta toplanması
B
XV. yy. da Azeri-Anadolu Türkçesi ayrımının bulunması
C
Fuzulî’den sonra Azerbaycan Türkçesinin dil özelliklerinin yoğunlaşması
D
Çağatay Türkçesinde Azerbaycan Türkçesinin izlerinin görülmesi
E
Azerbaycan Türkçesinin, Anadolu Türkçesiyle iç içe olmaması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan Türkçesinde yer alan ünsüzlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Kelime başındaki bütün kalın k seslerinin , g’ye dönmesi
B
Birden fazla heceli kelimelerin sonundaki bütün kalın k seslerinin g olması
C
Kelime sonunda b, c, d, g seslerinin bulunabilmesi
D
Kelime sonunda bulunan k sesi, iki ünlü arasında kalınca g’ye dönmesi
E
Kelime sonunda bulunan kalın g sesinin, iki ünlü arasında kalınca ğ’ye dönmesi
Soru 17

“КϴКСҮЗ АҒАЧ” ifadesinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
köksüz ağaç
B
köksüz ağaç
C
göksüz ağaç
D
köksüz ağaç
E
gögsüz ağaç
Soru 18

“Bize heyatdan giymetli ne varsa, burda yaranmışdır. cümlesinde yer alan yaran- fiilinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
emanet et-
B
bulun-
C
buna-
D
meydana gel-
E
çiğnen-
Soru 19

“ҜҮЛҮЗЛҮ” kelimesinin günümüz Türkçesindeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
güleç
B
gül-endam
C
gül yüzlü
D
gül gibi
E
gülşen
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x