Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2018-2019 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Samayloviç'in tasnifine göre aşağıdakilerden hangisi Kıpçak-Türkmen Grubuna ait bir kelimedir?

A
tağlı
B
dokuz
C
kalan
D
dağ
E
adak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi XV. yüzyılda Eski Türkçenin devamı niteliğindeki Türkçenin doğu koludur?

A
Kıpçak Türkçesi
B
Harezm Türkçesi
C
Eski Anadolu Türkçesi
D
Uygur Türkçesi
E
Çağatay Türkçesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türk lehçelerinden biri değildir?

A
Yakut
B
Çuvaş
C
Özbek
D
Bulgar
E
Karakalpak
Soru 4

I. Kaşgarlı Mahmud
II. Kononov
III. Ramstedt
Yukarıdakilerden hangileri Türk lehçeleri üzerine tasnif çalışması yapmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5

Dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dilin tarihi, insanlık tarihinden ayrı ele alınır.
B
Dilleri, oluşma biçimlerine, kullanılma yerlerine işlevlerine göre gruplara ayırmak mümkündür.
C
Dilin, hem kişilerin hem de toplumların kimliklerini belirleyen ve onları temsil eden bir özelliği vardır.
D
insanlar arasında bildirişimi sağlayan her türlü gösterge dil sayılır.
E
Toplum dilbilimsel açıdan diller dört gruba ayrılabilir.
Soru 6

__________, Türk lehçeleri ile ilgili bilgi veren ilk eserdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kutadgu Bilig
B
Atebetü’l-Hakâyık
C
Dîvânü Lügâti’t-Türk
D
Dede Korkut
E
Orhun Abideleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Baskakov’un tasnifinde Doğu Hun Dalında Yakut bölümünde yer alır?

A
Kırgız
B
Tukyu
C
Tuva
D
Şor
E
Uygur
Soru 8

Aşağıdaki dillerden hangisi eklemeli diller grubundan biri değildir?

A
Fince
B
Farsça
C
Macarca
D
Japonca
E
Korece
Soru 9

Bir dilin metinlerle takip edilebilen döneminde ayrılan ve daha az sesbilgisi ve şekilbilgisi farklılıkları gösteren koluna ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ağız
B
akraba dil
C
lehçe
D
ana dil
E
şive
Soru 10

I. Ana Moğolca
II. Çuvaşça
III. Moğol dilleri
IV. Ana Kore dili
V. Mançu-Tunguz dilleri
Yukarıdaki dil birliği dallarından hangileri Poppe’ye göre Moğol-Mançu-Tunguz grubunda değildir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve VI
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Azerî şair Ahmet Cevad'ın eserlerinden biridir?

A
Dalga
B
Ana
C
Maral
D
Şeyda
E
Uçurum
Soru 12

Azerbaycan Türkçesi Kiril Alfabesinde bulunan Ы, Р, З, Н harflerinin Latin alfabesindeki karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
I, R, Z, M
B
i, P, Z, M
C
B, R, S, N
D
B, P, S, N
E
I, R, Z, N
Soru 13

Kâşgârlı Mahmûd, Dîvânü Lügâti't-Türk adlı eserinde Azerbaycan isminin karşılığı olarak ________ ismini kullanmıştır?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Atropetenye
B
Âzerbâd
C
Atar Patar
D
Aturpat
E
Atarpatekan
Soru 14

I. Zamir
II. Çokluk 1. kişi eki
III. Yönelme hâli eki
IV. Zarf
V. Zarf-fiil
Dil açanda ilk defe ‘ana’ söylerik biz.” cümlesinde yukarıdakilerden hangileri vardır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
I, II, IV ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 15

Azerbaycan'da XIX. yüzyılda çıkan ve döneminin fikir ve sanat hareketlerini yönlendiren Ziyâ, Ziyâ-i Kafkas ve Keşkül eserlerinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musikî mecmuası
B
Şiir dergisi
C
Gazete
D
Roman
E
Başat hikâye
Soru 16

I. pambıgı
II. maşına
III. yandırdıgça
IV. güçle
Yukarıdaki kelimelerden hangileri hâl eki almıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 17

Ҹaмaaт хырмaны јaнғындaн гуртaрыр cümlesinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Camaat xırmanı yanğından gurtarır.
B
Semaat hırmanı cangıldan gurtarır.
C
Semaat xırmanı yanğından kurtarır.
D
Camaat ormanı yanğından gurtarır.
E
Şefaat ormanı yanğından kurtarır.
Soru 18

Çox vaxt yemeye heç bir şeyleri olmurmuş. cümlesinde yer alan yüklemin aldığı ekler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
isim-fiil, şimdiki zamanın rivayeti
B
isim-fiil, gelecek zamanın rivayeti
C
olumsuzluk eki, şimdiki zamanın rivayeti
D
olumsuzluk eki, geçmiş zamanın rivayeti
E
geniş zaman, şimdiki zamanın rivayeti
Soru 19

Azerbaycan Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye Türkçesinde ve t ile başlayan ekler, Azerbaycan Türkçesinde sadece d ile başlar.
B
Türkiye Türkçesinde olduğu gibi kelime sonlarında b, c, d, g sesleri bulunamaz.
C
Kelime ortasında birbirini takip eden iki tonsuz ünsüzden İkincisi tonlu söylenir.
D
Azerbaycan Türkçesinde 23 ünsüz bulunmaktadır.
E
Küçük ünlü uyumları sağlam bir şekilde işlemektedir.
Soru 20

Azerbaycan Türkçesi Kiril alfabesindeki MӘДӘHИJJӘT ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahsumiyet
B
Mahcubiyet
C
Mahkumiyet
D
Medeniyyet
E
Mecburiyet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x