Çalışma Ekonomisi 2 2015-2016 Vize Sınavı

Çalışma Ekonomisi 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


J. R. Hicks'in toplu pazarlık modeline göre, yukarıdaki şekilde “ad eğrisi” ile gösterilen eğrinin adı nedir?

A
Fedakarlık eğrisi
B
Üçret eğrisi
C
Toplu pazarlık eğrisi
D
Anlaşmazlık eğrisi
E
Anlaşma eğrisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kitlesel kadın göçüne neden olan unsurlardan biridir?

A
Kadınlara yönelik toplumsal bakıştaki farklılaşma
B
Kadınların eğitimine verilen önemdeki artış
C
Kadınların emek piyasasında yapacakların işlerin sayısal artışı
D
Kadınların boşanma oranlarındaki yükselme
E
Kadınları ikincil işgücü olarak kabul etme
Soru 3

Dünya genellinde değerlendirildiğinde göçmenler içinde kadınların payının en yüksek olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afrika
B
Asya
C
Uzakdoğu
D
Avrupa
E
Güney Asya
Soru 4

I. Tarımda kullanılan makinelerin sayısındaki artış
II. Tarımsal ekilebilir alanların azalması
III. Tarım politikalarının yetersizliği Yukarıdakilerden hangileri
Türkiye’de 1950’li yıllarda kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru hızlı bir göç hareketinin başlamasının nedenlerinden değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5

Aşağıdaki ülkelerden hangisi toplu pazarlığın merkezî olarak yapıldığı ülkelerden biri değildir?

A
Norveç
B
Avusturya
C
İsveç
D
İsviçre
E
Danimarka
Soru 6

Türkiye'de aşağıdaki kurumlardan hangisinin yabancılara çalışma izni verme ve istihdam etme yetkisi yoktur?

A
Özelleştirme idaresi Başkanlığı
B
Merkez Bankası
C
Devlet Tiyatroları
D
Başbakanlık Merkez Teşkilatı
E
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 7

Toplu pazarlık sürecinde taraflardan birinin kendi şartları üzerinde anlaşma sağlama yeteneğine ne ad verilir?

A
Toplu pazarlıkta ikna
B
Toplu pazarlık yetkisi
C
Toplu pazarlık becerisi
D
Toplu pazarlık gücü
E
Toplu pazarlıkta kabul
Soru 8

I. Yönetimin tercihlerini sendikanın tercihleri lehine değişime gayret etmek
II. Yönetimin gerçek tercihlerini belirlemek
III. Sendikanın tercihlerini belirtilen konularda yoğunlaştırmak
Yukarıdakilerden hangileri işçi sendikasını temsilen toplu pazarlığa katılan sendikacının benimsediği amaçlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık için zorunluluk gösteren unsurlardan biri değildir?

A
Toplu pazarlık sistemi işveren veya sendikası ile işçi sendikası temsilcileri arasında gerçekleştirilmeli
B
Toplu pazarlık yapılabilmesi için tarafların pazarlık güçleri olmalı
C
Toplu pazarlık toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlanmalı
D
Toplu pazarlık taraflar arasında anlaşma sağlama amacı ile başlatılmalı
E
Toplu pazarlığın konusunu en yoğun olarak ücretler oluşturmalı
Soru 10

I. Sendikalı-sendikasız işçilerin ücret farklılıkları firmanın tüm sektör için pazarlık etme kapasitesine bağlıdır.
II. Ücret farklılıklarında piyasanın gücünü ölçmek zordur.
III. Ücret farklılıkları firmanın ölçeğine bağlı olarak azalır.
Yukarıdakilerden hangileri FM Modeli'nin firmaların ve fabrikaların özellikleri açısından elde ettiği genel nitelikteki sonuçlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Sendika Üyeliği Arz-Talep Modeli'ne göre; aşağıdakilerden hangisi sendika üyesi olma talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

A
Mali kaynak yetisi
B
Üyelik aidatı
C
işten atılma riski
D
Sendika üyesi olmanın net getirisi
E
Sendika faaliyeti için ayrılan zamanın sübjektif değeri
Soru 12

Marshall-Hicks Türetilmiş Talep Kanunu'na göre; aşağıdakilerden hangisi sendikaların hem ücret hem de istihdamı artırmak için geliştirdikleri işgücü talebini artırmaya yönelik faaliyetlerden biri değildir?

A
işgücü dışındaki üretim faktörlerinin fiyatlarını etkileme
B
Ürün çeşitliliğini artırma
C
Sendikalı işçi talebini uyarma
D
işgücü verimliliğini artırma
E
Ürün talebini artırma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kamu istihdam hizmetinin faaliyetlerinden biri değildir?

A
Mesleki eğitim sağlama
B
iş ve işçi bulma
C
Emek piyasası enformasyon sistemlerini geliştirme
D
Emek piyasası uyum programlarını geliştirme
E
Düzenleyici etkinlikleri yönetme
Soru 14

I. Genel ücret politikasından bağımsızdır.
II. Ücretlerin belirli bir düzeyden aşağıya düşmesini önleyici niteliktedir.
III. Sosyal tarafların iradesiyle şekillenmektedir.
Yukarıdakilerden hangileri asgari ücretin temel özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun 1948 tarih ve 88 Sayılı İstihdam Hizmetleri sözleşmesinin kamu istihdam hizmetine ilişkin düzenleme altına aldığı unsurlardan biri değildir?

A
Kamu istihdam hizmetinin kapsamı
B
Kamu istihdam hizmetinin rolü
C
Kamu istihdam hizmetinin örgütsel yapısı
D
Kamu istihdam hizmetinin süresi
E
Kamu istihdam hizmetinin diğer organlarla ilişkileri
Soru 16

I. Karar alma sürecine katılım sağlamak
II. Çalışma sürelerini azaltmak
III. Boş zamanlarının kendileri için getirdiği faydayı artırmak
Neo-Klasik Teori'ye göre; yukarıdakilerden hangileri çalışanların fayda maksimizasyonunu etkileyen unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 17

Asgari ücret, monopsonun belirlediği ücretin üstünde ama rekabetçi piyasa düzeyinin altında belirlenirse istihdam bundan nasıl etkilenir?

A
istihdam önce azalır, sonra artar.
B
istihdam önce artar, sonra azalır.
C
istihdam artar.
D
istihdam azalır.
E
istihdam etkilemez.
Soru 18

I. Ücretsiz fazla mesai saatlerinin düşmesi
II. Ücretli tatil hakkının sağlanması
III. Gönüllü işten ayrılan işçi sayısının azalması
Yukarıdakilerden hangileri sendikaların istihdam üzerindeki etkilerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Ücret artışı sonucu istihdamın azalacağını vurgulayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortodoks Teori
B
FM Teorisi
C
Kurumsal Yaklaşım Teorisi
D
Neo-Klasik Teori
E
Keynesyen Teori
Soru 20

Yüksek nitelikli emeğin hareketliliğini ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyin göçü
B
Nitelikli göç
C
Eğitimli göç
D
Dış göç
E
iç göç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x