Çalışma Ekonomisi 2 2016-2017 Final Sınavı

Çalışma Ekonomisi 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi göçün itici faktörlerinden biridir?

A
ileri demokratik hak ve hürriyetler
B
Ucuz işgücü talebi
C
Yüksek ücretler
D
Mesleki çalışma için istikrar
E
Hızlı nüfus artışı
Soru 2

Toplu pazarlık sürecinde davranışsal teorilerin ilki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cartterve Marshall Modeli
B
Chamberlain Modeli
C
Ashenfelter ve Johnson’un Politik Modeli
D
Hicks’in Toplu Pazarlık Modeli
E
Walton ve McKersie Modeli
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi marjinal işçiyi tanımlar?

A
Verimliliği yüksek işçi
B
Genç ve niteliksiz işçi
C
MPP>0 olan işçi
D
Deneyimli işçi
E
Emeklilik seviyesine gelmiş işçi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri almanın işverene maliyetlerinden biri değildir?

A
iş hızının yavaşlaması
B
Daha uzun süreli ücretli izin hakkı
C
işyeri hekimi istihdam etme
D
işçi devir hızının artması
E
iş kıyafetlerinin sağlanması
Soru 5

Beşeri sermaye ve aile içinde cinsiyete dayalı işbölümü üzerine yapılan araştırmalara öncülük eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Becker
B
Shumpeter
C
Smith
D
Keynes
E
Malthus
Soru 6

I. Verimlilik farkları
II. Irk farklılıkları
III. Etnik köken farklılıkları
IV. Cinsiyet farklılığı
Ortodoks geleneğe göre ayrımcılığın nedenleri yukarıdakilerden hangileridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II, III ve IV
Soru 7

Emek piyasasında var olan cinsiyete dayalı eşitsizlikleri kadınların karşılıksız /görünmeyen emeklerinin dolaysız uzantısı olarak kabul eden teori aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Klasik Teori
B
Marksist Teori
C
Feminist Teori
D
Beşeri Sermaye Teorisi
E
Katmanlı Emek Piyasaları Teorisi
Soru 8

Fakirlik, eğitim hizmetlerinden yararlanmada eşitsizlik, toplumsal cinsiyetçi roller gibi faktörlerin çalışma hayatı başlamadan önce yarattığı eşitsizliklere ne ad verilir?

A
Yoksulluk döngüsü
B
Cari piyasa ayrımcılığı
C
Müşterilerden kaynaklanan ayrımcılık
D
Piyasa öncesi ayrımcılık
E
Katmanlaşmadan kaynaklanan ayrımcılık
Soru 9

İşlerin ya da mesleklerin, kadın ya da erkek işi/mesleği şeklinde ayrışmasına ne ad verilir?

A
Cam tavan engeli
B
Mesleki yatay katmanlaşma
C
Mesleki dikey katmanlaşma
D
Cinsiyet sınırlamaları
E
Katmanlı işgücü piyasaları
Soru 10

İşsizlik oranındaki her % 11ik artışın GSMH’nm yaklaşık olarak %2,5 düşmesine yol açacağını tespit eden iktisat kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Campbell Yasası
B
Say Yasası
C
Engel Yasası
D
Okun Yasası
E
Gresham Yasası
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yapılan araştırmalara göre işsizliğin sebep olduğu olumsuzluklardan biri değildir?

A
Aile içi şiddet
B
Tefecilik
C
intihar
D
Kin ve korku ortamı
E
Alkolizm
Soru 12

Temel nedenleri coğrafi dengesizlikler, teknolojik gelişmeler ve kamu politikaları olan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçici işsizlik
B
Gizli işsizlik
C
Konjonktürel işsizlik
D
Yapısal işsizlik
E
Mevsimlik işsizlik
Soru 13

Toplam işgücü içerisinde işsiz olanların yüzdesine ne ad verilir?

A
istihdam edilenlerin oranı
B
işgücüne katılma oranı
C
işsizlik oranı
D
Aktif işgücü oranı
E
Bağımlılık oranı
Soru 14

Bilgi eksikliğinden kaynaklanan ve diğer işsizlik türlerine nazaran ekonomiye sadece maliyet yüklemeyip fayda da sağlayan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçici işsizlik
B
Yapısal işsizlik
C
Gizli işsizlik
D
Konjonktürel işsizlik
E
Mevsimlik işsizlik
Soru 15

İşsizliğin toplam talep yetersizliğinden kaynaklandığını ileri süren ve gönülsüz işsizliğe vurgu yapan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keynesçi Yaklaşım
B
Ütopyacı Yaklaşım
C
Klasik Yaklaşım
D
Neoklasik Yaklaşım
E
Kurumsal Yaklaşım
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi işsizlikle mücadelede aktif istihdam politikalarından biridir?

A
Bilgilendirme ve işe yerleştirme hizmetleri
B
Ulusal sanayiye yönelik ihracat teşvikleri
C
Sendikalar yasasındaki değişiklikler
D
Rekabet politikaları
E
işsizlik yardımı
Soru 17

Yapısal işsizlikle mücadelede en etkili istihdam politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
işsizlik sigortası
B
işsizlik yardımı
C
Eğitim programları
D
istihdam sübvansiyonları
E
iş yaratma
Soru 18

İşsizlik sorununun çözümünün ekonomik gelişmeye bağlı olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keynesci Yaklaşım
B
Marksist Yaklaşım
C
Liberal Yaklaşım
D
Feminist Yaklaşım
E
Kurumsal Yaklaşım
Soru 19

Hükümetin desteklenen gruplardaki işsizlerin işe alınması durumunda işverene vergi indirimi veya ücret katkısı sağlanması şeklinde gerçekleşen istihdam politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim programları
B
işsizlik sigortası
C
Bilgilendirme ve işe yerleştirme
D
iş yaratma programları
E
istihdam sübvansiyonu
Soru 20

I. Girişimciliğin teşviki
II. işsizlik sigortası desteği
III. Küçük işletmeciliğin geliştirilmesi
IV. Mesleki eğitim desteği
V. iş arama hizmetlerinin geliştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri 1980 sonrası kalkınma planlarında ağırlıklı olarak vurgulanan işsizlikle mücadele yöntemleridir?

A
I ve II
B
İve III
C
I ve V
D
II ve IV
E
II ve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x