Çalışma Ekonomisi 2 2017-2018 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Çalışma Ekonomisi 2 2017-2018 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Becker’e göre cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığının temel nedeni nedir?

A
Ön yargılar
B
Mesleki yatay katmanlaşma
C
Mesleki dikey katmanlaşma
D
Kadınların düşük eğitimli olmaları
E
Maliyetler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik ayrımcılık teorilerinden birisi değildir?

A
Beşeri Sermaye Modeli
B
Becker Modeli
C
Ayrımcılık Tercihleri Modeli
D
Monopol Gücü Modeli
E
İstatistiksel Ayrımcılık Modeli
Soru 3

Bergman’ın “Hücum Modeli” aşağıdakilerin hangisine önem verir?

A
Mesleki katmanlaşmaya
B
Toplumsal cinsiyete
C
Beşeri sermayeye
D
Verimliliğe
E
Marjinal ürün değerine
Soru 4

Feminist teorilerin ayrımcılık konusuna bakışlarıyla ilgili ayırt edici özellikleri nedir?

A
Nesnel bakış açısı
B
Rekabetçi yaklaşım
C
Toplumsal cinsiyetçi bakış açısı
D
Kurumcu bakış açısı
E
Monopolcü yaklaşım
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi karşılıksız kadın emeğinin bir özelliği değildir?

A
Ölçülemez olması
B
Görünmez olması
C
Nesnelleşmemiş olması
D
Ücretli olması
E
Duygusal ilişkilerle örülmüş olması
Soru 6

Aşağıdaki işsizlik türlerinden hangisi diğerlerine göre en uzun sürelidir?

A
Friksiyonel işsizlik
B
Mevsimlik işsizlik
C
Arızi işsizlik
D
Yapısal işsizlik
E
Konjoktürel işsizlik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin ekonomide yarattığı sorunlardan birisi değildir?

A
Satın alma gücünün yükselmesi
B
Makroekonomik dengenin bozulması
C
Üretim kaybının artması
D
Harcama düzeyinin düşmesi
E
Emek verimliliğinin düşmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki emek piyasalarıyla ilgili en güvenilir veri kaynağı olarak kabul edilir?

A
Hanehalkı İşgücü Anketi
B
Tüketim Harcamaları Anketi
C
Gelir Dağılımı Anketi
D
Sanayi Üretim İndeksi
E
Tüketici Fiyatları İndeksi
Soru 9

Emek piyasası dengede iken bile varolan işsizlik oranına ne ad verilir?

A
Standartlaştırılmış işsizlik oranı
B
Doğal işsizlik oranı
C
Yapısal işsizlik oranı
D
Konjoktürel işsizlik oranı
E
Mevsimlik işsizlik oranı
Soru 10

İşsizliği iş arama sürecinin bir sonucu olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keynes’in genel teorisi
B
İçerdekiler-Dışardakiler teorisi
C
İş arama teorisi
D
Rasyonel beklentiler teorisi
E
Lipsey teorisi
10 numaralı soru için açıklama 
Bu teoriye göre işsizlik, işlere ilişkin bilgi toplama, yani iş arama sürecinin bir sonucudur. O hâlde bu yaklaşımın işsizlik yorumu, “daha iyi bir iş arama çalışmasıdır”.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x