Çalışma Ekonomisi 2 2017-2018 Final Ünite 7 Sınavı

Çalışma Ekonomisi 2 2017-2018 Final Ünite 7 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yapısal işsizlikle mücadelede aşağıdaki politikalardan hangisi en etkilidir?

A
İşsizlik sigortası
B
Eğitim programları
C
İş yaratma
D
İstihdam sübvansiyonları
E
İşsizlik yardımı
Soru 2

Aktif ve pasif emek piyasası politikaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aktif politikalar işsiz bireyleri doğrudan işsizlikten kurtarmaya yöneliktir.
B
Aktif politikalar özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yoğun olarak uygulanmaktadır.
C
Pasif politikaların birincil amacı işsizliğin önlenmesidir.
D
Pasif politikalar gelişmiş ülkelerde daha yoğun olarak uygulanmaktadır.
E
Aktif ve pasif politikalar birbirinin tamamlayıcısıdır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iş yaratma programlarının bir özelliği değildir?

A
Yaratılan işlerin genellikle uzun süreli olması
B
İş bulmaları güç olan işsizlere yönelik programlar olmaları
C
Katılımcıları büyük çoğunluğunu uzun dönemli işsizlerin oluşturması
D
İşverenin genellikle kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar olması
E
Yaratılan işlerin genellikle sosyal faydası olan işler olması
Soru 4

İşsizlik sigortasının ne tür işsizliği önlediği söylenebilir?

A
Mevsimlik işsizlik
B
Yapısal işsizlik
C
Geçici işsizlik
D
Konjonktürel işsizlik
E
Gizli işsizlik
Soru 5

İstihdam sübvansiyonu uygulamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İstihdam sübvansiyonun etkinliği sübvansiyonun türüne ve uygulanacağı iş piyasasının yapısına bağlıdır.
B
İş bulma şansı çok zayıf olan işsiz gruplarının istihdam imkânlarını arttırmaya yöneliktir.
C
Uygulama ya doğrudan ücret yapısının değiştirilmesi veya ücretler üzerinden alınan vergilerin düşürülmesi ile yapılmaktadır.
D
Bir kez başlanıldığında mali yapının fosilleşmiş bir unsuru olabilir.
E
Özellikle geçici işsizlikte etkili bir mücadele yöntemidir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi pasif işgücü politikalarındandır?

A
İş yaratma faaliyetleri
B
İşsizlik yardımı
C
İşe yerleştirme faaliyetleri
D
Eğitim faaliyetleri
E
Bilgilendirme faaliyetleri
6 numaralı soru için açıklama 
İşsizlik sigortası, işsizlik yardımı gibi işsizlere gelir desteği sağlamaya yönelik politikalar pasif politikalar olarak adlandırılır.
Soru 7

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde işsizlik sigortası sendikalar tarafından yürütülen ve katılımın isteğe bağlı olduğu bir uygulama şeklini almıştır?

A
İtalya
B
İngiltere
C
Norveç
D
Amerika
E
Danimarka
7 numaralı soru için açıklama 
Danimarka, Finlandiya ve İsveç’te işsizlik sigortası sendikalar tarafından yürütülen ve katılımın isteğe bağlı olduğu bir uygulama şeklini almıştır.
Soru 8

İşsizlik ödemesi hangi ülke haricinde sınırlı bir süre için yapılmaktadır?

A
İngiltere
B
Almanya
C
Belçika
D
Norveç
E
Finlandiya
8 numaralı soru için açıklama 
İşsizlik ödemeleri Belçika haricinde sınırlı bir süre için yapılmaktadır.
Soru 9

İşsiz kalan kişinin pirim ödemiş olma zorunluluğu aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A
İşsizlik sigortası
B
İşsizlik primi
C
Ayni yardım
D
İşsizlik yardımı
E
Eğitim masrafları
9 numaralı soru için açıklama 
İşsizlik yardımını işsizlik sigortasından ayıran temel farklılık, işsiz kalan kişinin pirim ödemiş olma zorunluluğunun olmamasıdır.
Soru 10

Aktif emek politikalarının öncelikli hedefi kimlerdir?

A
Geçici işsizler
B
Gücenmiş işsizler
C
İkincil işgücü
D
Mevsimlik işsizler
E
Daha iyi koşulda iş arayanlar
10 numaralı soru için açıklama 
Aktif emek politikalarının öncelikli hedef kitlesi ise uzun dönemli, genç, kadın, göçmen ve özürlü işsizler gibi emek piyasasında iş bulma şansları oldukça zayıf olan gruplardır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi aktif işgücü politikalarından değildir?

A
İşsizlik sigortası
B
Bilgilendirme ve işe yerleştirme hizmetleri
C
İstihdam ve eğitim programları
D
İstihdam sübvansiyonları
E
İş yaratma programları
11 numaralı soru için açıklama 
İşsizlik yardımı ve işsizlik sigortası istihdamı artırmaya yönelik olmayan pasif işgücü politikalarındandır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi aktif emek politikasının temel amaçlarından birisidir?

A
İş koşullarını iyileştirmek
B
İşsiz bireylere gelir desteği sağlamak
C
Geçici işsizlerin işe dönüşünü kolaylaştırmak
D
Dezavantajlı ikincil işgücünü çalışma hayatına sokmak
E
İşsizlik yardımlarını yaygınlaştırmak
12 numaralı soru için açıklama 
Aktif işgücü politikalarının temel amacı ikincil işgücünün çalışma hayatına girişini sağlamak ve bu sayede istihdamı artırmaktır.
Soru 13

Bilgilendirme ve işe yerleştirme hizmetlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşsizlere gelir desteği sağlar.
B
Geçici işsizlerin işe dönüşünü kolaylaştırır.
C
Gizli işsizliğin çözümünde rol oynar.
D
Çalışma koşullarını iyileştirir.
E
Açık işler ve iş arayanların doğru karşılaşmalarına yardımcı olur.
13 numaralı soru için açıklama 
Bilgilendirme ve işe yerleştirme programları işsizler ve işverenlerin buluşması için bir araçtır. Bu sayede iş arama süreci kısalmış olur.
Soru 14

Türkiye’de aktif işgücü politikalarından sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ILO
B
TÜİK
C
İŞKUR
D
TEPAV
E
TEK
14 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de aktif işgücü politikalarından sorumlu olan kurum İŞKUR’dur.
Soru 15

İş yaratma programlarının ulusal işgücü piyasası politikalarındaki ağırlığının en fazla olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hollanda
B
Finlandiya
C
İngiltere
D
İspanya
E
Kanada
15 numaralı soru için açıklama 
İş yaratma programlarının ulusal işgücü piyasası politikalarındaki ağırlığının en fazla olduğu ülke Hollanda’dır.
SONUÇLAR
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x