Çalışma Ekonomisi 2 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Çalışma Ekonomisi 2 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Aynı yerleşim bölgesinde meslek değişimi
II. Farklı yerleşim bölgesinde aynı meslekte çalışma
III. Farklı yerleşim yerinde farklı meslekte çalışma
Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri “mobilite” tanımı içinde yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi göçün “göç eden kişi bakımından “sonuçlarından biri değildir?

A
Belirsizlik ve eksik bilgilenme
B
Köyde yaşama isteği
C
Gelir akımlarının zamanlaması
D
Eşlerin gelirleri
E
İş kayıpları nedeniyle ortaya çıkan ücret azalmaları
Soru 3

Neo-klasik ekonominin mikro teorisine göre göç ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Yabancı dil bilgisi göç olasılığını arttırır
B
Göç maliyetlerinin azalması göçü kolaylaştırır.
C
Ülkeler arası farklılıklar önemsizdir.
D
Bireysel fayda ve maliyet analizi önemlidir.
E
Bireyler rasyoneldir.
Soru 4

Bireylerin göç kararı verirken sadece kendi çıkarlarını değil ailelerinin de çıkarlarını düşündüklerini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlişkiler Ağı Teorisi
B
Seçkinlik Yaklaşımı
C
İkili İşgücü Piyasası Teorisi
D
Göç Sistemleri Teorisi
E
Göçün Yeni Ekonomi Teorisi
Soru 5

Göçmenlere yardım eden firmalar ve iş bulmaya aracılık eden kişi ve kurumlar gibi yapılar “İlişkiler Ağı Teorisi” kapsamında nasıl adlandırılmaktadır?

A
Göç Bürosu
B
Vize Merkezi
C
İş Bulma Kurumu
D
Göç Endüstrisi
E
Barınma Merkezi
Soru 6

Ashenfelter ve Johnson’un modelinde anlaşma ücreti aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşverenin kârını maksimize eden ücret düzeyi
B
İşçilerin kârını maksimize eden ücret düzeyi
C
İşçilerin maliyetlerini minimize eden ücret düzeyi
D
Grevin başında istenen ücret düzeyi
E
Piyasa ücret düzeyi
Soru 7

Aşağıdaki modellerden hangisi ‘pazarlık gücü’ kavramına dayanmaktadır?

A
Hicks’in Modeli
B
Ashenfelter ve Johnson’un Modeli
C
Cartter ve Marshall’ın Modeli
D
Chamberlain’in Modeli
E
Walton ve McKersie’nin Modeli
Soru 8

Aşağıdaki toplu pazarlık aşamalarından hangisi “psiko-sosyolojik aşama” olarak adlandırılır?

A
Tarafların belirlenmesi aşaması
B
Taleplerin belirlenmesi aşaması
C
Toplu görüşme aşaması
D
Toplu sözleşmenin düzenlenmesi aşaması
E
Uygulama sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi aşaması
Soru 9

İşverenin pazarlık gücü hesaplanırken ‘payda’ da yer alan değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendika ile anlaşmazlığın maliyeti
B
İşveren ile anlaşmazlığın maliyeti
C
Grev süresi
D
Sendikanın şartları üzerinde anlaşmanın maliyeti
E
İşverenin şartları üzerinde anlaşmanın maliyeti
Soru 10

Walton ve McKersie’ nin Modelinin açıklandığı şeklin yatay ekseninde aşağıdaki değişkenlerden hangisi bulunmaktadır?

A
Ücret
B
Anlaşma maliyeti
C
Anlaşmama maliyeti
D
İşveren kârı
E
İşveren faydası ve sendikal fayda
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x