Çalışma Ekonomisi 2 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Çalışma Ekonomisi 2 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sendikanın varlığının yönetimin gücünü törpüleyerek işçi haklarının daha da güçlenmesine yol açtığını savunan görüş kime/kimlere aittir?

A
Friedman
B
Freeman-Medoff
C
Schumpeter
D
Clark-Marshall
E
Pareto-Walras
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Freeman-Medoff modelinin sendikaların ücret etkisi üzerine yorumlarından birisi değildir?

A
Sendikaların ücret üzerinde etkili olduğuna ilişkin genel yargı doğrudur.
B
Ücret farklılıklarının boyutu işçiler, piyasalar ve zaman açısından değişiklik arzeder.
C
1980’lerden itibaren sendikalı-sendikasız ücret farklılığı artmaya başladı.
D
Piyasalar açısından sendikalı-sendikasız ücret farkı sendikanın tekel gücü ile işverenin ürün piyasasındaki gücüne bağlıdır.
E
İşçiler açısından sendikalı-sendikasız ücret farkı en iyi şekilde “ses”den kaynaklanan standart ücret politikasıyla anlaşılabilir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi FM modelinin bir görüşü değildir?

A
Sendikalar işgücü verimliliğini arttırır.
B
Sendikalar işten ayrılmaları arttırır.
C
Sendikalar firmaların etkinliğini arttırır.
D
Sendikalar yönetimin gücünü törpüleyerek çalışanların güçlenmesine yol açar.
E
İşyerinde eğitim giderlerinin azalmasına neden olur.
Soru 4

Sendikasız işçilerin gelecekte sendikalı bir iş bulmaları amacıyla işlerini bırakmaları ya da önceden sendikalı olup işsiz kalanların sendikasız sektörde çalışmaktansa bir süre işsiz kalmayı tercih etmeleri durumunda ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir?

A
Sendikal işsizlik
B
Sektörel işsizlik
C
Strüktürel işsizlik
D
Yapısal işsizlik
E
Bekleme işsizliği
Soru 5

Hyman’a göre, sendikaların en önemli iki ideal özelliği nedir?

A
Ekonomik çıkar örgütü ve toplumsal hareket olmaları
B
Sınıf temsilcisi ve siyasal örgüt olmaları
C
Organlarının seçime dayanması ve demokratik organizasyon olmaları
D
Yasal ve sürekliliği olan örgütler olmaları
E
İşçileri temsil etmeleri ve toplu pazarlığın tarafı olmaları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kamu istihdamındaki bir artışın nedeni olamaz?

A
Aktif istihdam politikalarının öne çıkması
B
Eğitim talebindeki artış
C
Nüfus artışı
D
Kentleşme oranının artması
E
Pasif istihdam politikalarını öne çıkması
Soru 7

Türkiye’de özel sektör ve kamu sektöründe ücretler ve sendikalaşma oranları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hem sendikalaşma oranları hem de ücretler özel sektörde daha yüksektir.
B
Hem sendikalaşma oranları hem de ücretler kamu sektöründe daha yüksektir.
C
Özel sektörde sendikalaşma oranları, kamu sektöründe ise ücretler daha yüksektir.
D
Kamu sektöründe sendikalaşma oranları, özel sektörde ise ücretler daha yüksektir.
E
Sendikalaşma oranları her iki sektörde aynı iken ücretler kamu sektöründe daha yüksektir.
Soru 8

Kamu harcamaları içerisinde transfer ödemelerinden emekli aylıklarının arttırılmasının aşağıdaki sektörlerden hangisinde daha çok istihdam artışı sağlaması beklenir?

A
Eğlence
B
Spor
C
Sağlık
D
Konut
E
Eğitim
Soru 9

I. Savunma
II. Adalet
III. Güvenlik
IV. Eğitim
V. Sağlık
Yukarıdaki hizmetlerden hangisi/hangileri yarı kamusal nitelikli hizmetlere örnektir?

A
I
B
II
C
III
D
II-III
E
IV-V
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kamu istihdam hizmeti faaliyetlerinden birisi değildir?

A
İş ve işçi bulma
B
Emek piyasası enformasyon sistemlerinin geliştirilmesi
C
Emek piyasasında düzenleyici etkinliklerin yönetimi
D
Toplu pazarlıkların yönetilmesi
E
Emek piyasası uyum programlarının geliştirilmesi
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x