Çalışma Ekonomisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Çalışma Ekonomisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tam rekabetçi emek piyasasında ilave işçinin istihdam edilmesi ile para birimi cinsinden toplumun sağladığı ekstra üretimi gösteren değere ne ad verilir?

A
Marjinal ürün geliri
B
Marjinal ürün değeri
C
Ortalama ürün değeri
D
Ortalama ürün geliri
E
Toplam ürün değeri
Soru 2

Türkiye Istatistik Kurumuna göre, aşağıdakilerden hangisi işgücüne dahil olmayanlar gruplamasına bir örnek değildir?

A
Lise mezuniyetinden sonra sürekli iş arayan ve çalışmaya hazır olan Ayşe Hanım
B
Evde temizlik işleriyle meşgul olması nedeniyle iş arayamayan ve çalışmaya hazır olmayan bir anne
C
Fındık toplama işinde çalıştığı için iş arayamayan ve çalışmaya hazır olmayan bir kız
D
Üniversitede okuduğu için iş aramayan ve çalışmaya hazır olmayan Ahmet Bey
E
Bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olan ve çalışmaya hazır olmayan emekli öğretmen Haşan Bey
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrisinin özelliklerinden biri değildir?

A
Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini sağlaması
B
Dış bükey olması
C
Doğrusal olması
D
Negatif eğimli olması
E
Kesişmemesi
Soru 4

Üretim faktörlerinden biri sabit tutulurken diğer faktörün miktarı artırıldığında toplam üründeki artışın bir noktadan sonra azalacağını ifade eden Iktisat Kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verimlilik Kanunu
B
Azalan Verimler Kanunu
C
King Kanunu
D
Kıtlık Kanunu
E
Üretim Kanunu
Soru 5

Tam rekabet koşullarında ücretlerin arz ve talebe göre belirleneceğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkin Ücret Teorisi
B
Ücret Fonu Teorisi
C
Marjinal Verimlilik Teorisi
D
Pazarlık ve Satın Alma Gücü Teorisi
E
Artık Değer Teorisi
Soru 6

Çalışanların fiziksel ve moral sağlıklarının onlara ödenen ücretlerle yakından ilişkili olduğunu ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlık ve Satın Alma Gücü Teorisi
B
Etkin Ücret Teorisi
C
Zımni Sözleşme Teorisi
D
içerdekiler - Dışardakiler Teorisi
E
Marjinal Verimlilik Teorisi
Soru 7

Tapscott’a göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinin özelliklerinden biri değildir?

A
Yeni ekonomide aracıların ön planda olması
B
Yeni ekonominin bilgi ekonomisi olması
C
Yeni ekonominin moleküler bir ekonomi olması
D
Yeni ekonominin yenilik temelli bir ekonomi olması
E
Yeni ekonominin küresel bir ekonomi olması
Soru 8

Genç insanların eğitim talebinin ve meslek seçiminin sınıfsal konumlarına göre şekillendiğini savunan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminist Düşünce
B
Beşeri Sermaye Düşüncesi
C
Eleme Düşüncesi
D
Radikal - Marksist Düşünce
E
Kurumcu iktisadi Düşünce
Soru 9

Kurumcu İktisat’a göre, aşağıdakilerden hangisi birincil piyasaların özelliklerinden biri değildir?

A
Formel iş bağlantısına sahip olması
B
Esnek çalışma saatlerinin hakim olması
C
istihdam biçiminin tam zamanlı olması
D
işlerin güvenceli olması
E
Sendikalı iş gücünün yaygın olması
Soru 10

I- Temel boyutlarından biri zorunlu eğitimdir.
II. Mesleki eğitim önemli unsurlardandır.
III. Toplumsal yararı vardır.
Beşeri sermaye yatırımı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Genel ücret düzeyinin yalnızca sermayenin büyümesi veya işçi sayısının azalmasıyla artabileceğini savunan iktisadi düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Malthus
B
K. Marx
C
J. S. Mili
D
A. Smith
E
D. Ricardo
Soru 12

I. Marjinal Verimlilik Teorisi
II. Etkin Ücret Teorisi
III. Pazarlık ve Satın Alma Gücü Teorisi
Yukarıdakilerden hangileri çağdaş ücret teorilerindendir?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Yalnızlll
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

I. Ücret ve gelir kaybı
II. işten atılma
III. Sendika tarafından cezalandırılma
Yukarıdakilerden hangileri sendika üyesi olmanın maliyetlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnızlll
D
Ive II
E
II ve III
Soru 14

Enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı kısaca nasıl ifade edilir?

A
MRPL
B
MPL
C
NAIRU
D
SPRC
E
LPRC
Soru 15

I. Kamu sektörü programları
II. insanların kendi işlerinde çalışmalarını sağlayan programlar
III. Ücret sübvansiyonları
Yukarıdakilerden hangileri iş yaratma programı sınıflandırmasında yer alır?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi pasif emek piyasası politikaları arasında sayılır?

A
Eğitim
B
istihdam sübvansiyonları
C
işsizlik sigortası
D
iş yaratma
E
Bilgilendirme ve işe yerleştirme
Soru 17


Doğal işsizlik oranı hipotezi ve Philips eğrisini gösteren yukarıdaki şekle göre, gerçekleşen işsizlik oranının doğal işsizlik oranına eşit olduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 18

Ücret pazarlığında, işverenin taviz verme eğilimi ile grevin beklenen süresi arasında doğru orantılı; sendikanın direnme eğilimi ile grevin süresi arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunduğunu ileri süren teori kime aittir?

A
Walton-Mc Kersie
B
Chamberlain
C
Dunlop
D
Cartter-Marshall
E
Hicks
Soru 19

Neoklasiklerin, sendikaların tekel gücüne sahip olduklarını ileri süren tekel yaklaşımı aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?

A
Sendikalar tekelleşme eğilimindedirler.
B
Sendikalar ücretleri rekabetçi düzeyin üstüne çıkarırlar.
C
Alıcı ve satıcılar piyasa hakkında tam bilgiye sahiptir.
D
Emek talebi sabittir.
E
Emek arzı sabittir.
Soru 20


J.R. Hicks'in toplu pazarlık modelinde, işverenin “fedakârlık eğrisi” olarak ifade edilen eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A
bc eğrisi
B
ac eğrisi
C
ae eğrisi
D
ad eğrisi
E
be eğrisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x