Çalışma İlişkileri Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Çalışma İlişkileri Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. işverenler
II. işçiler
III. Ücretsiz aile işçileri
IV. Köleler
Yukarıdakilerden hangileri günümüz toplumlarında işgücü içerisindeki ana statü kategor ileri ndendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 2

________ , Türkiye çalışma ilişkileri tarihinde toplu iş ilişkileri alanında dolaysız biçimde düzenleme yapan ilk hukuksal metindir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
1876 tarihli Kanun-u Esasi
B
1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu
C
1921 Anayasası
D
1924 Anayasası
E
1926 tarihli Borçlar Kanunu
Soru 3

I. Maden işçileri
II. Tarım işçileri
III. Vasıfsız işçiler
IV. Sanayi işçileri
Osmanlı İmparatorluğu’nda “amele” sözcüğü, yukarıdaki kategorilerden en cok hangileri için kullanılmaktaydı?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 4

________ ile Osmanlı imparatorluğu’nda çalışma sürelerine yönelik hukuksal sınırlama getirilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Mecelle
B
Cemiyetler Kanunu
C
Kanun-u Esasi
D
Tatil-i Eşgal Kanunu
E
Polis Nizâmı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi işgücü içerisindeki farklı statü kategorileri arasındaki, üretim sürecinden kaynaklanan ilişkilerdir?

A
Aile ilişkileri
B
Çalışma ilişkileri tarihi
C
Çalışma ilişkileri
D
İşçi örgütlenmeleri
E
Çalışan ilişkileri
Soru 6

I. Grev
II. Lokavt
III. Toplusözleşme
IV. Toplu pazarlık
Yukarıdakilerden hangileri işçiler ve işverenler açısından en önemli iş mücadelesi araçlarıdır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
1,11I ve IV
E
II, III ve IV
Soru 7

“Geçmiş, bizim için, bugünün ışığında anlaşılabilir ve bugünü tümüyle ancak geçmişin ışığında anlayabiliriz. İnsanın geçmiş toplumu anlamasını ve bugünün toplumuna daha çok egemen olmasını sağlamak, tarihin çifte işlevidir.” sözünün ait olduğu ünlü tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Febvre
B
Carr
C
Braudel
D
Bloch
E
Collingwood
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye çalışma ilişkileri tarihine ilişkin en uygun dönemleştirmelerden biri değildir?

A
1920-1946
B
1945-1950
C
1947-1960
D
1960-1980
E
1980 sonrası dönem
Soru 9

I. Grev
II. Sendikalar
III. Uzlaşma süreci
IV. Kıdem tazminatı
Yukarıdakilerden hangileri 1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu'nda düzenlenen konulardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 10

I. Grevler sonucunda işçiler önemli ücret artışları sağlamışlardır.
II. 1908 grevleri sonunda sadece hukuksal sonuçlar ortaya çıkmıştır.
III. Grevler sonunda farklı görüşler savunan çok sayıda siyasal parti kurulmuştur.
1908 grevlerinin sonuçları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

________ bireysel ve toplu iş ilişkilerine yönelik bütüncül düzenlemeleriyle çalışma ilişkileri alanında dönemin en önemli hukuksal metni olma niteliği taşımaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
1936 tarihli iş Kanunu
B
1926 tarihli Borçlar Kanunu
C
1924 tarihli Hafta Tatili Kanunu
D
1909 tarihli Cemiyetler Kanunu
E
1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu
Soru 12

I. Devletçi iktisat politikaları
II. Rejimin korunması kaygısı
III. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün etkileri
IV. işçi sendikalarının talepleri
Yukarıdakilerden hangileri 1936 tarihli İş Kanunu’nun çıkarılmasında etkili olan faktörler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 13

Türkiye’de sendika yasağı rejiminden sendika özgürlüğü rejimine ________ değişikliği ile geçilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
1925 tarihli Takrir-i Sükûn Kanunu
B
1936 tarihli iş Kanunu
C
1940 tarihli Milli Korunma Kanunu
D
1946 tarihli Cemiyetler Kanunu
E
1947 tarihli Sendikalar Kanunu
Soru 14

I. Çalışma sürelerinin günlük 8 saat olarak belirlenmesi
II. 18 yaşından küçüklerin maden ocakları dahilinde çalışmasının yasaklanması
III. Asgari ücretlerin belirlenmesi
IV. işçiler için amele koğuşları yaptırılması
V. Madenlerde zorunlu çalıştırma esasının benimsenmesi
Yukarıdakilerden hangileri, 1921 tarihli ve 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun’un düzenlemeleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve V
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 15

I. Gazeteci ve gemicilerin değişik tarihlerde kapsama alınması
II. Sanayileşme sürecinde işletme ölçeklerinde ortaya çıkan büyüme
III. Yasanın kapsamının değişik tarihlerde yapılan idari düzenlemelerle ve çıkarılan Teşmil Kararnamelerimle genişletilmesi
IV. Yargı yoluyla sağlanan genişlemeler
Yukarıdakilerden hangisi 1936 tarihli İş Kanunu kapsamına giren işçi sayısındaki artışları açıklayan durumlardandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 16

2 Dünya Savaşı döneminde yaşanan gelişmeler, ________ işçilerin sayısında büyük artışa neden oldu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
genç ve vasıfsız
B
kadın ve genç
C
kadın ve çocuk
D
çocuk ve genç
E
erkek ve çocuk
Soru 17

Cumhuriyetin başlangıç yıllarında sosyal güvenlik alanıyla ilgili düzenlemeler ________ 'nda çalışan ________ işçilerinden başladı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Ereğli Kömür Havzası - maden
B
Türkiye Şeker Fabrikaları - sanayi
C
Feshane Yünlü Dokuma Fabrikası - sanayi
D
Sümerbank Gemlik Suni ipek Fabrikası -sanayi
E
Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikası - sanayi
Soru 18

I. Asgari ücret belirlenmesi
II. iş ve işçi bulma hizmetlerinin sağlanması
III. ilk sigorta kanunlarının çıkarılması
IV. Çalışma yaşamına ilişkin çok sayıda yönetmeliğin çıkarılması
Yukarıdakilerden hangileri 1936 tarihli İş Kanunu’nun gelecekte yapılmasını öngördüğü düzenlemeler konusundaki en uygun bileşimlerdir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

I. 12 yaşından küçük çocukların maden ve sanayi işlerinde çalıştırılmamaları
II. Gece çalışmasının günde 8 saati geçememesi
III. Haftalık çalışma süresinin 48 saat olarak belirlenmesi
IV. Yeraltı işlerinde çalışanların günde 8 saatten fazla çalıştırılmamaları
Yukarıdakilerden hangileri 1930 tarihli
Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun düzenlemeleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 20

I. Kamu hizmetlerindeki artış
II. iktisadi büyüme ve sanayileşme
III. Değişen devlet ve yönetim anlayışı
IV. Sosyal kaygılar
Yukarıdakilerden hangileri Tek Parti Döneminde kamu kesimi istihdamındaki artışın nedenleri konusunda en uygun bileşimlerdir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...