Çalışma Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı

Çalışma Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Endüstri sonrası toplum sürecinde yükselişe geçen sosyal bilim paradigması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal fonksiyonalizm
B
Nicel araştırma
C
Ampirizm
D
Yorumlamacı yaklaşım
E
Pozitivizm
Soru 2

“Ahlak Kodu” oluşturulması fikri aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Simon
B
Marx
C
Weber
D
Comte
E
Dürkheim
Soru 3

Üretimde mikro-teknolojilerin kullanılmasını ve farklı tüketici tercihlerini ve beklentilerini dikkate alarak çok çeşitli üretim yapılmasına ne ad verilir?

A
Fordist üretim
B
Dikey uzmanlaşma
C
Yatay uzmanlaşma
D
Esnek uzmanlaşma
E
Yalın üretim
Soru 4

Stoksuz üretimin yapıldığı, çalışanların çoklu ve değişken görevler üstlendiği hızlı tedarik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek üretim
B
Fordist üretim
C
Seri üretim
D
Hat üretimi
E
Yalın üretim
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi erken dönem feminist yaklaşımlardan biri değildir?

A
Çok ırklı
B
Sosyalist
C
Marksist
D
Liberal
E
Radikal
Soru 6

Sosyolojinin tek bağımsız değişkenini “sınıf” olarak gören kuramcı kimdir?

A
Dürkheim
B
Turner
C
Comte
D
Taylor
E
ibn-i Haldun
Soru 7

Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümü için toplum içindeki her bireyin eşit haklara ve fırsatlardan tam olarak yararlanabilme hakkına sahip olması gerektiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonalist kuram
B
Çatışmacı kuram
C
Liberal feminist kuram
D
Radikal feminist kuram
E
Sosyalist feminist kuram
Soru 8

Toplumdaki farklı grupların refah, fırsatlar veya iktidar gibi değerli kaynaklara erişebilmeleri bakımından ele alınan ve bunların dağılımındaki dengesizlikleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoksunluk
B
Eşitsizlik
C
Yoksulluk
D
Esneklik
E
Zorunluluk
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Sosyalist Feminist Kuramın inceleme konuları arasında yer almaz?

A
Kapitalist gündelik yaşamda kadınların konumu
B
Eviçi emek ve bunun kapitalizme katkısı
C
Ev dışında ücretli çalışan kadınların üretim ilişkilerindeki konumu
D
Kadınlar ve sınıf arasındaki ilişki
E
Aile perspektifinde kadınların ideolojik anlamda toplumsallaşmadaki rolleri
Soru 10

Kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki farkı açıklayan kavrama ne ad verilir?

A
Refah değeri
B
Statü değeri
C
Artı değer
D
Ekonomik değer
E
Kültürel değer
Soru 11

Zümre sisteminde büyük ölçüde belirleyici olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprak
B
inanç
C
Makine
D
Su
E
Teknoloji
Soru 12

Mal, hizmet ve bilgi üretmek için gerçekleştirilen faaliyetlere ne ad verilir?

A
işgücü
B
Ekonomi
C
istihdam
D
Dayanışma
E
Çalışma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumunda çalışma hayatında öne çıkan değerlerden biri değildir?

A
Kadercilik
B
Dayanışma
C
Kanaatkârlık
D
Yakın çevre dışındakilere güven
E
Tevekkül
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de en fazla hayranlık duyulan mesleklerden biri değildir?

A
Askerlik
B
Hemşirelik
C
Madencilik
D
itfaiyecilik
E
Polislik
Soru 15

Bir mesleğin profesyonel bir statüye ulaşmak için geçirdiği tarihsel aşamalara odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonalist yaklaşım
B
Süreç yaklaşımı
C
Benzeşim yaklaşımı
D
Nicelik yaklaşımı
E
Çatışma yaklaşımı
Soru 16

I. Almanya
II. Amerika Birleşik Devletleri
III. İngiltere
Yukarıda belirtilen ülkelerden hangileri II. Dünya Savaşı sırasında kadın iş gücünden yararlanmaktan özellikle kaçınmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi endüstri sonrası toplumda çalışanın iş yeri aidiyetini zayıflatan sebeplerden biri değildir?

A
Anlık yaşama tutkusu
B
Esnek çalışma tarzları
C
Gelecek belirsizliği
D
Kariyer sürelerinin kısalması
E
iş güvencesinin varlığı
Soru 18

“Meslek” hangi dilden gelen bir kavramdır?

A
Türkçe
B
Fransızca
C
Arapça
D
Rusça
E
Çince
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın özelliklerinden biri değildir?

A
işte ihtilafın yerine, uyumun sağlanması
B
Her işçinin yönetime katılmasının sağlanması
C
işte gelişigüzel yöntemler yerine, bilimsel yöntemlerin uygulanması
D
Sınırlı üretim yerine, maksimum üretimin gerçekleştirilmesi
E
Her işçinin en üst verimlilik ve refah düzeyine geliştirilmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yeşil yakalı mesleklerden biri değildir?

A
içilebilir su uzmanlığı
B
Rüzgar enerjisi teknikerliği
C
Isı yalıtım uzmanlığı
D
Yiyecek hazırlama yardımcıları
E
Yenilenebilir enerji mühendisliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...