Çalışma Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı

Çalışma Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çalışmanın toplumda, toplumsal yapıda, toplumsal kurum ve gruplardaki etkilerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışma ekonomisi
B
Çalışma hukuku
C
Çalışma sosyolojisi
D
Çalışma psikolojisi
E
Çalışma etiği
Soru 2

Mekanik dayanışmaya bağlı toplumların özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
işbölümünün ilerlemesi
B
Ortak bilincin egemen olması
C
insanların birbirine karşılıklı bağımlı hale gelmesi
D
Toplumsal farklılaşmanın artması
E
Ekonomik çıkarların inançların yerini alması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Ulusal kültür
B
iş çevresi
C
Mali yapı
D
Ortaklar
E
Profesyonel kuruluşlar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Fordist üretimin özellikleri arasında yer alır?

A
Zaman egemenliği
B
Vasıflı çalışanlar
C
Esnek makineler
D
Standart üretim
E
Ürün farklılaşması
Soru 5

Toplumdaki farklı grupların refah, fırsatlar veya iktidar gibi değerli kaynaklara erişebilmesi açısından ele alınan ve bunların dağılımındaki dengesizliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zorunluluk
B
Feodalizm
C
Eşitsizlik
D
Zenginlik
E
Yoksulluk
Soru 6

Sınıflar altı kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş Batı ekonomilerinde de bu kesimlerin oranının arttığı bilinmektedir.
B
Sınıflar altı kavramı ile anlatılan gruplar arasında yoksulluk kronik bir biçim almıştır.
C
Emek piyasasına girme şansları bu gruplar için neredeyse yoktur.
D
1970 sonrasında klasik mavi yakalı işçi sınıfının değer kaybetmesinin bir sonucudur.
E
Sınıflar altı kavramı genellikle, üretim ilişkilerinde temsil edilemeyen kesimleri ifade eder.
Soru 7

Kadınların hem iş yerinde hem de evde çalışmak zorunda olmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cam tavan
B
Fazla mesai
C
Gizli vardiya
D
Cinsiyete bağlı iş gücü eşitsizliği
E
Çifte vardiya
Soru 8

Daha çok kadınların çalışma yaşamında yaşadıkları sorunları ve kariyer basamaklarında yükselselirken karşılaştıkları görülmeyen kariyer engellerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kast sistemi
B
Çifte vardiya
C
Cinsiyete bağlı işgücü eşitsizliği
D
Patriarka
E
Cam tavan sendromu
Soru 9

Kast sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Daha çok kapalı toplumsal sistemleri anlatır.
B
Kastlar arası yaşam koşullarının değişme olasılığı vardır.
C
Dini yapı sistemin yerleşikliğini güçlendirir.
D
Tanımlanmış roller, aynı zamanda karşılıklı yükümlülükleri içerir.
E
Doğuştan edinilmiş statüler, sistemin tamamını belirler.
Soru 10

Sosyolojinin tek bağımsız değişkenini “sınıf” olarak gören kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turner
B
Comte
C
Durkheim
D
Taylor
E
ibn-i Haldun
Soru 11

Ev ve aile perspektifinde, kadınların ideolojik anlamda toplumsallaşmasındaki rolünü inceleyen feminist kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyalist
B
Fonksiyonalist
C
Marksist
D
Çatışmacı
E
Radikal
Soru 12

Toplumsal cinsiyetin kültürel bir olgu olduğunu ve dil tarafından biçimlendirildiğini savunan feminist yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Materyalist
B
Marksist
C
Radikal
D
Yapısökümcü
E
Sosyalist
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Japonya’da hızla büyüyen mesleklerden biri değildir?

A
Satıcılar
B
Profesyonel işçiler
C
Memuriyet
D
Teknisyen işçiler
E
Maden işçileri
Soru 14

Mavi yakalı çalışanlara mal ve hizmet üretimleri karşılığında yapılan ödemeye ne ad verilir?

A
Ücret
B
Bahşiş
C
Artı değer
D
Maaş
E
Bonservis
Soru 15

Eskiden beri süregelen yaşam ve davranış alışkanlıklarını içeren, yeni ve farklı yaşam tarzlarının, çalışma alışkanlıklarının, değişikliklerin karşısında yer almayı da ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay hareketlilik
B
Gelenekçilik
C
Durağanlık
D
Rekabet
E
Zamansallık
Soru 16

Tarım ve endüstri toplumlarında küçük işletmelerde az sayıda insanın el emeğiyle üretimde bulunduğu ve kişisel ilişkilerin önemli olduğu üretim tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zanaatkârlık
B
Kitle üretimi
C
Fordist üretim
D
Postfordist üretim
E
Esnek üretim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi köye dayalı yaşamda çalışma hayatında öne çıkan değerlerden biri değildir?

A
Kanaatkârlık
B
Tevekkül
C
iş birliği
D
Akılcılık
E
Yakın çevreye güven
Soru 18

Freyer’e göre, endüstrileşmenin ikinci dalgası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benzin motoru çağı
B
Ulaştırma
C
Dokuma endüsrisi
D
Elektrik endüstrisi
E
Demir-çelik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın önemli niteliklerinden biri değildir?

A
Zamansal yapı
B
Toplumsal temas
C
Sabitlik
D
Etkinlik düzeyi
E
Para
Soru 20

Uluslararası standart meslek sınıflaması ISCO-08’e göre aşağıdakilerden hangisi hizmet ve satış elemanları sınıfında yer almaz?

A
Satışlar ile ilgili elemanlar
B
Montajcılar
C
Koruma hizmetleri veren elemanlar
D
Kişisel hizmetler veren elemanlar
E
Kişisel bakım hizmeti veren elemanlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...