Çalışma Sosyolojisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Çalışma Sosyolojisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın kuraldışı iş bölümüne örnektir?

A
Kişinin yalnızlaşması
B
Bürokratik çatışmalar
C
Emek ile sermaye çatışması
D
Teknolojinin artması
E
Gelir düzeyinin artması
Soru 2

Araştırılan konuyla ilgili örneklem grubundaki kişilerle yüz yüze sözlü olarak yapılan veri toplama süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözlem
B
Deney
C
Yarı-deney
D
Literatür tarama
E
Mülakat
Soru 3

Çalışmanın toplumda, toplumsal yapıda, toplumsal kurum ve gruplardaki etkilerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışma psikolojisi
B
Çalışma ekonomisi
C
Çalışma sosyolojisi
D
Çalışma etiği
E
Çalışma hukuku
Soru 4

Mekanik dayanışmaya bağlı toplumların özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik çıkarların inançların yerini alması
B
Ortak bilincin egemen olması
C
işbölümünün ilerlemesi
D
Toplumsal farklılaşmanın artması
E
insanların birbirine karşılıklı bağımlı hale gelmesi
Soru 5

Ağ toplumunun yarattığı fırsatlardan yararlanabilen ve sermaye sahipleri ile arasındaki önem farklılıklarını ortadan kaldıran çalışanlar grubuna ne ad verilir?

A
Ağ teorisi
B
Sistem teorisi
C
Kültürel sosyoloji
D
Enformasyonel emek
E
iktisat sosyolojisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Profesyonel kuruluşlar
B
Ulusal kültür
C
Ekonomik yapı
D
iş çevresi
E
Ortaklar
Soru 7

Önceden yapılan bir hizmet akdi uyarınca, işçinin işveren tarafından çağrıldığında işyerine gelerek çalışmasına ne ad verilir?

A
iş paylaşımı
B
Çağrı üzerine çalışma
C
Esnek çalışma saatleri
D
Tele çalışma
E
Kısmi süreli çalışma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kurland ve Bailey'e göre tele çalışma biçimlerinden biri değildir?

A
Evde tele çalışma
B
Komşu büro
C
Çevre büro
D
Uydu büro
E
Mobil çalışma
Soru 9

Daha çok kadınların çalışma yaşamında yaşadıkları sorunları ve kariyer basamaklarında yükselselirken karşılaştıkları görülmeyen kariyer engellerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cam tavan sendromu
B
Cinsiyete bağlı işgücü eşitsizliği
C
Çifte vardiya
D
Kast sistemi
E
Patriarka
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi erken dönem feminist yaklaşımlardan biri değildir?

A
Radikal
B
Sosyalist
C
Marksist
D
Liberal
E
Çok ırklı
Soru 11

Kadınların hem iş yerinde hem de evde çalışmak zorunda olmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çifte vardiya
B
Fazla mesai
C
Gizli vardiya
D
Cam tavan
E
Cinsiyete bağlı iş gücü eşitsizliği
Soru 12

Kast sisteminin sosyolojik olarak en net biçimi aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmektedir?

A
İngiltere
B
Japonya
C
Mısır
D
Fransa
E
Hindistan
Soru 13

Toplumsal tabakalaşma üzerine geliştirilen kuramların ilk döneminde hangi problem üzerinde durulmuştur?

A
Karşılaştırma
B
Tanımlama
C
Sentezleme
D
Açıklama
E
Yorumlama
Soru 14

Kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki farkı açıklayan kavrama ne ad verilir?

A
Refah değeri
B
Statü değeri
C
Kültürel değer
D
Artı değer
E
Ekonomik değer
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi endüstri sonrası toplumda çalışanın iş yeri aidiyetini zayıflatan sebeplerden biri değildir?

A
iş güvencesinin varlığı
B
Kariyer sürelerinin kısalması
C
Esnek çalışma tarzları
D
Gelecek belirsizliği
E
Anlık yaşama tutkusu
Soru 16

Uluslararası standart meslek sınıflaması ISCO-08’e göre aşağıdakilerden hangisi hizmet ve satış elemanları sınıfında yer almaz?

A
Kişisel bakım hizmeti veren elemanlar
B
Kişisel hizmetler veren elemanlar
C
Satışlar ile ilgili elemanlar
D
Montajcılar
E
Koruma hizmetleri veren elemanlar
Soru 17

Bir mesleğin profesyonel bir statüye ulaşmak için geçirdiği tarihsel aşamalara odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışma yaklaşımı
B
Benzeşim yaklaşımı
C
Fonksiyonalist yaklaşım
D
Nicelik yaklaşımı
E
Süreç yaklaşımı
Soru 18

Mavi yakalı çalışanlara mal ve hizmet üretimleri karşılığında yapılan ödemeye ne ad verilir?

A
Maaş
B
Ücret
C
Bahşiş
D
Artı değer
E
Bonservis
Soru 19

Freyer’e göre, endüstrileşmenin ikinci dalgası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulaştırma
B
Benzin motoru çağı
C
Elektrik endüstrisi
D
Demir-çelik
E
Dokuma endüsrisi
Soru 20

Mal, hizmet ve bilgi üretmek için gerçekleştirilen faaliyetlere ne ad verilir?

A
Çalışma
B
istihdam
C
işgücü
D
Dayanışma
E
Ekonomi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...