Çalışma Sosyolojisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Çalışma Sosyolojisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çalışma sosyolojisinin konularından biri olan “çalışma yaşamında cinsiyet” konusunda aşağıdaki konulardan hangisi çalışma sosyolojisinin inceleme alanı dışında kalır?

A
Toplumsal arka planın ekonomik büyümedeki etkisi
B
Çalışma yaşamında cinsiyet politikalarının yeri
C
Cinsiyet politikalarının tarihi dönüşümü
D
Cinsiyet politikalarının değişimini sağlayan etkenler
E
Cinsiyete göre çalışmanın kazandığı anlam
Soru 2

Araştırma yapılacak konuyla ilgili, o konu hakkında bilgi toplamak için ana kütleyi temsil ettiği kabul edilen sayıda veriyi içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temsiliyet
B
Korelasyon
C
Varsayım
D
Değişken
E
Örneklem
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın kuraldışı iş bölümüne örnektir?

A
Emek ile sermaye çatışması
B
Bürokratik çatışmalar
C
Kişinin yalnızlaşması
D
Teknolojinin artması
E
Gelir düzeyinin artması
Soru 4

Araştırmanın hipotezlerini sınamak için, birincil kaynaklardan veri toplamayı amaçlayan, sorulardan oluşmuş metin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monografi
B
Kuram
C
Anket
D
Literatür
E
Gözlem
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx’a göre kapitalistlerle emekçiler arasında yer alan gruplardan biri değildir?

A
Tüccarlar
B
Yeni işçiler
C
Küçük burjuvalar
D
Çiftçiler
E
Sanatkarlar
Soru 6

Mülkiyet ve mülksüzlük temelinde yaptığı sınıflamayı pozitif ve negatif ayrıcalıklı sınıflar şeklinde iki alt kategoriye ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lenski
B
Giddens
C
Marx
D
Durkheim
E
Weber
Soru 7

Örgütsüz kapitalizm yaklaşımının temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek üretim modelleri çalışan refahını kendisi düzenleyecek aşamaya gelmiştir. Bu nedenle kolektif temsile ihtiyaç kalmamıştır.
B
Sendikalara üyelik anlam değiştirmektedir.
C
Merkezi toplum modelleri yerine daha demokratik kurumlar gelişmeye başlamıştır.
D
Daha önce kapitalist gelişmeyi düzenleyen örgütlenmiş unsurların gücü azalmaktadır.
E
Çalışan hakları çağdaş dünyada oldukça fazla gelişmiştir bu yüzden, koruyucu örgütlere ihtiyaç yoktur.
Soru 8

Ağ toplumunun yarattığı fırsatlardan yararlanabilen ve sermaye sahipleri ile arasındaki önem farklılıklarını ortadan kaldıran çalışanlar grubuna ne ad verilir?

A
Kültürel sosyoloji
B
iktisat sosyolojisi
C
Ağ teorisi
D
Enformasyonel emek
E
Sistem teorisi
Soru 9

Önceden yapılan bir hizmet akdi uyarınca, işçinin işveren tarafından çağrıldığında işyerine gelerek çalışmasına ne ad verilir?

A
iş paylaşımı
B
Çağrı üzerine çalışma
C
Esnek çalışma saatleri
D
Tele çalışma
E
Kısmi süreli çalışma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Post-Fordist üretim biçimine özgüdür?

A
Vasıfsız çalışanlar
B
Zaman standartları
C
Dikey iş entegrasyonu
D
Bant üretimi
E
Makine temposuna uygunluk
Soru 11

Çalışma sosyolojisinin gelişme aşamalarının İkincisi olan ara dönem aşağıdaki disiplinlerden hangisinin etkisi altında kalmıştır?

A
iktisat
B
Sosyal psikoloji
C
Antropoloji
D
Tarih
E
işletme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Kurland ve Bailey'e göre tele çalışma biçimlerinden biri değildir?

A
Evde tele çalışma
B
Mobil çalışma
C
Çevre büro
D
Uydu büro
E
Komşu büro
Soru 13

Kadınların hem iş yerinde hem de evde çalışmak zorunda olmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çifte vardiya
B
Fazla mesai
C
Gizli vardiya
D
Cam tavan
E
Cinsiyete bağlı iş gücü eşitsizliği
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi erken dönem feminist yaklaşımlardan biri değildir?

A
Radikal
B
Liberal
C
Sosyalist
D
Marksist
E
Çok ırklı
Soru 15

Kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki farkı açıklayan kavrama ne ad verilir?

A
Ekonomik değer
B
Statü değeri
C
Refah değeri
D
Artı değer
E
Kültürel değer
Soru 16

Kast sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğuştan edinilmiş statüler, sistemin tamamını belirler.
B
Tanımlanmış roller, aynı zamanda karşılıklı yükümlülükleri içerir.
C
Dini yapı sistemin yerleşikliğini güçlendirir.
D
Daha çok kapalı toplumsal sistemleri anlatır.
E
Kastlar arası yaşam koşullarının değişme olasılığı vardır.
Soru 17

Uluslararası standart meslek sınıflaması ISCO-08’e göre aşağıdakilerden hangisi hizmet ve satış elemanları sınıfında yer almaz?

A
Montajcılar
B
Kişisel hizmetler veren elemanlar
C
Satışlar ile ilgili elemanlar
D
Kişisel bakım hizmeti veren elemanlar
E
Koruma hizmetleri veren elemanlar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın özelliklerinden biri değildir?

A
Sınırlı üretim yerine, maksimum üretimin gerçekleştirilmesi
B
Her işçinin en üst verimlilik ve refah düzeyine geliştirilmesi
C
Her işçinin yönetime katılmasının sağlanması
D
işte ihtilafın yerine, uyumun sağlanması
E
işte gelişigüzel yöntemler yerine, bilimsel yöntemlerin uygulanması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yeşil yakalı mesleklerden biri değildir?

A
Yenilenebilir enerji mühendisliği
B
Yiyecek hazırlama yardımcıları
C
içilebilir su uzmanlığı
D
Rüzgar enerjisi teknikerliği
E
Isı yalıtım uzmanlığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi köye dayalı yaşamda çalışma hayatında öne çıkan değerlerden biri değildir?

A
Kadercilik
B
Dayanışma
C
Kanaatkârlık
D
Hedonizm
E
Tevekkül
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...