Çevre Sorunları ve Politikaları 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Çevre Sorunları ve Politikaları 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndan Avrupa Birliği’ne geçişi simgeleyen ve çevre politikasının kapsamlı olarak ele alındığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Londra Antlaşması
B
Paris Antlaşması
C
Avrupa Tek Senedi
D
Maastricht Antlaşması
E
Stockholm Antlaşması
Soru 2

Ekoloji biliminin bağımsız bir bilim dalı olarak gelişmesini sağlayan, yaptığı bilimsel araştırmalar ve çalışmalar ile ekoloji biliminin kurucusu olarak görülen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Galileo Galilei
B
Ersnt Haeckel
C
Stephen Hawking
D
Marie Curie
E
Blaise Pascal
Soru 3

Sivil toplum kuruluşları ve çevre meslek örgütlerinin çevre politikaları ile ilgili çalışmaları, ulusal düzeyde aşağıdakilerden hangisinin hayata geçmesi açısından büyük önem taşır?

A
Katma değer yaratmanın
B
Çağdaş sanayileşmenin
C
Katılımcı demokrasinin
D
Ekonomik sorunların çözümünün
E
işsizliğin azalmasının
Soru 4

İnsanoğlu tarafından atmosfere salman bazı gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına ne ad verilir?

A
Isıl genleşme
B
Küresel ısınma
C
Sediment yükü
D
Smog etkisi
E
Füzyon etkisi katmanı
Soru 5

Atmosferin en soğuk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratosfer
B
Troposfer
C
Mezosfer
D
Termosfer
E
Biyosfer
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çevre hukukunun temel niteliklerinden biri değildir?

A
Sınırlayıcılık
B
Disiplinler arası olma
C
Karma hukuk dalı olma
D
Devingenlik
E
Dar kapsamlılık
Soru 7

Türkiye’de çevre sorunlarına yönelik politikaları belirleme yönünde ilk adımların atıldığı beş yıllık kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci
B
ikinci
C
Üçüncü
D
Dördüncü
E
Beşinci
Soru 8

İstenmeyen otlara karşı kullanılan kimyasal maddelere ne ad verilir?

A
Herbisit
B
Oksit
C
insektisit
D
Pirosit
E
Fungisit
Soru 9

Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına ne ad verilir?

A
Geri kazanım
B
Yeniden kullanım
C
Enerji kazanımı
D
Kaynak koruma
E
Geri dönüşüm
Soru 10

I. Kabahatler Kanunu
II. Kıyı Kanunu
III. Maden Kanunu
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de çevre yönetimi ile ilgili kanunlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

1972 yılında yayınlanan “Büyümenin Sınırları” adlı raporu hazırlatan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeşilbarış Örgütü
B
Birleşmiş Milletler
C
Dünya Doğal Yaşam Fonu
D
Roma Kulübü
E
Avrupa Birliği
Soru 12

“Çevre hakkı” kavramının uluslararası ortamda ilk kez gündeme geldiği yıl ve konferans aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
1972, Birleşmiş Milletler Çevre ve insan Konferansı
B
1991, Avrupa Birliği Maastricht Konferansı
C
1992, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı
D
2002, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı
E
2011, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetimi bileşenlerinden biri değildir?

A
Tahminler
B
Yapılar
C
Ölçekler
D
Araçlar
E
işlevler
Soru 14

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin imzaya açıldığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
1972 Stockholm Konferansı
B
1976 Vancouver Konferansı
C
1992 Rio Konferansı
D
1998 Cardiff Konferansı
E
2011 Durban Konferansı
Soru 15

Çevre felsefesi bağlamında, doğaya saygı ve gelecek kuşaklara yönelik sorumluluk duygusunu geliştirmek için yeni bir çözüm yolu olarak öne çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışsallık
B
Kirleten öder
C
Profitpolis
D
Çevre etiği
E
Yönetişim
Soru 16

I. iklim değişikliği
II. Ozon tabakasının delinmesi
III. Doğal varlıkların yok edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri dünyanın ve doğal yaşam ortamlarının karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlar arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Akarsuların içerdiği katı madde miktarına ne ad verilir?

A
Aerosol
B
Smog
C
Derişim
D
Sediment yükü
E
Granül
Soru 18

Ortak amaçları gerçekleştirmek için işbirliği eden kişi kümelerinin eylemleri ve bu eylem süreçlerinin bütününe ne ad verilir?

A
Yönetim
B
Üretim
C
Eğitim
D
Çevreleme
E
Mevzuat
Soru 19

İnsan haklarının tarihsel evrimine ve hakların gelişim sürecine göre “çevre hakkı” aşağıdaki hangi sınıflandırma içinde yer alır?

A
Sosyal ve kültürel haklar
B
ikinci kuşak haklar
C
Birinci kuşak insan hakları
D
Temel özgürlükler ve kişisel haklar
E
Dayanışma hakları
Soru 20

Nükleer santrallerde kullanılan yakıtlara uygulanan bertaraf işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzenli depolama alanlarına gönderilmesi
B
Soğuma havuzlarında bekletildikten sonra camlaştırılarak ara depolamaya gönderilmesi
C
Kalın varillere doldurularak toprağa gömülmesi
D
Reaktör tabanında biriktirilmesi
E
Bidonlara doldurulup tehlikeli atık toplama bölgelerine gönderilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...