Çevre Sorunları ve Politikaları 2017-2018 Vize Sınavı

Çevre Sorunları ve Politikaları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kyoto Protokolü ile toplam şahmına sınırlama getirilen gazlardan biri değildir?

A
Argon
B
Metan
C
Diazot monoksit
D
Perflorokarbonlar
E
Kükürt hekzaflorür
Soru 2

Atmosfer bilimcilerine göre aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliğinin, küresel ısınmaya bağlı işaretlerinden biri değildir?

A
Yüksek dağlardaki kar örtüsünün azalması
B
Ağaçlardaki yaş halkalarının daha hızlı büyüme göstermesi
C
Deniz suyu seviyesinin alçalması
D
Bitki ve balık türlerinin göç etmesi
E
Havadaki kirleticilere karşı hassas kuş türlerinin azalması
Soru 3

En etkili sera gazı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azot
B
Ozon
C
Su buharı
D
Metan
E
Karbondioksit
Soru 4

Sanayi devrimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Makineleşme, belirgin özellikleri arasında yer alır.
B
Emek ve sermaye kavramlarını ortaya çıkarmıştır.
C
Uygarlık ve insanlık tarihindeki ilk önemli kırılma noktasıdır.
D
Enerji yoğun teknolojileri ortaya çıkarmıştır.
E
Siyasal, toplumsal ve ekonomik yönleri olan birçok değişimi tetiklemiştir.
Soru 5

İnsanın çeşitli kaynakları, bilim ve teknolojiyi kullanarak oluşturduğu, belli bir gelişmişliğin ürünü olan ve tamamen insan elinden çıkmış yaşam ortamlarına ne ad verilir?

A
Doğal çevre
B
Toplumsal çevre
C
Fiziksel çevre
D
Tarihsel çevre
E
Yapay çevre
Soru 6

Zararlı böcek ve haşerelere karşı kullanılan kimyasal maddelere ne ad verilir?

A
insektisit
B
Herbisit
C
Fungisit
D
Nematisit
E
Mollusit
Soru 7

1970’lerin başında, Roma Kulübü olarak bilinen sanayi ve iş çevreleri tarafından hazırlatılan, değişik alanlardan bilim insanlarının katkıları ile ortaya çıkan ve sonuçları itibarı ile sanayileşme, kentleşme ve tüketim üzerine kaygıları dile getiren, doğal çevrenin bir kriz ile karşı karşıya olduğunu belirleyen rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlı Kalkınma
B
iklim Değişikliği
C
Dünyanın Geleceği
D
Çevre ve Gelecek
E
Büyümenin Sınırları
Soru 8

Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne ad verilir?

A
Ötrofikasyon
B
Erozyon
C
Işıma
D
Derişim
E
Korozyon
Soru 9

Enerji ve besin giriş çıkışının sürekli olduğu, karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan canlılar ile cansız maddelerin bulunduğu herhangi bir doğa parçasına ne ad verilir?

A
Smog
B
Ekosistem
C
Mekân
D
Biyosfer
E
Yeryüzü
Soru 10

Yağmur ormanlarının yok edildiği bölgelerde görülen iklimsel koşulların değişmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Aşağı yönü gösteren oklar azalışı, yukarı yönü gösteren oklar artışı ifade etmektedir.)

A
Yağış ↑ / Buharlaşma ↓, / Sıcaklık ↓,
B
Yağış ↑ / Buharlaşma ↓, / Sıcaklık ↑
C
Yağış ↓, / Buharlaşma ↑ / Sıcaklık ↑
D
Yağış ↓, / Buharlaşma ↓, / Sıcaklık ↑
E
Yağış ↓, / Buharlaşma ↓, / Sıcaklık ↓,
Soru 11

Kişi başına su varlığı kaç m3’ten az olan ülkeler “Su Fakiri” olarak kabul edilir?

A
1.000
B
2.000
C
5.000
D
7.000
E
10.000
Soru 12

Hafif ışınetkin atomların birleşerek daha ağır atomları oluşturmasına ne ad verilir?

A
Partikül
B
Fizyon
C
Füzyon
D
Sedimentyükü
E
Aerosol
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Temel Kalkınma Mekanizması’nda öncelikli olan proje konularından biri değildir?

A
Enerji verimliliği
B
Ötrofikasyonun engellenmesi
C
Ormanlaştırma
D
Fosil yakıtların geri dönüşümü
E
Yenilenebilir enerjilerin kullanımı
Soru 14

Ticari, mali ve sanayi faaliyetlerin giderek daha büyük ölçüde ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılması ve bunun uzantısı olarak da küresel, ekonomik ve siyasal yaşamın ulusal çapı aşan düzenlemelerle yönetilmesine ne ad verilir?

A
Küreselleşme
B
Çevreleme
C
Kapitalizm
D
irredentizm
E
Strasserizm
Soru 15

Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tanımlayan ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
PM
B
ppm
C
pT
D
pm
E
PH
Soru 16

Katı atıkların rastgele dökülerek yer altı ve yüzey su kirliliği, toprak kirliliği, patlama ve yangın tehlikesi başta olmak üzere görüntü kirliliği, toz ve kötü koku yayılması gibi birçok çevresel soruna yol açan depolama yöntemine ne ad verilir?

A
Seri depolama
B
Yığın depolama
C
Kitle depolama
D
Vahşi depolama
E
Yığma depolama
Soru 17

Kırsal alanlarda en yaygın yer altı suyu kirleticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sülfat
B
Fitalat
C
Kükürt dioksit
D
Nitrat
E
Hidrokarbon
Soru 18

Yeryüzüne en yakın atmosfer tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratosfer
B
Mezosfer
C
Troposfer
D
Termosfer
E
Biyosfer
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik kirliliğin yayılmasına neden olan doğal kaynaklardan biridir?

A
Radyo
B
Kablosuz telefon
C
Televizyon
D
Yıldırım
E
Elektrikli süpürge
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...