Çevre Sorunları ve Politikaları 2018-2019 Final Sınavı

Çevre Sorunları ve Politikaları 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanlık tarihindeki ilk önemli eşik olan ve ateş ile basit alet kullanımının öne çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kent Devrimi
B
Tarım Devrimi
C
Demir Devrimi
D
Tunç Devrimi
E
Sanayi Devrimi
Soru 2

Kişi başına su varlığı kaç m3’ten az olan ülkeler “Su Fakiri” olarak kabul edilir?

A
1.000
B
2.000
C
5.000
D
7.000
E
10.000
Soru 3

Konut ve iş yerlerinden ortaya çıkan ve tehlikeli olmayan atıklar olarak tanımlanan atık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bitkisel atık yağlar
B
Ambalaj atıkları
C
Atık piller ve akümülatörler
D
Evsel atıklar
E
Tıbbi atıklar
Soru 4

I. Atık taşıt lastiklerinin işlendikten sonra yol asfalt malzemesi olarak kullanılması
II. Atık plastiklerden tekrar plastik ürünler elde edilmesi
III. Cam şişedeki bir sütün tüketilmesinden sonra şişenin temizlenmesi ve tekrar aynı amaç için kullanılması
Yukarıdakilerden hangileri geri dönüşüme örnektir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Boru Sonu Yaklaşımı olarak da bilinen çevre politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kirleten öder
B
Kirlilik önleme
C
Önleyicilik
D
Ön tahmin
E
Sürdürülebilir kalkınma
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'e bağlı uzmanlık kuruluşlarından biridir?

A
Avrupa Birliği
B
Avrupa Konseyi
C
Dünya Sağlık Örgütü
D
Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü
E
Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Bölgesi
Soru 7

Çevre sorunlarına uluslararası ortamda önem ve öncelik katan en önemli özellikler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kalkınma ve toplumsallaşma
B
Küresel olması ve karşılıklı bağımlılık
C
Çevresel görüş ve ekonomik kriz
D
Nükleer denemeler ve atık sorunu
E
iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi sonunda ortaya çıkan Uygulama Planı belgesinin kapsadığı konulardan biri değildir?

A
Sürdürülebilir olmayan tüketim ve üretim kalıplarının değiştirilmesi
B
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın doğal kaynak temelinin korunması ve yönetilmesi
C
Sağlıklı çevre koşullarının artırılması
D
Yoksullukla mücadele edilmesi
E
Tarım alanlarının kontrolsüz kullanımın engellenmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi içerik yönünden çevre politikaları kapsamında yer alır?

A
Düzeltimci politikalar
B
Onarımcı politikalar
C
Önleyici politikalar
D
Planlı kalkınma politikaları
E
Ekoloji politikaları
Soru 10

Çevreyi kirletenlerin, maliyetini karşılama gereği duymadıkları zararlı sonuçlara ekonomi uzmanlarının verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kirleten öder
B
Dışsallık
C
Boru sonu
D
Eksi değer
E
Çevre sorumsuzluğu
Soru 11

Bir ülkenin çevre konusundaki ve çevre sorunları alanındaki çözüm arayışlarına yönelik tercih ve hedeflerinin belirlenmesine ne ad verilir?

A
Gelişme
B
Sürdürülebilirlik
C
Eko-etkenlik
D
Çevre politikası
E
Sürdürülebilir kalkınma
Soru 12

Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndan Avrupa Birliği’ne geçişi simgeleyen ve çevre politikasının kapsamlı olarak ele alındığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Tek Senedi
B
Paris Antlaşması
C
Stockholm Antlaşması
D
Londra Antlaşması
E
Maastricht Antlaşması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetiminin, çevre politikalarına ve çevresel planlamaya temel oluşturan ilkelerinden biri değildir?

A
Sıkı para politikası
B
Kirlilik önleme
C
Halk için çevre eğitimi
D
Doğal varlıkların korunması ve geliştirilmesi
E
Kaynak kullanımının azaltılması
Soru 14

I. Devingenlik
II. Sınırlayıcılık
III. Karma hukuk dalı olma
Yukarıdakilerden hangileri çevre hukukunun temel nitelikleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Uluslararası alanda, çevre hakkının dile getirildiği ilk toplantı ________ olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı
B
Bruntland+20 Konferansı
C
Büyümenin Sınırları Konferansı
D
Birleşmiş Milletler Çevre ve insan Konferansı
E
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı
Soru 16

Karel Vasak’a göre çevre hakkının yer aldığı haklar sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel özgürlükler
B
Dayanışma hakları
C
Kişi hakları ve siyasal haklar
D
Birinci kuşak haklar
E
Ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar
Soru 17

Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanun
B
Yasama
C
Yönetmelik
D
Mevzuat
E
Genelge
Soru 18

1913 yılında doğal manzaraların korunması ile ilgili yapılan konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lizbon Konferansı
B
Viyana Konferansı
C
Bern Konferansı
D
Glasgovv Konferansı
E
Madrid Konferansı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetimi araçlarından biri değildir?

A
Planlama
B
Sağlık etki değerlendirmesi
C
Varlık ve nesnelerin yönetimi
D
Kalite yönetim sistemleri
E
Çevresel etki değerlendirmesi
Soru 20

Ortak amaçları gerçekleştirmek için işbirliği eden kişi kümelerinin eylemleri ve bu eylem süreçlerinin bütününe ne ad verilir?

A
Mevzuat
B
Eğitim
C
Üretim
D
Çevreleme
E
Yönetim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...