Çevre Sorunları ve Politikaları 2018-2019 Vize Sınavı

Çevre Sorunları ve Politikaları 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. insanlar
II. Bitki örtüsü
III. iklim
Yukarıdakilerden hangileri çevrenin abiyotik unsurlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Ortaya koyduğu toprak etiği kavramı ile birlikte insanın sadece ekosistemin bir parçası olduğunu vurgulayan çevre bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leopold
B
Carson
C
Chadwick
D
Semmelweis
E
Pasteur
Soru 3

I. Enfeksiyöz atıklar
II. Patolojik atıklar
III. Kesici delici atıklar
Yukarıdakilerden hangileri tıbbi atıklar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekoloji
B
Epistemoloji
C
Biyoteknoloji
D
Entemoloji
E
Fitopatoloji
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 2007 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayınlanan Bruntland+20 raporunun ekolojik krize ilişkin tespitlerinden biri değildir?

A
Çevre kirliliğinin, tüm hastalıkların dörtte birinin nedeni konumunda olduğu
B
Antarktika üzerindeki ozon tabakasının incelmesi sorununun devam ettiği
C
Kuraklığın, Akdeniz havzasında, Güney Afrika'da ve Güney Asya'nın bazı bölgelerinde daha şiddetli ve uzun dönemli gözlendiği
D
Kıyı ve deniz ekosistemlerinin diğer ekosistemlerden daha az zarar görmekte olduğu
E
iç ve dış ortam hava kirliliğinden 2 milyondan fazla insanın erken ölümünün beklendiği
Soru 6

insanın, belirli bir dönemde bulunduğu fiziksel çevre içinde oluşturduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik ilişkilerin tümü ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yapay çevre
B
fiziksel çevre
C
ulusal çevre
D
toplumsal çevre
E
doğal çevre
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında Rio de Janerio'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında ortaya çıkan temel belgelerden biri değildir?

A
Orman ilkeleri
B
Rio Bildirgesi
C
Büyümenin Sınırları
D
Gündem 21
E
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
Soru 8

Su kaynaklarında bulunan azot ve fosfor artışına bağlı olarak, bunları besin maddesi olarak kullanan alglerin hızla çoğalması ve bu bitkilerin ölmesiyle oluşan organik atıkların sudaki mikro canlı faaliyetlerini artırması olayına ne ad verilir?

A
Ötrofikasyon
B
Korozyon
C
Difüzyon
D
Fizyon
E
Füzyon
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun şiddetini belirleyen unsurlardan biri değildir?

A
iklim etmenleri
B
Arazi eğimi
C
Bitki örtüsüne yapılan müdahaleler
D
Yıllık yağış miktarı
E
Sediment yükü
Soru 10

Herbisif'in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zararlı böcek ve haşerelere karşı kullanılan kimyasal maddelerdir.
B
istenmeyen otlara karşı kullanılan kimyasal maddelerdir.
C
Belirli miktar çözeltide veya çözücüde çözünmüş olarak bulunan madde miktarıdır.
D
Herhangi bir karışımda toplam madde miktarının milyonda bir birimlik kısmıdır.
E
Metallerin bulundukları ortamla tepkimeye girip aşınmaları durumudur.
Soru 11

__________, yeryüzüne en yakın, içinde yaşadığımız tabakadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Stratosfer
B
Termosfer
C
T roposfer
D
Mezosfer
E
Biyosfer
Soru 12

Nükleer enerjiden kaynaklanan en büyük atık sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Işınetkin atıklar
B
Smog atıklar
C
Aşındırıcı atıklar
D
Aerosol atıklar
E
Arsenikli atıklar
Soru 13

Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına ne ad verilir?

A
Kaynak koruma
B
Geri dönüşüm
C
Geri kazanım
D
Enerji kazanımı
E
Yeniden kullanım
Soru 14

1956 yılında İngiltere'de yaşanan reaktör kazası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Chalk River
B
Three Mile Island
C
Çernobil
D
Fukuşima
E
Windscale
Soru 15

I. Amfizem
II. Alzheimer
III. Parkinson
Yukarıdakilerden hangileri elektromanyetik kirliliğinin, insanlarda görülme olasılığını artırdığı hastalıklardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın yaşam alanları üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A
Mercan resiflerinin sıcaklık değişimlerinden etkilenerek taşıdıkları yosunların yok olması ile beyazlaşarak ölmeleri
B
Buharlaşmanın ve havanın su buharı tutma kapasitesinin azalması
C
Kutup ayılarının avlanma alanlarının daralması ve yaşamlarının tehlikeye girmesi
D
Kuşların yumurtlama mevsiminin normal döneminden öncesine kayması
E
Kaliforniya’nın kıyı bölgelerinde zooplanktonların sayısının azalması
Soru 17

UNESCO'nun dünya tatlı su kaynaklarının niteliği ve teminini geliştirmeye yardım etmek üzere, temel süreçler, yönetimler ve yasaların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak beceri ve araçların geliştirilmesine yönelik hazırlamış olduğu programın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya Su Değerlendirme Programı
B
Marpol Denizlerin Kirletilmesinin Önlenmesi Programı
C
Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunma Programı
D
Orman ve Su Programı
E
Su Kalitesi Eylem Programı
Soru 18

Karbon monoksit ( CO ) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Havanın ortalama molekül ağırlığına yakın bir molekül ağırlığına sahiptir.
B
Boğucu kokulu bir kirleticidir.
C
Atmosferde bulunan en yaygın ve en zararlı hava kirleticilerinden biridir.
D
Taşıtların egzoz gazları karbon monoksit salınımının önemli kaynaklarındandır.
E
Renksiz bir kirleticidir.
Soru 19

Işımanın canlılar üzerindeki etkileri aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A
Dozun süresi
B
Işınım dozunun büyüklüğü
C
İyonlaştırıcı ışımanın türü
D
Maruz kalan canlı sayısı
E
Maruz kalan canlının yaşı
Soru 20

Canlı ve sağlıklı bir toprakta, yaşamı desteklemeyecek ve hatta yok edecek derecede besin noksanlığının gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisine yol açar?

A
Erozyon
B
Ötrofikasyon
C
Çölleşme
D
Smog
E
Korozyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...