Çevre Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı

Çevre Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Postmodern çağın dünya görüşünün merkezi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A
Tarım
B
Endüstri
C
Doğa
D
Evren
E
Çalışan
Soru 2

Gelişme teorilerinin tüm farklı versiyonlarının teorik ve pratik uygulamalar açısından benzediklerini, bunların “modernleşme projesi”nin parçaları olarak adlandırılabileceğini ve çevresel kaygıyı gözardı ettiklerini ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sklair
B
Luckman
C
Hannigan
D
Harper
E
Me Michael
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın aşırı noktalara gitmesini önleyici değişimlerden biri değildir?

A
Alternatif enerji kaynaklarına yönelmek
B
Basit bir yaşam tarzını benimsemek
C
Otomobil kullanımını azaltmak
D
Enerji tüketen araç gereçleri yaygınlaştırmak
E
Fosil yakıt kullanımından vazgeçmek
Soru 4

Türkiye’de Yeşiller Partisi ilk kez kim tarafından kurulmuştur?

A
Erkan Sürer
B
Ahmet Nuri
C
Ferit Yılmaz
D
Oğuz Aşar
E
Celal Ertuğ
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace’in kurucularından biri değildir?

A
Bob Hunter
B
Jim Bohlen
C
Paul Cote
D
Tom Gouges
E
Irving Stowe
Soru 6

Avrupa’da Yeşil Politik Hareketler hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A
Büyük Buhran sırasında
B
Soğuk Savaş döneminde
C
Kırdan kente göç hareketi sırasında
D
Çernobil Nükleer kazasından sonra
E
Endüstrileşmenin ilk yıllarında
Soru 7

Greenpeace Hareketi’nin ortaya çıkış noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adaletsizlik
B
Yoksulluk
C
Nükleer karşıtlığı
D
Kuraklık
E
Asit yağmurları
Soru 8

Çevrecilik ilk ortaya çıktığında içeriğinin merkezi aşağıdakilerden hangisine dayanmaktaydı?

A
insan
B
Siyaset
C
Kültür
D
Doğa
E
Ekonomi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çevresel sağlıkla ilgili hastalıklardan en fazla etkilenen bölgelerden biridir?

A
Avustralya
B
Avrupa
C
Güney Amerika
D
Güney Asya
E
Antarktika
Soru 10

Yeni kent yoksulluğu kavramı aşağıdaki gruplardan hangisini tanımlamak için kullanılmaz?

A
Çevresel ve diğer riskler içinde yaşayan cinsel, ırksal, etnik ve dini kimliklere sahip olanlar
B
Güvencesiz ve marjinal işlerde çalışanlar
C
Kötü ve çökmüş kentsel mekanlarda yaşayanlar
D
Kapitalist üretim, tüketim ve sınıf ilişkilerinin dışında olanlar
E
Beyaz yakalı çalışanlar
Soru 11

Hızlı kentleşmenin yol açtığı gecekondulaşmayı kontrol etmek için Gecekondu Kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?

A
1966
B
1973
C
1976
D
1983
E
1986
Soru 12

UNDP'nin Çokboyutlu Yoksulluk Endeksi verilerine göre 2009 yılında Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde kaçtır?

A
12
B
18
C
27
D
32
E
35
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kentlerin sahip olduğu olanakların ve hizmetlerin onları cazip hale getirdiğini ve kırsal nüfusu çektiğini vurgulayan kentleşme nedenini ifade eder?

A
Çekici
B
itici
C
iletici
D
Sosyal psikolojik
E
Siyasi
Soru 14

Osmanlı döneminde ilk belediye aşağıdaki illerden hangisinde kurulmuştur?

A
Bursa
B
Trabzon
C
İstanbul
D
Edirne
E
Manisa
Soru 15

Kentsel çevre ve büyüme politikalarına yön veren temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürdürülebilirlik
B
Kirleten öder
C
ihtiyatlılık
D
Bütünleşik yaklaşım
E
Kaynağında önleme
Soru 16

Türkiye’de kentli nüfusun % 50’nin üzerine ilk kez çıktığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
1985
B
1982
C
1980
D
1978
E
1975
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Kent Konseylerinin hayata geçirmeye çalıştığı ilkelerden biri değildir?

A
Hesap sorması ve hesap verebilmesi
B
Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi
C
Kentin hak ve hukukunun korunması
D
Uzaktan yönetilebilir olması
E
Çevreye duyarlı olması
Soru 18

Kent Konseyi sürecine daha doğrudan bir katılımın hedeflenmesi amacıyla hangi düzeyde örgütlenmeye gidilmiştir?

A
Sokak
B
Mahalle
C
Bulvar
D
Belde
E
Köy
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında Haziran ayında yapılan Rio Dünya Zirvesi’ndeki tartışılan konulardan biri değildir?

A
Küresel çevre sorunları
B
Sürdürülebilir kalkınma
C
Yoksulluk
D
Obezite
E
Açlık
Soru 20

Kent Konseylerinin yönetmeliğindeki değişiklikle Kent Konseyi Başkanı ve Yürütüme Kurulu'nun, biçimsel de olsa ilgili belediyeden görece özerk bir yapıya kavuşması hangi yılda gerçekleşmiştir?

A
2009
B
2007
C
2005
D
2003
E
2001
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x