Çevre Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Çevre Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi endüstri toplumunun Egemen Toplumsal Paradigması çerçevesinde ifade edilen varsayımlardan biri değildir?

A
Geleceğin kuşaklarına bugünün kuşaklarından daha fazla özen gösterilmesi
B
Ekonomik büyümenin çevrenin korunmasından daha önemli olması
C
Zenginliğin çoklaştırılması önemli olduğundan risklerin alınabileceği düşüncesi
D
Ekonomik, teknolojik ve bilimsel büyümenin sınırlarının olmaması
E
Modern toplum, modern kültür ve modern politikanın genel olarak iyi olduğu düşüncesi
Soru 2

Toplumsal yaşamda özellikle bilim alanında genel kabul görmüş varsayımlar, teoriler, eğilimler ve kurallar bütününe ne ad verilir?

A
Yaptırım
B
Paradigma
C
Antinomi
D
Paradoks
E
Kiplik
Soru 3

Doğa ile bir sömürü ve denetim altına alma ilişkisinin olmadığı, karşılıklılık temeline dayalı, uyumlu ve dostane bir ilişki biçiminin geliştirildiği; ancak insanın doğa ile olan bu karşılıklı dostluğunun çok uzun sürmediği, toprağın işlenmeye başlaması ile birlikte, karşılıklı dostluğunda zayıfamaya başladığı toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstriyel toplumlar
B
Tarımcı toplumlar
C
Avcı toplumlar
D
Avcı-toplayıcı toplumlar
E
Toplayıcı toplumlar
Soru 4

Batı toplumlarında ortaya çıkmış olan endüstrileşmenin, insan refahını hedeflemiş olmasına rağmen, bunun yerine doğal çevreyi “vurduğunu” belirterek, bu olguyu; “Yanlış Hedef” olarak adlandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegel
B
Dunlap
C
Parsons
D
Catton
E
Spaargaren
Soru 5

Sosyolojide geniş kapsamlı bir perspektife sahip olan ve temel varsayımının toplumsal gerçekliği toplumsal olarak yapılandırmak olan perspektif aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal kurgusalcı
B
Kalkınmacı
C
insan üstü
D
Çevresel dönüşümcü
E
Ekolojik modernleşmeci
Soru 6

Kültür ve bilimin (teknoloji), insanın doğa üzerindeki egemenliğini kurmasında ve dolayısıyla doğanın yeniden üretilmesinde önemli araçlar olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişmenin sınırsız olduğu varsayımına dayanan bilimsel görüş
B
Doğal çevre ile sosyo-kültürel çevre arasındaki etkileşimin olduğu görüş
C
Ekonomik büyüme ve gelişmenin sınırsız olduğuna yönelik dünya görüşü
D
Karşılıklı ve kısmen eşitlik temeline dayanan dünya görüşü
E
insanı üstün gören dünya görüşü
Soru 7

Ozon tabakasının korunmasına yönelik imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montreal Protokolü
B
Rio Protokolü
C
Tokyo Protokolü
D
Berlin Protokolü
E
Paris Protokolü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ile büyük bir ivme kazanan ve giderek yaygınlaşan küresel sorunlardan biri değildir?

A
Kuraklık
B
Göçebelik
C
Susuzluk
D
Açlık
E
Yoksulluk
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasında incelmeye yol açan klorofloro karbonların en çok kullanıldığı endüstriyel üretim süreçlerinden biridir?

A
Parçalama
B
Boyama
C
Temizlik
D
Presleme
E
Beyazlatma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Deniz Temiz Derneği’nin gerçekleştirdiği projeler arasında yer almaz?

A
Çocuklar Okula
B
Geleceğimiz Erimesin
C
Sınırsız Mavi Eğitim Projesi
D
Bizim Denizlerimiz
E
Kargo Poşetleri Kutuya
Soru 11

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı kaç yılında kurulmuştur?

A
1989
B
1991
C
1993
D
1997
E
1999
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisi Yeşiller Partisinin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Küresellik
B
Sürdürülebilirlik
C
Şiddetin reddi
D
Doğrudan demokrasi
E
Adil paylaşım
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace Hareketinin uluslararası kampanyalar yürüttüğü belli başlı çalışma alanlarından biri değildir?

A
Ormanlık alanlar
B
Tarım alanlarının korunması
C
Okyanuslar
D
Hava tahminleri
E
Nükleer silahlar
Soru 14

Yeşiller hareketinin en genel temel prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Daha çok yeşil tüket
B
Küresel düşün, yerel hareket et
C
Kamusal açık alanları çok amaçlı kullan
D
Atalarına saygı göster
E
Çok üret, çok tüket
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk türlerinden biri değildir?

A
Öznel yoksulluk
B
Kentsel yoksulluk
C
Mutlak yoksulluk
D
Demografik yoksulluk
E
Göreli yoksulluk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çevresel sağlıkla ilgili hastalıklardan en fazla etkilenen bölgelerden biridir?

A
Güney Amerika
B
Antarktika
C
Avrupa
D
Avustralya
E
Sahra-Altı Afrikası
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin temel boyutlarından biri değildir?

A
Siyasal
B
Nüfus
C
Etik
D
Sosyal
E
Ekonomik
Soru 18

Türkiye’de kentli nüfusun % 50’nin üzerine ilk kez çıktığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
1985
B
1982
C
1980
D
1978
E
1975
Soru 19

Kent Konseyleri çevre ile ilgili çalışmalarını aşağıdaki hangi grup altında yürütmektedir?

A
Çevre platformları grubu
B
Çevre gönüllüleri grubu
C
Çevre çalışma grubu
D
Çevre iletişim grubu
E
Çevre kalkınma grubu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Kent Konseylerinin çalışma gruplarından biri değildir?

A
Engellilere yönelik özel çalışma grubu
B
Çevre çalışma grubu
C
Çocuk meclisleri
D
Kıdemli hemşeriler çalışma grubu
E
ihtiyar heyeti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x