Çevre Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı

Çevre Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisi Yeşiller Partisinin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Erkek egemenliğinin reddi
B
Küresellik
C
Doğaya uyum
D
Doğrudan demokrasi
E
Sürdürülebilirlik
Soru 2

I. Çevreci eylemi
II. Çevreci hareketleri
III. Çevreci politikaları
IV. Çevreci tutumları
Yukarıdakilerden hangileri modern endüstriyel toplumun egemen toplumsal paradigmasına karşı alternatif bir paradigma olarak ortaya çıkan “çevrecilik” sosyal hareketler indendir?

A
Yalnız II
B
Ive III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi endüstri toplumunun Egemen Toplumsal Paradigması çerçevesinde ifade edilen varsayımlardan biri değildir?

A
Ekonomik, teknolojik ve bilimsel büyümenin sınırlarının olmaması
B
Modern toplum, modern kültür ve modern politikanın genel olarak iyi olduğu düşüncesi
C
Geleceğin kuşaklarına bugünün kuşaklarından daha fazla özen gösterilmesi
D
Zenginliğin çoklaştırılması önemli olduğundan risklerin alınabileceği düşüncesi
E
Ekonomik büyümenin çevrenin korunmasından daha önemli olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlarına karşı yönelinmesi gereken alternatif enerji kaynaklarından biri değildir?

A
Biyo kütle
B
Hidrojen gazı
C
Doğal gaz
D
Güneş enerjisi
E
Rüzgâr enerjisi
Soru 5

İnsan ve çevre arasındaki ilişkilerin tarihsel evrimi açıklanırken Gerhard Lenski'nin aşağıdaki hangi modelinden söz etmek gerekmektedir?

A
Paradigmatik
B
Ekolojik
C
Sübjektif
D
Teknolojik
E
Tarihsel
Soru 6

Küresel ısınmanın önüne geçilmesi için mutlaka yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüzgâr enerjisinden vazgeçilmesi
B
Nükleer enerjinin kullanılması
C
Hidroelektrik enerjisinin kıstlanması
D
Sera gazı üretiminin sınırlandırılması
E
Güneş enerjisinin yaygın kullanılması
Soru 7

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı kaç yılında kurulmuştur?

A
1989
B
1991
C
1993
D
1997
E
1999
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevreci hareketin örgütlenme yapısının niteliğini oluşturur?

A
Gevşek denebilecek bir yapıda olması
B
Merkezi olması
C
Katı bürokratik bir nitelik taşıması
D
Hiyerarşik bir yapıda olması
E
ilişkilerin formel olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace hareketinin yürüttüğü kampanyaların ana başlıklı çalışma alanlarından biri değildir?

A
Okyanuslar
B
Dereler
C
Ormanlık alanlar
D
iklim değişikliği
E
Zehirli atıkların yol açtığı kirlenme
Soru 10

Risk toplumu kavramını çalışmalarına odak yapan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spencer
B
Hunter
C
Beck
D
Parsons
E
Weber
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi eski yoksulluğun özelliklerinden biri değildir?

A
Kıtlık yoksulluğu olması
B
Sadece ekonomik alanla bağlantılı olması
C
Yoksulların yoksulluktan kurtulma umudu olması
D
Çalışamamak ve iş bulamamayla bağlantılı olması
E
Risk yoksulluğu olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk türlerinden biri değildir?

A
Göreli yoksulluk
B
Öznel yoksulluk
C
Kentsel yoksulluk
D
Demografik yoksulluk
E
Mutlak yoksulluk
Soru 13

Greenpeace hareketinin uluslararası bir nitelik kazanmasında yapılan çalışmalara öncülük yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
David McTaggart
B
Irving Stowe
C
Bob Hunter
D
Jim Bohlen
E
Paul Cote
Soru 14

UNDP verilerine göre 2009 yılında Türkiye’de okur-yazar olmayan veya bir okul bitirmeyenlerde yoksulluk oranı yüzde kaçtır?

A
44,50
B
29,84
C
21,50
D
20,84
E
13,46
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace Hareketinin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Kamuoyu oluşturmak için şiddet içermeyen bir tartışma ortamı yaratması
B
Politik ve ticari kaynaklardan maddi anlamda bağımsız olması
C
Oluşturulacak olan çözüm önerilerinin toplumda açık katılımlı tartışmalarda üretilmesi
D
Çevreye karşı tehditleri ortaya çıkarmak ve bunlara karşı çözüm yolları bulmak için sürekli işbirlikçilere ve destekçilere sahip olması
E
Çevresel bozulmanın aktif fakat barışçıl ve şiddet içermeyen tanığı olması
Soru 16

Kent Konseylerinin kuruluş ve temel ilkelerini belirleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Güvenlik Kanununun 36. maddesi
B
Anayasanın 2. maddesi
C
iş Kanunun 11. maddesi
D
il Özel idaresi Kanununun 52. maddesi
E
Belediye Kanunu’nun 76. maddesi
Soru 17

Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosunun oluşumu hangi yılda tamamlanmıştır?

A
2004
B
2002
C
2000
D
1999
E
1997
Soru 18

Yerel sürdürülebilir çevre ve gelişmeyi destekleyerek, kentsel mekanı ve hizmetleri planlayarak ve kentsel hizmetleri çevresel sürdürülebilirlik temelinde sunarak refahı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan politikalara ne ad verilir?

A
Yerel politika
B
Kentsel politika
C
Yerel gündem politikası
D
Ulusal politika
E
Sosyal politika
Soru 19

Var olan eski kent merkezleri önemini büyük ölçüde korumaya devam ederken, kentlerin çeperlerinde çok işlevli yeni merkezlerin ortaya çıktığı ve buna bağlı olarak yeni yerleşimlerin ve istihdam olanaklarının oluştuğu kentsel büyüme sürecine ne ad verilir?

A
Kentsel bütünleşme
B
Kentleşme
C
Yörekentleşme
D
Çok merkezli metropolleşme
E
Çarpık kentleşme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kentte iletişim ve ulaştırma bağlamında uygulanabilir politikalardan biri değildir?

A
Araç öncelikli altyapı
B
Yaya öncelikli alt yapı
C
Araba kulüpleri
D
Çevreci otobüsler
E
Hafif raylı taşıma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x