Çevre Sosyolojisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Çevre Sosyolojisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllarda avcı-toplayıcı toplumlar, tarımcı toplumlar ve endüstriyel toplumlar şeklinde toplumsal sınıflandırma yapan sosyologdur?

A
Catton
B
Lenski
C
Khun
D
Dunlop
E
Harper
Soru 2

Yeni Ekolojik Paradigma kavramını ortaya atan bilim insanları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Kuhn ve Harper
B
Hegel ve Kant
C
Marx ve Engels
D
Weber ve Tönnies
E
Catton ve Dunlap
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi nükleer teknolojinin silah olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan nükleer felakettir?

A
Tokyo
B
Three Miles Island
C
Nagasaki
D
Fukişima
E
Çernobil
Soru 4

TURMEPA’nın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deniz Temiz Derneği
B
Turistik Merkezleri Araştırma Enstitüsü
C
Turizm ve Çevre Araştırmaları Derneği
D
Turizm Pazarlama Derneği
E
Türkiye Meclisi Partisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace hareketinin denizlerdeki çalışmalarını gerçekleştirdiği teknelerin ve aynı zamanda Bob Hunter’ın yazdığı kitabın adıdır?

A
Okyanus yolcuları
B
Deniz savaşçıları
C
Gökkuşağı savaşçıları
D
Eylem tekneleri
E
Yelken dostları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace Hareketinin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Çevreye karşı tehditleri ortaya çıkarmak
B
Çevresel bozulmanın aktif fakat barışçıl ve şiddet içermeyen tanığı olmak
C
Kamuoyu oluşturmak için şiddet içeren tartışma ortamı yaratmak
D
Politik ve ticari kaynaklardan maddi anlamda bağımsız olmak
E
Oluşturulacak çözüm önerilerini toplumda açık katılımlı tartışmalarla üretmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yeşiller Partisi’nin temel prensiplerinden biri değildir?

A
Genişletilmiş adalet
B
Benzerliklere saygı
C
Sürdürülebilir gelişme
D
Şiddet karşıtlığı
E
Çevresel sorumluluk
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace’in kurucularından biri değildir?

A
Jim Bohlen
B
Paul Cote
C
Irving Stowe
D
Tom Gouges
E
Bob Hunter
Soru 9

Risk toplumu kavramını çalışmalarına odak yapan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hunter
B
Weber
C
Spencer
D
Beck
E
Parsons
Soru 10

Avrupa’nın birçok ülkesinde kişi başına düşen su kullanımı günlük ortalama kaç litredir?

A
100-150
B
200-300
C
400-600
D
650-800
E
850-1000
Soru 11

Türkiye’de hazırlanan kalkınma planlarında ilk kez hangi dönemde mutlak yoksulluk kavramı yer almıştır?

A
1960’lar
B
1970’ler
C
1980’ler
D
1990’lar
E
2000’ler
Soru 12

1601 yılında İngiltere’de çıkarılan ilk yoksulluk yasası olarak tarihe geçen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elizabeth Yoksulluk Yasası
B
Churchill Yasası
C
Marshall Planı
D
UDEP Yoksulluk Yasası
E
UNDP Yoksulluk Yasası
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan kentleşmenin özelliklerinden biri değildir?

A
Kentleşmenin ağırlıklı olarak kalkınmaya dayalı olarak gerçekleşmesi
B
Kentlerde sosyal konut gereksinimi karşılanmadığı için gecekondulaşmanın yaygın olması
C
Kentleşme konusunda tutarlı yerel ve ulusal politikaların olmaması
D
Kentsel altyapı ve hizmet eksikliklerinin çok yaygın olması
E
Kentleşmenin plansız, yoğun, hızlı ve çarpık olması
Soru 14

Eski kent merkezlerinden kentin dışına ya da çeperlerine yaşanan göç sonucunda, daha sakin, kırsal özellikler gösteren, kentin karmaşasından, gürültüsünden ve artan çevre sorunlarından uzak ama kentsel hizmetlere sahip yeni kent semtleri ya da mahalleleri oluşumu ve metropolleşme sürecine ne ad verilir?

A
Bahçe kentleşme
B
Yörekentleşme
C
Kentlileşme
D
Modernleşme
E
Kentleşme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kentte iletişim ve ulaştırma bağlamında uygulanabilir politikalardan biri değildir?

A
Yaya öncelikli alt yapı
B
Araba kulüpleri
C
Çevreci otobüsler
D
Hafif raylı taşıma
E
Araç öncelikli altyapı
Soru 16

Nüfusu 750 binden büyük, ekonomik, siyasi, ticari, kültürel açılardan geniş hinterlanda sahip, eski kent merkezine bağlı yörekentleri bulunan kentsel alana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anamerkez
B
Anayurt
C
Anabölge
D
Anakent
E
Anayer
Soru 17

Kent Konseylerinin kuruluş ve temel ilkelerini belirleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasanın 2. maddesi
B
il Özel idaresi Kanununun 52. maddesi
C
Sosyal Güvenlik Kanununun 36. maddesi
D
iş Kanunun 11. maddesi
E
Belediye Kanunu’nun 76. maddesi
Soru 18

Yerel Gündem 21’in en güçlü uygulandığı ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
İskandinav ülkeleri
B
Amerika kıtası ülkeleri
C
Asya ülkeleri
D
Afrika ülkeleri
E
Okyanusya ülkeleri
Soru 19

Yerel Gündem Parlamentosunun tamamlanmıştır? 21 Ulusal Gençlik oluşumu hangi yılda

A
2004
B
2002
C
2000
D
1999
E
1997
Soru 20

1992 Rio Zirvesi’nin temel çıktısını oluşturan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brezilya Manifestosu
B
Gündem 21
C
Beyaz Sayfa
D
Aalborg Şartı
E
Global Gündem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x