Çevre Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı

Çevre Sosyolojisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çevre sosyolojisinin gelişim süreci ve çalışma alanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çevre sosyolojisinin konusu sadece doğa ve doğal hayatı korumak ve yaşatmaktır.
B
Bu disiplin 1970'li yıllarda ortaya çıkmış olmasına rağme halen çok yaygın bir biçimde kabul gördüğü söylenemez.
C
Çevre sosyolojisine ulusal ve uluslararası sosyoloji kongrelerinde bir çalışma alanı olarak yer verilmektedir.
D
Sosyolojinin meşru bir alt disiplini olarak kabul edilmiştir.
E
Dunlap ve Catton çevre sosyolojisinin kurucuları olarak kabul edilir.
Soru 2

Burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki eşitsiz ve adaletsiz bölüşümün sürekliliğini sağlayan organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendikalar
B
Küresel sermaye
C
Terör örgütleri
D
Lobicilik faliyetleri
E
Ulus-devlet
Soru 3

Lenski’nin üç gruplu bahçeci-tarımcı topluluklar sınıflamasını tarımcı toplumlar adıyla tek bir kategoriye indirgeyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parsons
B
Harper
C
Duncan
D
Ritzer
E
Watson
Soru 4

Çevre-toplum ilişkileri, genel tarihsel bir perspektiften değerlendirildiğinde, doğal çevrenin insanoğlu tarafından sömürülmesinin en üst düzeye çıktığı söylenen toplum tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pastoral
B
Tarım
C
Avcı-toplayıcı
D
Postmodern
E
Endüstriyel
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi en erken toplum biçimidir?

A
Modern
B
Avcı-toplayıcı
C
Tarımcı
D
Endüstriyel
E
Post-modern
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumdaki yeni aşamayı geç modernizm ya da postmodernizm olarak kavramlaştıran düşünürlerden biridir?

A
Castells
B
Crovvley
C
Childe
D
McLuhan
E
Giddens
Soru 7

Klasik modernleşmenin çevresel etkilerine engel olmak amacıyla, bir alternatif olarak ortaya çıkan ve modernleşmenin yönü ve geleceği açısından bir umudun doğmasına yol açan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekolojik yenileşme
B
Toplumsalcı perspektif
C
Teknolojik modernleşme
D
Ekolojik modernleşme
E
Ekolojik sosyalleşme
Soru 8

Toplumsal kurgusalcı perspektif ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çevre sorunları sadece belirli yöreye ait toplumsal sorunlar değil, aynı zamanda küresel sorunlardır.
B
Toplumsal kurgusalcı perspektif çevresel sorunların temel toplumsal sorunlardan biri olduğunu varsayar.
C
Bütün toplumların toplumsal kurgusu aynıdır, zamana ve bölgeye göre değişiklik göstermez.
D
Toplumsal durumun nesnel ve öznel tanımları ile gerçekliğin toplumsal kurgusu toplumsal gerçekliği anlamada önemli unsurlardır.
E
Toplumsal kurgusalcı perspektif çevresel olguları bir program olarak tanımlar.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi temel çevreci akımlardan biri değildir?

A
Korumacılık
B
Doğa merkezcilik
C
Vejeteryanlık
D
Hayvan özgürlüğü
E
insan refahının ekolojisi
Soru 10

Yeni Ekolojik Paradigma, toplum ile doğal çevresi arasındaki ilişkiyi, tek yönlü hegemonik bir ilişki olarak değil, ________ ve kısmen eşitlik temeline dayalı bir ilişki olarak tarif eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
üstünlük
B
çıkar
C
denetim
D
sömürü
E
karşılıklılık
Soru 11

İnsanı doğanın kesin efendisi ve belirleyicisi kabul ederek bilimin bunu sağlayan bir araç olduğu yolunda pozitivist-determinist bir dünya görüşünü ortaya koyan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern yapısalcı
B
Sosyalist gelişmeci
C
Pozitivist ilerlemeci
D
Pozitivist aydınlanmacı
E
Modern kurgusalcı
Soru 12

Klorofloro karbon üretimini ve kullanımını düzenleyen, uluslar arası kesin kurallar getiren protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montreal
B
Rio
C
Tokyo
D
Berlin
E
Paris
Soru 13

I. Susuzluk
II. Açlık
III. Eğitimsizlik
IV. Yoksulluk
Yukarıdakilerden hangileri küresel sorunlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Üçüncü dünya ülkelerinde görülen yoksulluğun asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişmemiş ülkelerde doğal kaynakların kıt olması
B
Gelişmiş batılı toplumlarının aşırı ve hatta gereksiz tüketime dayalı olan yaşam biçimi
C
Dışa kapalı bir ekonomik düzeni yürütmesi
D
insanlarının tembel olması
E
Geçiş ekonomilerindeki kapitalistleşme süreci
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?

A
Buzulların erimesi
B
Denizlerin genel düzeyinin yükselmesi
C
Tarımsal üretimin artması
D
Kuraklığın artması
E
Biyo-çeşitliliğin azalması
Soru 16

Tüm canlıların eşit varoluş hakkı özellikle aşağıdaki ekolojik akımlardan hangisi tarafından dile getirilmiştir?

A
Geleneksel ekoloji
B
Darwinist ekoloji
C
Derin ekoloji
D
Kültürel ekoloji
E
Rasyonel ekoloji
Soru 17

Türkiye’de çevre hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye’deki çevre hareketi batı modelini yansıtmaktadır.
B
Türkiye’de çevre hareketinin ortaya çıktığı dönem ekonomik gelişme ve sanayileşmede ivmenin yakalandığı bir dönemdir.
C
Çevre hareketi Türkiye’de özellikle 1980’lerin ikinci yarısında yükselmiştir.
D
Çevresel konularla ilgili yönetim yapısı içinde ilk önce Çevre Müsteşarlığı daha sonra da Çevre Bakanlığı kurulmuştur.
E
Türkiye’de çevreye ilişkin çok sayıda sivil toplum örgütünün varlığı sözkonusudur.
Soru 18

Türkiye’de Yeşiller Partisi ilk kez kim tarafından kurulmuştur?

A
Ahmet Nuri
B
Celal Ertuğ
C
Ferit Yılmaz
D
Oğuz Aşar
E
Erkan Sürer
Soru 19

Türkiye'de toplumsal düzeyde çevresel duyarlılığın çok yaygın olmamasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Türkiye’nin ekonomik açıdan henüz gelişmekte olan bir ülke olmasıyla
B
Türkiye’nin çevrecilik anlayışının yüksek olmasıyla
C
Türkiye’nin kültürel açıdan gelişmekte olan bir ülke olmasıyla
D
Türkiye’nin nüfus yoğunluğunun kırsal alanda fazla olmasıyla
E
Türkiye’nin refah düzeyinin artırılması için doğal kaynakların aşırı kullanılmasıyla
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Deniz Temiz Derneği’nin gerçekleştirdiği projeler arasında yer almaz?

A
Geleceğimiz Erimesin
B
Çocuklar Okula
C
Sınırsız Mavi Eğitim Projesi
D
Deniz Kültürü ve Sevgisini Anlatma
E
Kargo Poşetleri Kutuya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x