Ceza Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Ceza Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir fiilin suç teşkil edebilmesi için bulunması gereken unsurları, suç dolayısıyla sorumluluk için aranan şartları ve suçun işlenmesi halinde uygulanabilecek yaptırımları ve suçun işlenmesine bağlanan diğer hukuki sonuçları inceleyen hukuk dalına ne ad verilir?

A
Kriminoloji
B
Ceza muhakemesi hukuku
C
infaz hukuku
D
Maddi ceza hukuku
E
Kamu hukuku
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tipikliğin maddi unsurlarından biri değildir?

A
Fiil
B
Mağdur
C
Suçun konusu
D
Hukuki değer
E
Nedensellik bağı
Soru 3

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesini öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Doğrudan kast
B
Olası kast
C
Hata
D
Bilinçli taksir
E
Bilinçsiz taksir
Soru 4

Aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden hangisinde hukuka uygunluk nedeninin sınırının telaş, korku ve heyecan nedeniyle aşılması söz konusudur?

A
Görevin ifası
B
Zorunluluk hali
C
Meşru savunma
D
ilgilinin rızası
E
Hakkın kullanılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen hallerden biri değildir?

A
Zorunluluk hali
B
Yaş küçüklüğü
C
Sağır ve dilsizlik
D
Haksız tahrik
E
Görevin ifası
Soru 6

Kişinin somut olayda davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirebilme yeteneğine ne ad verilir?

A
Düşünme yeteneği
B
Kusur
C
irade yeteneği
D
Akıl
E
Algılama yeteneği
Soru 7

17 yaşındaki bir sağır ve dilsiz hakkında aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümler uygulanır?

A
Zorunluluk haline ilişkin hükümler
B
Akıl hastalarına ilişkin hükümler
C
0-12 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler
D
12-15 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler
E
15-18 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler
Soru 8

A, kendisini ellerinde sopalarla kovalamakta olan hasımlarından kaçarken açık olan bir pencereden başkasının evine girmiştir. Buna göre, A'nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cebir ve tehdit etkisi altında suç işlediğinden cezasında indirim yapılır.
B
Meşru savunma hükümleri uygulanarak hiç ceza verilmez.
C
Zorunluluk halinden yararlanır.
D
Haksız tahrik hükümlerinden yararlanır.
E
Hakkın kullanılması nedeniyle cezalandırılmaz.
Soru 9

Kişinin, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlavamaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Teşebbüs
B
iştirak
C
Engel neden
D
Gönüllü vazgeçme
E
içtima
Soru 10

Kaç fiil varsa o kadar suç, ne kadar suç varsa o kadar ceza vardır kuralı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Zincirleme suç
B
Gerçek içtima
C
Görünüşte içtima
D
Farklı neviden fikri içtima
E
Aynı neviden fikri içtima
Soru 11

Suçun kanuni tanımındaki fiilin bir kişi tarafından gerçekleştirilmesine ne ad verilir?

A
Yan yana faillik
B
Azmettirme
C
Müşterek faillik
D
Müstakil faillik
E
Dolaylı faillik
Soru 12

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesine ne ad verilir?

A
Aynı neviden fikri içtima
B
Zincirleme suç
C
Görünüşte içtima
D
Gerçek içtima
E
Farklı neviden fikri içtima
Soru 13

TCK'nın 8. maddesine göre suçun aşağıdakilerden hangisinde işlenmesi durumunda suç Türkiye’de işlenmiş sayılmaz?

A
Türkiye’nin kıt’a sahanlığında tesis edilmiş sabit platformlarda
B
Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında
C
Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında
D
Türk deniz ve hava savaş araçlarında
E
Türkiye münhasır ekonomik bölgesinde bulunan yabancı bir gemide
Soru 14

Cumhurbaşkanına görevi dolayısıyla işlediği suçlar nedeniyle ceza sorumsuzluğu tanınmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şahsi cezasızlık sebebi
B
Hukuka uygunluk sebebi
C
Mazeret sebebi
D
Kusurluluğu etkileyen hâl
E
Cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep
Soru 15

Müsadere ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eşyanın müsadere edilebilmesi için iyi niyetli üçüncü kişilere ait olmaması gerekir.
B
TCK’da bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiştir.
C
Müsadereye hükmedilebilmesi için bir suçun işlenmiş olması ve bu suçtan dolayı bir kimsenin cezaya mahkûm edilmesi şarttır.
D
Eşya müsaderesinin söz konusu olabilmesi için işlenen suçun kasıtlı bir suç olması gerekir.
E
Bir eşyanın mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan ceza hukuku yaptırımıdır.
Soru 16

Suçluların iadesi aşağıdakilerden hangisinin istisnasını oluşturur?

A
Sığınma hakkının
B
Masumiyet karinesinin
C
Ceza sorumluluğunun şahsiliğinin
D
Non bis in idem
E
Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin
Soru 17

Kasten öldürme suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sırf hareket suçudur.
B
Suçun konusu öldürülen kişinin hayatıdır.
C
Suçun manevi unsuru kasttır.
D
Serbest hareketli bir suçtur.
E
Teşebbüse elverişlidir.
Soru 18

Hızlı şekilde kullanmakta olduğu otomobili ile kızı B’yi okula yetiştirme çabasında olan A, hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen kamyon ile çarpışır ve kazada B ölür.
Buna göre, A’nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu işlemiştir.
B
Taksirle öldürme suçunu işlemiştir.
C
Olası kastla öldürme suçunu işlemiştir.
D
Kasten öldürme suçunu ihmali davranışla işlemiştir.
E
Doğrudan kastla öldürme suçunu işlemiştir.
Soru 19

A, sisli bir havada B zannettiği C’ye nişan almış ve öldürmüştür. B, bu sırada olay mahallinde dahi yoktur.
Buna göre, A’nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kasten öldürmeye teşebbüs ve taksirli öldürme suçlarını işlemiştir.
B
Taksirle öldürme suçunu işlemiştir.
C
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemiştir.
D
Kasten yaralama suçunu işlemiştir.
E
Kasten öldürme suçunu işlemiştir.
Soru 20

22 yaşındaki A, 19 yaşındaki B ile, B istememesine rağmen zorla cinsel ilişkiye girmiştir.
Buna göre, A’nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Basit cinsel istismar suçunu işlemiştir.
B
Nitelikli cinsel saldırı suçunu işlemiştir.
C
Nitelikli cinsel istismar suçunu işlemiştir.
D
B, 18 yaşından büyük olduğu için suç yoktur.
E
Basit cinsel saldırı suçunu işlemiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x