Ceza Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Ceza Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Suç kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Suç, diğer haksızlıklardan nicelik itibariyle farklıdır.
B
Toplumda hakim olan hukuki değerlere tecavüz teşkil eden fiildir.
C
Kanunda suç olarak gösterilen ve işlenmesi halinde ceza ve güvenlik tedbiri yaptırımıyla karşılanan fiillerdir.
D
Her suç bir haksızlık teşkil etmekle birlikte, her haksızlık suç değildir.
E
Suç olarak tanımlanan haksızlıklar diğer haksızlıklardan nitelik itibariyle farklıdır.
Soru 2

Kural olarak icrai bir hareketle işlenebilen bir suçun ihmali hareketle işlenmesi durumunda aşağıdaki suçlardan hangisi söz konusudur?

A
Ani suç
B
Görünüşte ihmali suç
C
Neticeli suç
D
Sırf hareket suçu
E
Gerçek ihmali suç
Soru 3

A, karanlıkta hasmı B zannettiği C’ye nişan alarak ateş etmiş ve C’yi öldürmüştür.
Buna göre, A’nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Olası kastla öldürme söz konusudur.
B
C’nin ölümü bakımından A’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
C
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış öldürme söz konusudur.
D
Taksirli ölüme neden olma söz konusudur.
E
Doğrudan kastla öldürme söz konusudur.
Soru 4

A ameliyat olmadan önce ameliyatının doğuracağı sonuçlar üzerinde doktoru B tarafından aydınlatılmış ve ameliyat olmak konusundaki kararını doktoruna bildirmiş bunun üzerine ameliyat edilmiştir.
Buna göre, B’nin ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Meşru savunma hukuka uygunluk nedeninden yararlanır.
B
Zorunluluk hali söz konusudur.
C
ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeninden yararlanır.
D
Hakkın kullanılması söz konusudur.
E
Görevin ifası hukuka uygunluk nedeninden yararlanır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen hallerden biri değildir?

A
Meşru savunma
B
Yaş küçüklüğü
C
Sağır ve dilsizlik
D
Akıl hastalığı
E
Geçici nedenler
Soru 6

17 yaşındaki bir sağır ve dilsiz hakkında aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümler uygulanır?

A
0-12 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler
B
12-15 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler
C
15-18 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler
D
Akıl hastalarına ilişkin hükümler
E
Zorunluluk haline ilişkin hükümler
Soru 7

A, kendisini ellerinde sopalarla kovalamakta olan hasımlarından kaçarken açık olan bir pencereden başkasının evine girmiştir.
Buna göre, A'mn ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Meşru savunma hükümleri uygulanarak hiç ceza verilmez.
B
Hakkın kullanılması nedeniyle cezalandırılmaz.
C
Cebir ve tehdit etkisi altında suç işlediğinden cezasında indirim yapılır.
D
Zorunluluk halinden yararlanır.
E
Haksız tahrik hükümlerinden yararlanır.
Soru 8

Kişinin somut olayda davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirebilme yeteneğine ne ad verilir?

A
Düşünme yeteneği
B
Akıl
C
Kusur
D
irade yeteneği
E
Algılama yeteneği
Soru 9

A, hırsızlık yaparak geçimini sağlayan B’den kendisi için manevi değeri olan babaannesine ait kıymetli bir yüzüğü antika dükkânından çalmasını ister. B de söz konusu yüzüğü A'nın bu sözleri üzerine çalar. A’nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hırsızlığa teşvik etmiştir.
B
Hırsızlığa azmettirmiştir.
C
Hırsızlık kararını kuvvetlendirmiştir.
D
Hırsızlığa manevi yardımda bulunmuştur.
E
Hırsızlık suçu bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Soru 10

Suçun kanuni tanımındaki fiilin bir kişi tarafından gerçekleştirilmesine ne ad verilir?

A
Müşterek faillik
B
Azmettirme
C
Yan yana faillik
D
Dolaylı faillik
E
Müstakil faillik
Soru 11

Kişinin, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlavamaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Engel neden
B
iştirak
C
içtima
D
Gönüllü vazgeçme
E
Teşebbüs
Soru 12

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesine ne ad verilir?

A
Görünüşte içtima
B
Zincirleme suç
C
Gerçek içtima
D
Farklı neviden fikri içtima
E
Aynı neviden fikri içtima
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yabancılar tarafından yurtdışında işlenen suçun mağdurunun yabancı olması halinde Türkiye’de yargılama yapılabilmesinin koşullarından biri değildir?

A
Suçun cezasının para cezası olması
B
Suçun, TCK’nın 13. maddesinde yazılı suçlardan birisi olmaması
C
Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suç olması
D
Suçun işlendiği ülke ile Türkiye arasında suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin vatandaşı bulunduğu devletin hükümeti tarafından kabul edilmemiş olması
E
Adalet Bakanının talepte bulunması
Soru 14

Cumhurbaşkanına görevi dolayısıyla işlediği suçlar nedeniyle ceza sorumsuzluğu tanınmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mazeret sebebi
B
Hukuka uygunluk sebebi
C
Şahsi cezasızlık sebebi
D
Kusurluluğu etkileyen hâl
E
Cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep
Soru 15

Suçluların iadesi aşağıdakilerden hangisinin istisnasını oluşturur?

A
Sığınma hakkının
B
Ceza sorumluluğunun şahsiliğinin
C
Non bis in idem
D
Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin
E
Masumiyet karinesinin
Soru 16

Türk Ceza Kanunun 8. maddesine göre suçun aşağıdakilerden hangisinde işlenmesi durumunda suç Türkiye’de işlenmiş sayılmaz?

A
Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında
B
Türkiye’nin kıt’a sahanlığında tesis edilmiş sabit platformlarda
C
Yabancı ülke karasularında Türk bayrağını taşıyan ticari gemide
D
Türk deniz ve hava savaş araçlarında
E
Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında
Soru 17

A, hasmı B'nin koluna vurmak için elindeki sopayı sallamasına rağmen B'nin aniden kenara çekilmesi nedeniyle vuramaz. Buna göre, A'nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işlenemez suç vardır, faile ceza verilmez.
B
Tehdit suçundan cezalandırılır.
C
Kasten öldürmeye teşebbüsten cezalandırılır.
D
Kasten yaralamaya teşebbüsten cezalandırılır.
E
Olaydaki hareketler hazırlık hareketi olduğundan cezalandırılmaz.
Soru 18

Kasten öldürme suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sırf hareket suçudur.
B
Suçun konusu öldürülen kişinin hayatıdır.
C
Suçun manevi unsuru kasttır.
D
Serbest hareketli bir suçtur.
E
Teşebbüse elverişlidir.
Soru 19

50 yaşındaki A, 19 yaşındaki B ile zorla cinsel ilişkiye girmiştir. A’nın ceza sorumluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Nitelikli cinsel istismar suçunu işlemiştir.
B
B 18 yaşından büyük olduğu için suç yoktur.
C
Basit cinsel saldırı suçunu işlemiştir.
D
Nitelikli cinsel saldırı suçunu işlemiştir.
E
Basit cinsel istismar suçunu işlemiştir.
Soru 20

A ve B, özel bir internet firması tarafından döşenen fiber optik kabloyu çalmış ve satmışlardır.Bu nedenle bir mahalledeki çok sayıdaki evin interneti birkaç gün boyunca çalışmamıştır.
Buna göre, A ve B’nin işlediği suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Basit hırsızlık suçunu işlemişlerdir.
B
işledikleri fiiller suç oluşturmaz.
C
Nitelikli hırsızlık suçunu işlemişlerdir.
D
Mala zarar verme suçunu işlemişlerdir.
E
Dolandırıcılık suçunu işlemişlerdir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x