Ceza Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Ceza Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Kimse bir suç nedeniyle kanunda öngörülmeyen bir ceza ile veya kanunda öngörülen bir cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılamaz.” kuralı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Kusur ilkesi
B
Cezada kanunilik ilkesi
C
insanilik ilkesi
D
Kıyas yasağı
E
Derhal uygulanırlık
Soru 2

Kanuni tanımında birden çok harekete yer verilen suçlara ne ad verilir?

A
Serbest hareketli suçlar
B
Tek hareketli suçlar
C
Çok hareketli suçlar
D
Tehlike suçu
E
Zarar suçu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kastın kapsamına giren unsurlardan biri değildir?

A
Suçun konusu
B
Hukuki değer
C
Fail
D
Fiil
E
Mağdur
Soru 4

Kişinin somut olayda davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirebilme yeteneğine ne ad verilir?

A
Algılama yeteneği
B
Kusur
C
irade yeteneği
D
Akıl
E
Düşünme yeteneği
Soru 5

Safra kesesinde taş olan B’nin ameliyat edilmesi gerekmektedir. B, doktoru A tarafından ameliyat olması gerekliliği ve ameliyatının doğuracağı sonuçlar üzerinde aydınlatılmış ve ameliyat olmak konusundaki kararını doktoruna bildirmiş, bunun üzerine ameliyat edilmiştir.
Buna göre, A’nin fiili bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Zorunluluk hali
B
Görevin ifası
C
Dolaylı faillik
D
ilgilinin rızası
E
Meşru savunma
Soru 6

13 yaşındaki bir sağır ve dilsiz hakkında aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümler uygulanır?

A
Zorunluluk haline ilişkin hükümler
B
12-15 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler
C
15-18 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler
D
Akıl hastalarına ilişkin hükümler
E
0-12 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen hallerden biri değildir?

A
Meşru savunma
B
Sağır ve dilsizlik
C
Yaş küçüklüğü
D
Geçici nedenler
E
Akıl hastalığı
Soru 8

A, kendisini ellerinde sopalarla kovalamakta olan hasımlarından kaçarken açık olan bir pencereden başkasının evine girmiştir. Buna göre, A'nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Meşru savunma hükümleri uygulanarak hiç ceza verilmez.
B
Haksız tahrik hükümlerinden yararlanır.
C
Hakkın kullanılması nedeniyle cezalandırılmaz.
D
Zorunluluk halinden yararlanır.
E
Cebir ve tehdit etkisi altında suç işlediğinden cezasında indirim yapılır.
Soru 9

A, kiralık katil olan B’ye hasmı C’yi öldürürse kendisine 500.000 TL vereceğini söyler. B de alacağı parayı düşünerek C’yi öldürür. Buna göre, A'nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Öldürme suçu bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur.
B
Öldürme kararını kuvvetlendirmiştir.
C
Öldürmeye maddi yardımda bulunmuştur.
D
Öldürmeye teşvik etmiştir.
E
Öldürmeye azmettirmiştir.
Soru 10

A, 5 yaşındaki B’nin eline silah verip, tetiği nasıl çekeceğini öğreterek C’ye ateş etmesini sağlamıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
A, kasten öldürme suçundan dolaylı fail olarak sorumludur.
B
B, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun asıl failidir.
C
B, taksirle öldürme suçundan sorumludur.
D
A öldürmeye azmettiren, B ise asıl faildir.
E
A ve B öldürme suçunun müşterek failleridir.
Soru 11

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Fikri içtima
B
Ani suç
C
Görünüşte içtima
D
Zincirleme suç
E
Bileşik suç
Soru 12

Kişinin, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamamasına ne ad verilir?

A
iştirak
B
Teşebbüs
C
Kısmi suç
D
Etkin pişmanlık
E
içtima
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi TCK’de öngörülen güvenlik tedbirlerinden biridir?

A
Adli para cezası
B
idari para cezası
C
Kazanç müsaderesi
D
Teknik araçlarla izleme
E
Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mahkum olduğu hapis cezasının belli bir kısmını infaz kurumunda çeken hükümlünün, kalan cezasını toplum içinde çekmesini ifade eder?

A
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
B
Koşullu salıverme
C
Cezanın ertelenmesi
D
infazın ertelenmesi
E
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
Soru 15

Aşağıdaki durumlardan hangisinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılmaz?

A
Seçimlik hareketlerden birinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi
B
Fiilin kısmen Türkiye’de gerçekleştirilmesi
C
Fiilin tamamen Türkiye’de gerçekleştirilmesi
D
Neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi
E
Yabancı ülkede işlenen suçunun Türkiye’de bulunan birinin azmettirmesi ile gerçekleştirilmesi
Soru 16

Suçluların iadesi aşağıdakilerden hangisinin istisnasını oluşturur?

A
Masumiyet karinesinin
B
Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin
C
Non bis in idem
D
Ceza sorumluluğunun şahsiliğinin
E
Sığınma hakkının
Soru 17

Hırsızlık suçunun oluşabilmesi için fiilin hangi maksatla işlenmesi gerekir?

A
Yarar sağlama
B
intikam alma
C
Malvarlığını azaltma
D
Kandırma
E
Zarar verme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçunun nitelikli halini oluşturur?

A
Mağdurun kadın olması
B
Örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi
C
Silah kullanılarak gerçekleştirilmesi
D
Töre saikiyle işlenmesi
E
Gece vakti işlenmesi
Soru 19

A ve B, demiryolu raylarını çalmış ve satmışlardır.Bu nedenle tren seferleri aksamıştır.
Buna göre, A ve B’nin ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Nitelikli hırsızlık suçunu işlemişlerdir.
B
işledikleri fiiller suç oluşturmaz.
C
Dolandırıcılık suçunu işlemişlerdir.
D
Basit hırsızlık suçunu işlemişlerdir.
E
Mala zarar verme suçunu işlemişlerdir.
Soru 20

Kasten öldürme suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Suçun manevi unsuru kasttır.
B
Öldürmeye yönelik fiilin yaşayan bir insan üzerinde icrası gerekir.
C
Sırf hareket suçudur.
D
Teşebbüse elverişlidir.
E
Serbest hareketli bir suçtur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,43. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x