Ceza Muhakemesi Hukuku 2012-2013 Final Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi suç şüphesi altında bulunan bir milletvekili hakkında, bu suça ilişkin yürütülen soruşturma sırasında uygulanabilecek muhakeme işlemlerindendir?

A
Sorguya çekme
B
Yakalama
C
Tutuklama
D
Yargılama
E
Delil toplama
Soru 2

I Anayasa II Uluslararası Sözleşmeler III Ahlak
Yukarıdakilerden hangileri ceza muhakemesinin doğrudan kaynaklarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Ağır ceza mahkemesinin toplanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir başkan iki üyeyle toplanır.
B
Tek hakimle toplanır.
C
Bir başkan dört üyeyle toplanır.
D
Bir başkan üç üyeyle toplanır.
E
Bir başkan altı üyeyle toplanır.
Soru 4

Türkiye’de işlenen suçlar bakımından kural olarak yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanığın yakalandığı yer mahkemesi
B
ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
C
Sanığın yerleşim yeri mahkemesi
D
Sanığın nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi
E
Suçun işlendiği yer mahkemesi
Soru 5

I. Kolluk amiri
II. Cumhuriyet Savcısı
III. Hakim
Yukarıdakilerden hangileri açıklamada bulunmaktan kaçınan tanık hakkında tanıklığa zorlama amaçlı disiplin hapsine karar verebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Şüphelinin kendisine isnat edilen fiille ilgili olarak hakim veya mahkeme tarafından beyanının alınmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
Sorgu
B
ifade alma
C
Mütalaa
D
Bilgi toplama
E
Yüzleşme
Soru 7

Tutuklama kararının verilebilmesi için en azından hangi şüphe derecesine ulaşılmış olması gerekir?

A
Basit şüphe
B
Makul şüphe
C
Kuvvetli şüphe
D
Yeterli şüphe
E
Farazi şüphe
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanunu’nda tutuklamaya alternatif olarak düzenlenmiş bir koruma tedbiridir?

A
Disiplin hapsi
B
Adli kontrol
C
Yakalama
D
Gözaltına alma
E
Gözlem altına alma
Soru 9

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, haksız yere muhatap olunması nedeniyle tazminat istenebilecek koruma tedbirlerinden değildir?

A
Yakalama
B
El koyma
C
Tutuklama
D
İletişimin dinlenmesi
E
Arama
Soru 10

Şüphelinin üzerinde veya ona ait yerlerde arama yapılabilmesi için en az hangi şüphe derecesinin bulunması gerekir?

A
Kuvvetli şüphe
B
Makul şüphe
C
Yeterli şüphe
D
Basit şüphe
E
Farazi şüphe
Soru 11

Gecikmesinde sakınca olan hallerde, önleme aramasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Belediye Başkanı
B
Cumhuriyet savcısı
C
il Emniyet Müdürü
D
Mahallin en büyük mülki amiri
E
İçişleri Bakanı
Soru 12

Hukuka aykırı olmamak kaydıyla, Cumhuriyet Savcısı’nın kanunda açıkça düzenlenmemiş yeni soruşturma yöntemleri uygulayabilmesi soruşturmanın hangi özelliğinin bir sonucudur?

A
Dağınıklık
B
Kamusallık
C
Doğrudan doğruyalık
D
Yazılılık
E
Kurallara bağlı olmayış
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ihbarın yapılabileceği mercilerden değildir?

A
Valilik
B
Cumhuriyet savcılığı
C
Kolluk
D
Belediye Başkanlığı
E
Kaymakamlık
Soru 14

Kural olarak Cumhuriyet Savcısı’nın, bazı hallerde ise mahkemenin, hakkında yeterli şüphe olmasına rağmen, şüpheli veya sanığın belirlenen miktar para cezasını ödemesi halinde, uyuşmazlığı ortadan kaldırmasına olanak tanıyan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önödeme
B
Uzlaşma
C
Adli kontrol
D
Tekerrür
E
Erteleme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi duruşmaya hakim olan ilkelerden değildir?

A
Doğrudan doğruyalık
B
Aleniyet
C
Yoğunluk
D
Dağınıklık
E
Sözlülük
Soru 16

Duruşmada hazır bulunması halinde delillerin tartışılmasında son söz kime verilir?

A
Sanığa
B
Müdafie
C
C. Savcısına
D
Katılana
E
Bilirkişiye
Soru 17

On altı yaşındaki sanık Aylin hakkında yapılacak duruşma bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Duruşma açık yapılır.
B
Duruşma sanık veya kanuni temsilcisi isterse kapalı yapılabilir.
C
Duruşma mahkemenin takdirine göre kapalı veya açık yapılır.
D
Duruşma yüksek yetkili mahkemenin takdirine göre kapalı veya açık yapılır.
E
Duruşma kapalı yapılır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay’ın temyiz incelemesi sonunda verebileceği kararlardan değildir?

A
Düşme kararı
B
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
C
Onama kararı
D
Bozma kararı
E
Islah kararı
Soru 19

Hakimlik kararlarına karşı kural olarak hangi kanunyoluna başvurulabilir?

A
İstinaf
B
Temyiz
C
İtiraz
D
Karar düzeltme
E
Yargılamanın yenilenmesi
Soru 20

C. Savcısının kanun yoluna başvurabilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sadece sanık lehine kanun yoluna başvurabilir.
B
Sadece sanık aleyhine kanun yoluna başvurabilir.
C
Sanık lehine veya aleyhine kanun yoluna başvurabilir.
D
Kanun yoluna başvuramaz.
E
Ancak Adalet Bakanının izniyle kanun yoluna başvurabilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x