Ceza Muhakemesi Hukuku 2012-2013 Vize Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kovuşturma evresinde muhakemenin şarta bağlı olduğunun ve bu şartın gerçekleşme imkanının olmadığının anlaşılması halinde aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

A
Durma kararı
B
Düşme kararı
C
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
D
Beraat kararı
E
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesine hâkim olan ilkelerden değildir?

A
Ceza muhakemesinin kamusallığı ilkesi
B
Masumiyet karinesinden yararlanma ilkesi
C
Makul sürede yargılanma ilkesi
D
Şüpheden mağdur faydalanır ilkesi
E
Davasız yargılama olmaz ilkesi
Soru 3

CMK’ ya göre, yetkili mercilerin suç işlendiği şüphesini öğrenmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süreci aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
Kovuşturma
B
Dava
C
Kanunyolu
D
Dar anlamda kovuşturma
E
Soruşturma
Soru 4

Ceza muhakemesi kurallarının yer yönünden uygulanmasında geçerli olan ilke kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derhal uygulanırlık
B
Kişisellik
C
Evrensellik
D
Ülkesellik
E
Lehe kanunun uygulanması
Soru 5

Bireyin kendisine isnat edilen suç tarihinden önce ve kanunla kurulmuş bir mahkeme önünde yargılanma hakkını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
Suçluluk ilkesi
B
Doğal hakim ilkesi
C
Masumiyet karinesi
D
Kanunilik ilkesi
E
Derhal uygulanırlık ilkesi
Soru 6

Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki bir dava ile Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesinin bakmakta olduğu bir dava arasında dar anlamda bağlantı vardır. Bu davalar hangi mahkemede birleştirilebilir?

A
Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinde
B
Söz konusu iki mahkemeden herhangi birisinde
C
Eskişehir 3ncü Asliye Ceza Mahkemesinde
D
Eskişehir 2nci Sulh Ceza Mahkemesinde
E
Bölge adliye mahkemesinde
Soru 7

Mevcut hukuk sistemimize göre Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlara ilişkin yargılamalar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde yapılır ?

A
Bölge adliye mahkemeleri
B
Devlet Güvenlik Mahkemeleri
C
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
D
Yargıtay büyük genel kurulu
E
Bölge ağır ceza mahkemeleri
Soru 8

Cumhuriyet Savcısının adli kolluk görevlilerine vereceği emirlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Emir istisnasız yazılı verilir.
B
Emir istisnasız sözlü verilir.
C
Emir kural olarak sözlü verilir; istisnai birkaç halde yazılı şekil aranır.
D
Emrin yazılı veya sözlü verilmesi Cumhuriyet Savcısının takdirine bağlıdır.
E
Emir yazılı verilir; ancak acele hallerde sonradan yazıya geçirilmek üzere sözlü verilebilir.
Soru 9

Üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasını gerektiren hileli iflas suçuna ilişkin yargılamanın yapılması bakımından hangi mahkeme yetkilidir?

A
Asliye ceza veya ağır ceza mahkemesi
B
Bölge adliye mahkemesi
C
Yargıtay ilgili ceza dairesi
D
Ağır ceza mahkemesi
E
Asliye ceza mahkemesinde
Soru 10

I. Polis II. Jandarma III. Orman kolluğu Yukarıdakilerden hangileri genel kolluk içerisinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11

I. Kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar II. Savcılık ifadesine ilişkin tutanaklar III. Sorgu tutanakları Duruşma sırasındaki sanık beyanıyla arasında çelişki bulunması halinde yukarıdaki tutanaklardan hangisinin duruşmada okunabilmesi için beyanın müdafiin mevcudiyetiyle verilmiş olması gerekir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi şüphelinin kendisine isnat edilen fiille ilgili olarak savcı veya kolluk tarafından beyanının alınmasını ifade eder?

A
Sorgu
B
Mütalaa
C
Bilgi toplama
D
Yüzleşme
E
ifade alma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, davete rağmen gelmeyen tanığın zorla getirilmesine karar verme yetkisine sahip değildir?

A
Polis
B
Cumhuriyet savcısı
C
Mahkeme
D
Naip hâkim
E
Sulh ceza hakimi
Soru 14

I. Yemin etmeyen tanık II. Açıklamada bulunmaktan kaçınan tanık III. Yalan söyleyen tanık Yukarıdakilerden hangileri hakkında zorlama amaçlı disiplin hapsine karar verilebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

I. Kimliğine ilişkin sorular II. Suç ortaklarına ilişkin sorular III. Suçu nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin sorular Şüphelinin ifade alma sırasında yukarıdakilerden hangileri bakımından susma hakkı vardır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin kararlara karşı aşağıdaki mercilerden hangisine başvurulabilir?

A
Bölge Adliye Mahkemesine
B
Sulh ceza hakimine
C
Ağır ceza mahkemesine
D
Ağır ceza mahkemesi başkanına
E
Yetkili Mahkemeye
Soru 17

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen suçlarda uzatma süresiyle birlikte toplam tutukluluk süresi en fazla ne kadar olabilir?

A
Bir yıl altı ay
B
İki yıl üç ay
C
Üç yıl üç ay
D
Beş Yıl
E
On yıl
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi şüpheli hakkında adli kontrol kapsamında uygulanabilecek tedbirlerden değildir?

A
Gözlem altına alma
B
Yurt dışına çıkma yasağı getirme
C
Güvence yatırmasına karar verme
D
Belirli yerlere belirli süreler içerisinde başvurmasına karar verme
E
Silah bulunduramamasına veya taşıyamamasına karar verme
Soru 19

Yol süresi hariç olmak üzere toplu olarak işlenmeyen suçlarda gözaltı süresi en fazla ne kadardır?

A
On iki saat
B
Yirmi dört saat
C
Otuz altı saat
D
Kırk sekiz saat
E
Üç gün
Soru 20

I. Geçici olma II. Muhakeme hukuku açısından araç olma III. Yalnızca yargılama makamınca uygulanma Yukarıdakilerden hangisi koruma tedbirlerinin özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x