Ceza Muhakemesi Hukuku 2013-2014 Final Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ceza muhakemesinde iddiaya ilişkin tezi aşağıdakilerden hangisi hazırlar?

A
Mahkeme
B
Savcılık
C
Suçtan zarar gören
D
Adalet bakanı
E
Müdafi
Soru 2

İlk derece mahkemesindeki duruşma başlamadan önce hâkimin, sanığın en yakın arkadaşı olduğunu öğrenen Cumhuriyet Savcısı, en geç ne zamana kadar hakimin reddi talebinde bulunur?

A
İddianame okununcaya kadar
B
Bu durumu öğrenmesinden itibaren geçen yedinci günün mesai bitimine kadar
C
Hüküm verilinceye kadar
D
Hüküm kesinleşinceye kadar
E
Sanığın sorgusuna başlanıncaya kadar
Soru 3

Kural olarak soruşturma evresinde keşif faaliyetini aşağıdakilerden hangisi yürütür?

A
Sulh ceza hakimi
B
Cumhuriyet savcısı
C
Mahkeme
D
Kolluk amiri
E
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamındaki yükümlülüklerden biri değildir?

A
Yurt dışına çıkamama
B
Disiplin hapsinde kalma
C
Konutunu terk etmeme
D
Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmeme
E
Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme
Soru 5

Gözaltı kararını kural olarak aşağıdakilerden hangisi verir?

A
Cumhuriyet savcısı
B
Hakim
C
Mahkeme
D
Kolluk amiri
E
Vali
Soru 6

Teknik araçlarla izleme tedbiri, uzatma süreleri hariç en çok ne kadarlık bir süre için uygulanabilir?

A
6 ay
B
3 ay
C
2 ay
D
4 hafta
E
15 gün
Soru 7

Kanuni koşulların oluştuğu hallerde kolluk amirinin aşağıdaki yerlerden hangisinde arama emri verme yetkisi vardır?

A
evde
B
Evin kapalı garajında
C
Eve bağlı kapalı depoda
D
Evin bahçesinde
E
Evden ayrı bir yerde bulunan kapalı depoda
Soru 8

Aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisine sadece kovuşturma evresinde karar verilebilir?

A
Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi
B
Tutuklama
C
Adli kontrol
D
Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma
E
Zorlama amaçlı el koyma
Soru 9

Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma tedbirine başvurulabilmesi için katalog suçlardan birinin işlendiğine ilişkin en az aşağıdaki şüphe derecelerinden hangisinin bulunması gerekir?

A
Basit şüphe
B
Yeterli şüphe
C
Kuvvetli şüphe
D
Makul şüphe
E
Bariz şüphe
Soru 10

Savcı, soruşturma sonunda suçun işlendiğine ilişkin yeterli delile ulaşamazsa veya olayı kovuşturma olanağı bulunmazsa, aşağıdaki kararlardan hangisini vererek muhakemeyi sonlandırır?

A
Beraat
B
Düşme
C
Kovuşturmaya yer olmadığı
D
Davanın reddi
E
Ceza verilmesine yer olmadığı
Soru 11

Duruşma sırasında işlenen bir suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mahkeme, yargılama için hazırlayacağı tutanağı yetkili mahkemeye gönderir.
B
Mahkeme olayı tespit eder ve düzenleyeceği tutanağı savcılığa gönderir.
C
Mahkeme, suça ilişkin yargılamayı yapacak mahkemeyi belirlemesi için hazırlayacağı tutanağı Adalet Bakanlığına gönderir.
D
Mahkeme suça ilişkin yargılamayı yapacak mahkemeyi belirlemesi için hazırlayacağı tutanağı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderir.
E
Mahkeme yargılamayı bizzat yaparak uyuşmazlığı çözüme kavuşturur.
Soru 12

Aşağıdaki suçlardan hangisi bakımından uzlaşmaya gidilemez?

A
Malvarlığına karşı suçlar
B
Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
C
Hürriyete karşı suçlar
D
Şerefe karşı suçlar
E
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
Soru 13

Duruşma gününün sanığa tebliği ile duruşma günü arasında en az ne kadarlık bir süre olması gerekir?

A
1 ay
B
15 gün
C
10 gün
D
1 hafta
E
5 gün
Soru 14

C.M.K’ya göre toplu mahkemelerde hükmün oluşturulması evresinde oylama sırasında, oyunu ilk olarak aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A
Kıdemli üye açıklar.
B
Başkan açıklar.
C
Oyunu ilk kimin açıklayacağına oy çokluğuyla karar verilir.
D
Kıdemsiz üye açıklar.
E
Oyunu ilk kimin açıklayacağını başkan belirler.
Soru 15

Duruşma hazırlığı evresinde yapılması gereken işlemleri belirleyen kararı içeren tutanağa ne ad verilir?

A
Duruşma tutanağı
B
İddianame
C
Tensip zapti
D
Tebliğname
E
ilam
Soru 16

C.M.K’ya göre aşağıdakilerden hangisi hüküm çeşitlerinden biri değildir?

A
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
B
Durma kararı
C
Beraat kararı
D
Davanın reddi kararı
E
Düşme kararı
Soru 17

Yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulduğunda incelemeyi aşağıdakilerden hangisi yapar?

A
Yargıtay
B
Bölge adliye mahkemesi
C
Hükmü veren mahkeme
D
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
E
Anayasa mahkemesi
Soru 18

Sadece sanık lehine kanunyoluna başvurulması halinde, incelemeden sonra yeniden verilecek hükmün ilk hükümden daha ağır cezayı içerememesi kuralına ne ad verilir?

A
Kanunilik ilkesi
B
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
C
Bir fiilden iki kere yargılama olmaz ilkesi
D
Masumiyet karinesi
E
Aleyhe bozma yasağı
Soru 19

C.M.K’ya göre aşağıdakilerden hangisi otomatik istinaf incelemesine konu olur?

A
On beş yıl ve daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümler
B
Hayata karşı işlenen suçlara ilişkin hükümler
C
Örgütlü suçlara ilişkin hükümler
D
Çok failli suçlara ilişkin hükümler
E
Kamu idaresine karşı işlenen suçlara ilişkin hükümler
Soru 20

Sanık lehine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı kanunyoluna başvurulacaksa, başvuru süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sanık lehine bu yola başvurulduğunda süre aranmaz.
B
İlamın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmesinden itibaren otuz günlük bir süre söz konusudur.
C
İlamın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmesinden itibaren on beş günlük bir süre söz konusudur.
D
Yargıtay ceza dairesinin kararını vermesinden itibaren otuz günlük bir süre söz konusudur.
E
Yargıtay ceza dairesinin kararını vermesinden itibaren on beş günlük bir süre söz konusudur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x