Ceza Muhakemesi Hukuku 2013-2014 Vize Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lehe kanunun uygulanması
B
Derhal uygulanma
C
Aleyhe kanunun uygulanması
D
Ülkesellik
E
Kişisellik
Soru 2

T.C.K.’ya göre şikâyet süresi ne kadardır?

A
Fiilin öğrenilmesinden itibaren altı ay
B
Fiil veya failin öğrenilmesinden itibaren üç ay
C
Fiilin işlenmesinden itibaren altı ay
D
Failin yakalanmasından itibaren altı ay
E
Fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren altı ay
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi olumlu muhakeme şartlarından biridir?

A
Şikâyet edilmesi
B
Sanığın akıl hastası olmaması
C
Sanığın gaip olmaması
D
Aynı konuda verilmiş bir hükmün olmaması
E
Suçun zamanaşımına uğramamış olması
Soru 4

Dokunulmazlıktan faydalanan milletvekili hakkında aşağıdaki muhakeme işlemelerinden hangisi yürütülür?

A
Tutuklanabilir.
B
Yakalanabilir.
C
Sorgulanabilir.
D
Hakkında delil toplanabilir.
E
Yargılanabilir.
Soru 5

Aşağıdaki ceza muhakemesi ilkelerinden hangisi suç iddiasının devlet tarafından hazırlanması ve yargılanması ilkesini ifade eder?

A
Ceza muhakemesinin kamusallığı
B
Davasız yargılama olmaz.
C
Doğal hâkim
D
Şüpheden sanık yaralanır.
E
Bir fiilden iki kere yargılama olmaz.
Soru 6

Bir kişinin birden fazla suçtan sanık olması halinde bu uyuşmazlıklar arasında aşağıdaki bağlantılardan hangisi söz konusudur?

A
Geniş bağlantı
B
Karışık bağlantı
C
Çok yönlü bağlantı
D
Sübjektif bağlantı
E
Dar bağlantı
Soru 7

Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin işledikleri suçlarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakalandıkları yer mahkemeleri
B
Ankara mahkemeleri
C
Yerleşim yeri mahkemeleri
D
Türkiye’de en son adreslerinin bulunduğu yer mahkemeleri
E
Suçun işlendiği yer mahkemeleri
Soru 8

Teşebbüs halinde kalmış suçlarda yer yönünden yetkili mahkeme kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlk icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi
B
Sanığın yakalandığı yer mahkemesi
C
Sanığın yerleşim yeri mahkemesi
D
Son icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi
E
ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
Soru 9

Vatana ihanet suçundan Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanını yargılamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
B
Anayasa mahkemesi
C
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
D
Danıştay
E
Sayıştay
Soru 10

Gece vakti devriye gezen kolluk görevlileri aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yürütür?

A
Bastırıcı
B
Adli
C
Önleyici
D
Suça ilişkin
E
Delil elde etmeye yönelik
Soru 11

Gömülmüş olan bir cesedin otopsi için mezardan çıkartılmasına, soruşturma evresinde aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Cumhuriyet savcısı
B
Sulh ceza hakimi
C
Görevli ve yetkili mahkeme
D
Yargıtay
E
Bölge adliye mahkemesi
Soru 12

Tanığın dinlenme usulüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tanığa ilk önce kimliği ile ilgili bilgiler sorulur.
B
Tanığa, hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak hâkim tarafından bilgi verilir.
C
Tanıklar bir arada topluca dinlenir.
D
Tanığın dinlenmesinden sonra ilgililere beyana karşı diyecekleri olup olmadığı sorulur.
E
Tanık, tanıklık ederken sözü kesilmez.
Soru 13

Sanığın soruşturma sırasında verdiği ifadeye ilişkin tutanaklar duruşma sırasında aşağıdaki delillerden hangisi olarak kabul edilir?

A
Beyan delili
B
Belirti delili
C
Emare
D
Bulgu
E
Belge delili
Soru 14

Beş duyu organı aracılığıyla deliller üzerinde algılamalarda bulunulmasına ne ad verilir?

A
Bilgi toplama
B
Dinleme
C
Yer gösterme
D
Keşif
E
Olay yeri incelemesi
Soru 15

I. Hâkim II. Cumhuriyet Savcısı III. Kolluk amiri Yukarıdakilerden hangileri muhakemenin kendisine imkân tanınan safhalarında bilirkişiye başvurma yetkisine sahiptir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tutuklamanın biçimsel koşullarından biri değildir?

A
Muhakeme şartının gerçekleşmiş olması
B
Sanığa güvence belgesi verilmemiş olması
C
Tutuklamanın orantılı olması
D
Hâkim veya mahkeme kararı bulunması
E
Suçun cezasının alt sınırının beş yıldan fazla olması
Soru 17

Gözaltı kararıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yakalanan şüpheli gözaltına alınacak olduğunda hekim kontrolünden geçirilir.
B
Şüpheli nezarethaneye koyulmadan önce usulünce aranır.
C
Gözaltı, yakalamadan sonra mahkeme kararıyla gerçekleşen hukuki durumdur.
D
Şüphelinin üzerinden çıkan eşya ve para muhafaza altına alınır.
E
Yasal gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan kişiler, uğradıkları her türlü maddi ve manevi zararı devletten isteyebilirler.
Soru 18

Tutuklamaya karar verecek merciiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yalnızca hâkim veya mahkeme tarafından karar verilebilir.
B
Kural olarak hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı da karar verebilir.
C
Kural olarak savcı tarafından karar verilir ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri tarafından da karar verilebilir.
D
Yalnızca bölge ağır ceza mahkemesi tarafından karar verilebilir.
E
Yalnızca savcı tarafından karar verilebilir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi koruma tedbirlerinin ön şartlarından biri değildir?

A
Kanunla düzenlenmiş olması
B
Gecikmesinde tehlike bulunması
C
Suçun işlendiğine dair belirli derecede suç şüphesi bulunması
D
Hâkim kararı bulunması
E
Tedbire başvurulmasının haklı görünmesi
Soru 20

Toplu suçlarda yol süresi hariç toplam gözaltı süresi, uzatma süreleriyle birlikte en fazla kaç gündür?

A
5
B
4
C
3
D
2
E
1
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x