Ceza Muhakemesi Hukuku 2014-2015 Final Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ceza muhakemesi hukuku, aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin içinde yer alır?

A
Kamu hukuku
B
Özel hukuk
C
Mali hukuk
D
Devletler Hukuku
E
Anayasa hukuku
Soru 2

Kolluk, adli faaliyetleri bakımından aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak çalışır?

A
Cumhuriyet savcısına
B
Mülki amire
C
Adalet Bakanlığı’na
D
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na
E
Sulh ceza hakimine
Soru 3

Duruşmadaki beyanıyla aralarında çelişki bulunması halinde, sanığın kolluktaki ifadesine ilişkin tutanakların okunabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olması zorunludur?

A
Sanığın beyanı alınırken kamera kaydı yapılmış olması gerekir.
B
İfade alma sırasında sanığın bir yakınının hazır bulunmuş olması gerekir.
C
İfade alma sırasında kolluk amirinin hazır bulunmuş olması gerekir.
D
İfade alma sırasında Cumhuriyet savcısının hazır bulunmuş olması gerekir.
E
Kolluktaki ifade alma sırasında müdafinin hazır bulunmuş olması gerekir.
Soru 4

Toplu işlenen suçlarda yol süresi hariç toplam gözaltı süresi, uzatma süreleriyle birlikte en fazla ne kadar olabilir?

A
24 saat
B
48 saat
C
3 gün
D
4 gün
E
1 hafta
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi el konulamayacak eşyalardandır?

A
Resmi belgeler
B
Basın araçları
C
günlükler
D
Beslenme malzemeleri
E
Tıbbi ilaçlar
Soru 6

Önleme aramasına gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Cumhuriyet savcısı
B
il adalet komisyonu başkanı
C
Mülki amir
D
infaz hâkimi
E
Kolluk amiri
Soru 7

İki yıl tutuklu kaldıktan sonra Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesince beraatine karar verilen Aylin, bu haksızlığın giderilmesi için CMK’ya göre aşağıdaki mercilerden hangisine başvurmalıdır?

A
Sulh ceza hâkimliğine
B
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne
C
Adalet Bakanlığı’na
D
İl İnsan Hakları Komisyonu’na
E
Oturduğu yerdeki ağır ceza mahkemesine
Soru 8

Soruşturma sırasında, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbirine başvurulması talep edilir ve yetkili merci bunu reddederse; yetkili merciin kararına itiraz edildiğinde, itirazı inceleyecek merciin tedbire karar verebilmesi için gerekli olan oy oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tedbirin uygulanabilmesi için bu yönde oybirliği veya oyçokluğu gerekir.
B
Tedbirin uygulanması yönünde tek bir üyenin görüş bildirmesi, tedbirin uygulanması bakımından yeterlidir.
C
Oybirliği veya oyçokluğu ile karar verilebileceği gibi, tek bir üyenin olumlu görüş bildirmesi halinde de Yargıtay’ın onayıyla tedbirin uygulanması kararlaştırılabilir.
D
Tedbire ancak oybirliği ile karar verebilir.
E
Oybirliği veya oyçokluğu ile karar verilebileceği gibi, tek bir üyenin olumlu görüş bildirmesi halinde de Adalet Bakanlığının onayıyla tedbirin uygulanması kararlaştırılabilir.
Soru 9

İddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra on beş gün içerisinde iddianamenin kabulü veya iadesi konusunda bir karar verilmemesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
iddianame kabul edilmiş sayılır.
B
iddianame iade edilmiş sayılır.
C
iddianamenin akıbeti hakkında karar vermesi için yüksek görevli mahkemeye başvurulur.
D
iddianamenin akıbeti hakkında karar vermesi için Yargıtay’a başvurulur.
E
iddianamenin akıbeti hakkında karar vermesi için Adalet Bakanlığı’na başvurulur.
Soru 10

Bazı suçlardan takibat yapılabilmesi için o suçla menfaatleri ihlal edilen kurumdan alınan görüşe ne ad verilir?

A
Şikayet
B
Müracaat
C
Talep
D
Emir
E
Mütalaa
Soru 11

Soruşturma işlemlerinin hep aynı kişiler tarafından yapılmasının zorunlu olmaması soruşturmanın aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanır?

A
Kurallara bağlı olmayış
B
Gizlilik
C
Mecburilik
D
Dağınıklık
E
Kamusallık
Soru 12

Kamu davası açılmasının ertelenmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Görevli ve yetkili mahkeme
B
Cumhuriyet savcısı
C
il adalet komisyonu
D
il adalet komisyonu başkanı
E
Sulh ceza hakimi
Soru 13

On yedi yaşındaki sanık Ceren hakkında açılmış ceza davasının duruşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Duruşma kapalı yapılır.
B
Duruşma açık yapılır.
C
Duruşma sanık isterse kapalı yapılır.
D
Duruşmanın açık mı yoksa kapalı mı yapılacağına il adalet komisyonu karar verir.
E
Duruşmanın açık mı yoksa kapalı mı yapılacağına HSYK karar verir.
Soru 14

Tensip zaptı ceza muhakemesinin aşağıdaki aşamalarından hangisinde hazırlanır?

A
Duruşma
B
Hüküm verme
C
Soruşturma
D
Olağan kanunyolları
E
Duruşma hazırlığı
Soru 15

CMK’ya göre duruşma gününün sanığa tebliği ile duruşma günü arasında en az ne kadar bir süre olması gerekir?

A
3 gün
B
1 hafta
C
10 gün
D
15 gün
E
1 ay
Soru 16

CMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi hüküm çeşitlerinden biridir?

A
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
B
İddianamenin iadesi kararı
C
Düşme kararı
D
Durma kararı
E
Yetkisizlik kararı
Soru 17

Son numaralı daire olan 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına itiraz edildiğinde itirazı aşağıdaki mahkemelerden hangisi inceler?

A
En yakın ağır ceza mahkemesi
B
1.Ağır Ceza Mahkemesi
C
En yakın asliye ceza mahkemesi
D
Bölge adliye mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi CMK’da düzenlenmiş kanunyollarından biri değildir?

A
İstinaf
B
İtiraz
C
Karar düzeltme
D
Yargılamanın yenilenmesi
E
Kanun yararına bozma
Soru 19

İstinaf incelemesi aşağıdaki yargı mercilerinden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

A
Yargıtay ceza dairesi
B
Ağır ceza mahkemesi
C
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
D
Bölge adliye mahkemesi
E
Uyuşmazlık mahkemesi
Soru 20

Aşağıdaki mahkûmiyet hükümlerinden hangisi otomatik istinaf incelemesine konu olur?

A
Terör suçlarına ilişkin hükümler
B
Örgütlü suçlara ilişkin hükümler
C
On beş yıl ve daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümler
D
Çok failli suçlara ilişkin hükümler
E
Hayata karşı işlenen suçlara ilişkin hükümler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x