Ceza Muhakemesi Hukuku 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi olumlu muhakeme şartlarından biridir?

A
Sanığın akıl hastası olmaması
B
Sanığın gaip olmaması
C
Aynı konuda verilmiş bir hükmün olmaması
D
Şikâyet edilmesi
E
Suçun zamanaşımına uğramamış olması
Soru 2

Kovuşturma evresinde muhakemenin şarta bağlı olduğunun ve bu şartın gerçekleşme imkanının olmadığının anlaşılması halinde aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

A
Durma kararı
B
Düşme kararı
C
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
D
Beraat kararı
E
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
Soru 3

Türkiye’de işlenen suçlar bakımından kural olarak yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanığın yakalandığı yer mahkemesi
B
İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
C
Suçun işlendiği yer mahkemesi
D
Sanığın yerleşim yeri mahkemesi
E
Sanığın nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi
Soru 4

Bir kişinin birden fazla suçtan sanık olması halinde bu uyuşmazlıklar arasında aşağıdaki bağlantılardan hangisi söz konusudur?

A
Geniş bağlantı
B
Dar bağlantı
C
Karışık bağlantı
D
Çok yönlü bağlantı
E
Sübjektif bağlantı
Soru 5

Gömülmüş olan bir cesedin otopsi için mezardan çıkartılmasına, soruşturma evresinde aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Sulh ceza hâkimi
B
Görevli ve yetkili mahkeme
C
Cumhuriyet savcısı
D
Yargıtay
E
Bölge Adliye Mahkemesi
Soru 6

Sanığın soruşturma sırasında verdiği ifadeye ilişkin tutanaklar duruşma sırasında aşağıdaki delillerden hangisi olarak kabul edilir?

A
Beyan delili
B
Belirti delili
C
Belge delili
D
Emare
E
Bulgu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamındaki yükümlülüklerden biri değildir?

A
Yurt dışına çıkamama
B
Konutunu terk etmeme
C
Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmeme
D
Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme
E
Disiplin hapsinde kalma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi koruma tedbirlerinin ön şartlarından biri değildir?

A
Kanunla düzenlenmiş olması
B
Hâkim kararı bulunması
C
Gecikmesinde tehlike bulunması
D
Suçun işlendiğine dair belirli derecede suç şüphesi bulunması
E
Tedbire başvurulmasının haklı görünmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi el konulamayacak eşyalardandır?

A
Basın araçları
B
Resmi belgeler
C
Günlükler
D
Beslenme malzemeleri
E
Tıbbi ilaçlar
Soru 10

Aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisine sadece kovuşturma evresinde karar verilebilir?

A
Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi
B
Tutuklama
C
Zorlama amaçlı el koyma
D
Adli kontrol
E
Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma
Soru 11

Gecikmesinde sakınca olan hallerde, önleme aramasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Belediye başkanı
B
Cumhuriyet savcısı
C
İl emniyet müdürü
D
İçişleri bakanı
E
Mahallin en büyük mülki amiri
Soru 12

Aşağıdaki suçlardan hangisi bakımından uzlaşmaya gidilemez?

A
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
B
Malvarlığına karşı suçlar
C
Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
D
Hürriyete karşı suçlar
E
Şerefe karşı suçlar
Soru 13

Kamu davası açılmasının ertelenmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Cumhuriyet savcısı
B
Görevli ve yetkili mahkeme
C
İl adalet komisyonu
D
İl adalet komisyonu başkanı
E
Sulh ceza hâkimi
Soru 14

Savcı, soruşturma sonunda suçun işlendiğine ilişkin yeterli delile ulaşamazsa veya olayı kovuşturma olanağı bulunmazsa, aşağıdaki kararlardan hangisini vererek muhakemeyi sonlandırır?

A
Beraat
B
Kovuşturmaya yer olmadığı
C
Düşme
D
Davanın reddi
E
Ceza verilmesine yer olmadığı
Soru 15

Duruşma hazırlığı evresinde yapılması gereken işlemleri belirleyen kararı içeren tutanağa ne ad verilir?

A
Duruşma tutanağı
B
İddianame
C
Tebliğname
D
İlam
E
Tensip zaptı
Soru 16

Duruşmada hazır bulunması halinde hükümden önce son söz kime verilir?

A
Müdafie
B
Cumhuriyet Savcısına
C
Katılana
D
Sanığa
E
Bilirkişiye
Soru 17

On yedi yaşındaki sanık Ceren hakkında açılmış ceza davasının duruşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Duruşma açık yapılır.
B
Duruşma sanık isterse kapalı yapılır.
C
Duruşmanın açık mı yoksa kapalı mı yapılacağına il adalet komisyonu karar verir.
D
Duruşma kapalı yapılır.
E
Duruşmanın açık mı yoksa kapalı mı yapılacağına HSYK karar verir.
Soru 18

Hakimlik kararlarına karşı kural olarak aşağıdaki kanunyollarından hangisine başvurulabilir?

A
İstinaf
B
Temyiz
C
Karar düzeltme
D
Yargılamanın yenilenmesi
E
İtiraz
Soru 19

Yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulduğunda incelemeyi aşağıdakilerden hangisi yapar?

A
Yargıtay
B
Bölge adliye mahkemesi
C
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
D
Hükmü veren mahkeme
E
Anayasa Mahkemesi
Soru 20

Aşağıdaki mahkûmiyet hükümlerinden hangisi otomatik istinaf incelemesine konu olur?

A
On beş yıl ve daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümler
B
Terör suçlarına ilişkin hükümler
C
Örgütlü suçlara ilişkin hükümler
D
Çok failli suçlara ilişkin hükümler
E
Hayata karşı işlenen suçlara ilişkin hükümler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x